آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 جمهوري متحده تانزانيا 010611 ميمون زنده 240 254,236,656 Rls. 32,101 $
2 1382 جمهوري متحده تانزانيا 560721 --ريسمان براي بستن ياعدل بندي ازسيزال ,غيره ,ازگونه آگاو, 30,000 213,092,000 Rls. 26,906 $
3 1382 جمهوري متحده تانزانيا 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا كنسانتره ها يا براساس قهوه 6,000 169,367,360 Rls. 21,385 $
مجموع کل
636,696,016 ريال
مجموع کل
80,392 دلار
[1]