آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي )" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 308 1,508,974,168 Rls. 190,527 $
2 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 127,784 1,108,161,054 Rls. 139,919 $
3 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 30,000 892,222,733 Rls. 112,654 $
4 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 18,546 458,006,208 Rls. 57,829 $
5 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 220 164,284,243 Rls. 20,743 $
6 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 848210 -بلبرينگ , 4,000 134,050,381 Rls. 16,926 $
7 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 2,952 95,606,459 Rls. 12,072 $
8 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 91 65,583,000 Rls. 8,281 $
9 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 3,060 42,770,750 Rls. 5,400 $
10 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 6,210 37,992,561 Rls. 4,797 $
11 1382 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 1,188 18,459,200 Rls. 2,331 $
مجموع کل
4,526,110,757 ريال
مجموع کل
571,479 دلار
[1]