آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ترکيه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 5,515,761 194,990,418,291 Rls. 24,620,002 $
2 1382 ترکيه 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 79,362,704 182,565,704,811 Rls. 23,051,223 $
3 1382 ترکيه 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار)موسوم به nraY"elaW pool", 3,528,422 147,813,131,970 Rls. 18,663,270 $
4 1382 ترکيه 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 9,972,406 132,911,118,863 Rls. 16,781,708 $
5 1382 ترکيه 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 35,539,977 130,392,143,479 Rls. 16,463,647 $
6 1382 ترکيه 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 3,485,721 111,883,651,175 Rls. 14,126,724 $
7 1382 ترکيه 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 2,159,129 98,824,364,387 Rls. 12,477,823 $
8 1382 ترکيه 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,291,737 87,941,855,327 Rls. 11,103,767 $
9 1382 ترکيه 240220 -سيگار حاوي توتون 1,168,525 83,184,186,345 Rls. 10,503,054 $
10 1382 ترکيه 740319 --مس تصفيه شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,بصورت كارنشده , 4,808,079 75,354,439,113 Rls. 9,514,449 $
11 1382 ترکيه 481160 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموم وموم پارافين واسته ارين وروغن ياگليسرين 1,364,968 57,024,999,798 Rls. 7,200,126 $
12 1382 ترکيه 870210 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفريابيشترباموتورپيستوني درونسوزتراكمي - احتراقي 426,032 56,942,686,470 Rls. 7,189,734 $
13 1382 ترکيه 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 4,582,647 53,046,275,514 Rls. 6,697,758 $
14 1382 ترکيه 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 4,334,244 51,396,955,590 Rls. 6,489,514 $
15 1382 ترکيه 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 483,867 50,085,961,629 Rls. 6,323,984 $
16 1382 ترکيه 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 1,980,710 48,314,401,722 Rls. 6,100,298 $
17 1382 ترکيه 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 17,017,420 46,756,649,373 Rls. 5,903,618 $
18 1382 ترکيه 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 1,210,809 41,654,076,286 Rls. 5,259,355 $
19 1382 ترکيه 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 17,592,712 40,394,222,478 Rls. 5,100,276 $
20 1382 ترکيه 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,329,280 39,592,682,333 Rls. 4,999,073 $
21 1382 ترکيه 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 4,088,568 38,434,997,095 Rls. 4,852,902 $
22 1382 ترکيه 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 237,068 29,414,034,200 Rls. 3,713,893 $
23 1382 ترکيه 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 915,370 26,840,016,853 Rls. 3,388,890 $
24 1382 ترکيه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 1,054,296 26,737,758,180 Rls. 3,375,984 $
25 1382 ترکيه 701329 --ليوان (غيرازكريستال سرب دار), 5,551,878 26,720,427,213 Rls. 3,373,790 $
26 1382 ترکيه 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 731,375 25,101,782,521 Rls. 3,169,417 $
27 1382 ترکيه 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 360,977 24,931,352,658 Rls. 3,147,901 $
28 1382 ترکيه 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 7,417,650 24,880,037,272 Rls. 3,141,418 $
29 1382 ترکيه 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 1,442,306 23,828,961,986 Rls. 3,008,710 $
30 1382 ترکيه 392112 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي كلروروينيل 2,352,279 23,526,796,969 Rls. 2,970,554 $
31 1382 ترکيه 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 4,894,590 23,283,781,419 Rls. 2,939,871 $
32 1382 ترکيه 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 5,884,012 22,999,565,098 Rls. 2,903,990 $
33 1382 ترکيه 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 1,043,600 22,511,608,256 Rls. 2,842,374 $
34 1382 ترکيه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 1,012,501 21,433,224,093 Rls. 2,706,212 $
35 1382 ترکيه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 931,129 21,092,618,813 Rls. 2,663,207 $
36 1382 ترکيه 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,304,425 20,503,764,781 Rls. 2,588,864 $
37 1382 ترکيه 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 397,011 19,412,186,268 Rls. 2,451,042 $
38 1382 ترکيه 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 8,558,746 19,215,828,621 Rls. 2,426,239 $
39 1382 ترکيه 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 2,273,731 18,962,089,426 Rls. 2,394,204 $
40 1382 ترکيه 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 7,554,380 18,937,158,429 Rls. 2,391,054 $
41 1382 ترکيه 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 241,249 18,655,645,356 Rls. 2,355,511 $
42 1382 ترکيه 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,333,535 18,310,026,449 Rls. 2,311,870 $
43 1382 ترکيه 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 9,145,245 18,227,346,995 Rls. 2,301,433 $
44 1382 ترکيه 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 724,950 17,527,923,446 Rls. 2,213,122 $
45 1382 ترکيه 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 3,581,080 17,129,172,621 Rls. 2,162,775 $
46 1382 ترکيه 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 703,830 17,064,684,599 Rls. 2,154,625 $
47 1382 ترکيه 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 720,303 16,987,268,191 Rls. 2,144,858 $
48 1382 ترکيه 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 6,434,740 16,919,978,958 Rls. 2,136,363 $
49 1382 ترکيه 550969 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره آكريليك يامد آكريليك ,غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي 431,014 16,673,460,450 Rls. 2,105,237 $
50 1382 ترکيه 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 698,187 16,567,560,249 Rls. 2,091,864 $
51 1382 ترکيه 871690 -اجزاءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه ,كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 1,496,830 16,395,492,629 Rls. 2,070,139 $
52 1382 ترکيه 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 472,856 16,091,469,646 Rls. 2,031,752 $
53 1382 ترکيه 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 146,857 15,862,588,093 Rls. 2,002,853 $
54 1382 ترکيه 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 4,146,511 15,725,424,435 Rls. 1,985,536 $
55 1382 ترکيه 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 452,303 15,266,496,754 Rls. 1,927,590 $
56 1382 ترکيه 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 1,387,178 15,162,104,556 Rls. 1,914,406 $
57 1382 ترکيه 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي , چرخ لنگرهاي مغناطيسي 224,077 15,041,963,893 Rls. 1,899,236 $
58 1382 ترکيه 293911 تغليظ شده كاه كوكنار)خشخاش -(بوپرنورفين -كودئين -دي هيدروكودئين اتيل مورفين -اتورفين وهروئين 4,775 15,016,472,902 Rls. 1,896,019 $
59 1382 ترکيه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 174,210 14,733,718,459 Rls. 1,860,321 $
60 1382 ترکيه 847810 -ماشين آلات براي آماده كردن وتغييرشكل دادن توتون وتنباكوغيرمذكوردرجاي ديگراين فصل 25,277 14,431,545,265 Rls. 1,822,164 $
61 1382 ترکيه 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,794,146 14,413,514,599 Rls. 1,819,890 $
62 1382 ترکيه 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 765,010 14,237,883,123 Rls. 1,797,712 $
63 1382 ترکيه 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 653,602 14,220,717,278 Rls. 1,795,545 $
64 1382 ترکيه 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 1,694,233 13,672,448,600 Rls. 1,726,321 $
65 1382 ترکيه 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 1,033,410 13,404,069,435 Rls. 1,692,433 $
66 1382 ترکيه 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 281,505 12,854,503,969 Rls. 1,623,043 $
67 1382 ترکيه 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 480,510 12,716,064,388 Rls. 1,605,562 $
68 1382 ترکيه 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 835,816 12,477,507,209 Rls. 1,575,446 $
69 1382 ترکيه 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 234,606 12,388,639,234 Rls. 1,564,224 $
70 1382 ترکيه 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده ,غيره , 622,515 12,231,222,008 Rls. 1,544,348 $
71 1382 ترکيه 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 932,589 12,184,748,617 Rls. 1,538,478 $
72 1382 ترکيه 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 690,621 11,666,826,868 Rls. 1,473,085 $
73 1382 ترکيه 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 110,152 11,247,858,640 Rls. 1,420,184 $
74 1382 ترکيه 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 148,699 11,003,965,126 Rls. 1,389,390 $
75 1382 ترکيه 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 467,235 10,994,789,911 Rls. 1,388,231 $
76 1382 ترکيه 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 186,439 10,939,922,049 Rls. 1,381,304 $
77 1382 ترکيه 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 390,479 10,803,171,141 Rls. 1,364,035 $
78 1382 ترکيه 441029 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب به جزشماره 441021حتي بهم فشرده بارزين يا000 7,764,140 10,752,441,205 Rls. 1,357,632 $
79 1382 ترکيه 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص دروسايط نقليه موتوري بكارميرود 91,103 10,703,120,895 Rls. 1,351,404 $
80 1382 ترکيه 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 299,785 10,581,861,283 Rls. 1,336,094 $
81 1382 ترکيه 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,563,000 10,134,794,272 Rls. 1,279,646 $
82 1382 ترکيه 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 970,585 9,953,009,291 Rls. 1,256,693 $
83 1382 ترکيه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 413,901 9,764,563,612 Rls. 1,232,897 $
84 1382 ترکيه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 522,013 9,674,475,343 Rls. 1,221,519 $
85 1382 ترکيه 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 138,666 9,603,030,159 Rls. 1,212,504 $
86 1382 ترکيه 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 169,502 9,570,153,351 Rls. 1,208,354 $
87 1382 ترکيه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 374,406 9,565,769,509 Rls. 1,207,800 $
88 1382 ترکيه 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 221,306 9,321,977,449 Rls. 1,177,020 $
89 1382 ترکيه 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 244,242 9,075,078,991 Rls. 1,145,845 $
90 1382 ترکيه 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 3,600,000 8,706,669,532 Rls. 1,099,327 $
91 1382 ترکيه 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,955,022 8,612,461,990 Rls. 1,087,431 $
92 1382 ترکيه 151790 -فر آورده هاي خوراكي چربي ها و روغن ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,456,000 8,465,566,430 Rls. 1,068,884 $
93 1382 ترکيه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 211,501 8,015,168,748 Rls. 1,012,020 $
94 1382 ترکيه 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 1,832,190 7,950,812,038 Rls. 1,003,890 $
95 1382 ترکيه 902820 - كنتورمايعات 242,596 7,839,946,019 Rls. 989,892 $
96 1382 ترکيه 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 1,249,603 7,829,454,561 Rls. 988,567 $
97 1382 ترکيه 441090 --تخته ازخرده چوب و تخته هاي مشابه ازسايرمواد مواد چوبي 2,794,495 7,689,751,055 Rls. 970,928 $
98 1382 ترکيه 590699 --پارچه هاي نسجي كائوچوزده ,غيرمذكوردرجاي ديگر,,,, 219,491 7,607,869,786 Rls. 960,589 $
99 1382 ترکيه 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 117,790 7,552,874,713 Rls. 953,644 $
100 1382 ترکيه 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 1,279,715 7,525,365,697 Rls. 950,172 $
101 1382 ترکيه 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 159,300 7,457,090,816 Rls. 941,552 $
102 1382 ترکيه 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 238,988 7,420,378,945 Rls. 936,916 $
103 1382 ترکيه 590290 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالاازريون ويسكوز, 225,938 7,304,473,563 Rls. 922,282 $
104 1382 ترکيه 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 319,154 7,269,407,602 Rls. 917,856 $
105 1382 ترکيه 850239 - مجموعه مولدها,(غيرازنو ع بادي ) كه درجاي ديگر مذكور نباشد 81,990 7,162,843,826 Rls. 904,399 $
106 1382 ترکيه 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 1,071,518 7,156,935,749 Rls. 903,654 $
107 1382 ترکيه 732394 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,لعاب داده شده , 1,206,320 7,096,897,415 Rls. 896,073 $
108 1382 ترکيه 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 260,000 7,072,627,676 Rls. 893,010 $
109 1382 ترکيه 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 28,755 7,047,828,682 Rls. 889,878 $
110 1382 ترکيه 580610 -پارچه هاي مخمل وپلو تاروپودباف كم عرض وپارچه هاي شنيل , 215,516 6,948,867,090 Rls. 877,381 $
111 1382 ترکيه 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 74,311 6,897,222,965 Rls. 870,860 $
112 1382 ترکيه 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 1,248,581 6,834,690,252 Rls. 862,967 $
113 1382 ترکيه 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 2,362,450 6,789,680,178 Rls. 857,283 $
114 1382 ترکيه 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 55,118 6,775,614,900 Rls. 855,507 $
115 1382 ترکيه 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بوتادين كربوكسيله ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 690,000 6,749,623,349 Rls. 852,226 $
116 1382 ترکيه 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 168,785 6,353,497,816 Rls. 802,209 $
117 1382 ترکيه 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 531,627 6,129,808,830 Rls. 773,967 $
118 1382 ترکيه 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 19,455 6,097,932,870 Rls. 769,940 $
119 1382 ترکيه 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 141,962 6,094,980,168 Rls. 769,568 $
120 1382 ترکيه 847432 --ماشين هاي مخلوطكردن موادمعدني باقير, 174,988 6,018,162,216 Rls. 759,869 $
121 1382 ترکيه 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 44,095 5,956,518,435 Rls. 752,087 $
122 1382 ترکيه 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 761,488 5,932,755,693 Rls. 749,085 $
123 1382 ترکيه 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 430,963 5,927,677,129 Rls. 748,444 $
124 1382 ترکيه 441032 تخته ازخرده چوب وتخته هاي همانندازچوب كه سطح آن پوشانده باكاغذاغشته به ملامين 2,096,843 5,927,585,017 Rls. 748,433 $
125 1382 ترکيه 580126 --پارچه هاي شنيل ,ازپنبه , 195,788 5,641,813,147 Rls. 712,350 $
126 1382 ترکيه 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 786,798 5,586,302,922 Rls. 705,341 $
127 1382 ترکيه 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 420,658 5,580,364,030 Rls. 704,594 $
128 1382 ترکيه 844250 -حروف چاپ ,كليشه ,لوحه ,استوانه ,,,,ساير آلات براي چاپ كردن 186,946 5,536,944,234 Rls. 699,103 $
129 1382 ترکيه 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 202,690 5,485,491,600 Rls. 692,613 $
130 1382 ترکيه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 264,228 5,468,134,055 Rls. 690,418 $
131 1382 ترکيه 760421 --پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم , 258,372 5,447,591,652 Rls. 687,827 $
132 1382 ترکيه 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 1,111,520 5,395,506,446 Rls. 681,250 $
133 1382 ترکيه 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 196,306 5,385,967,863 Rls. 680,048 $
134 1382 ترکيه 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 79,218 5,373,608,741 Rls. 678,482 $
135 1382 ترکيه 290545 -- گليسرول 697,820 5,240,168,375 Rls. 661,638 $
136 1382 ترکيه 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 8,490 5,164,807,538 Rls. 652,122 $
137 1382 ترکيه 382410 - چسباننده هاي آماده براي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 279,840 5,143,445,989 Rls. 649,425 $
138 1382 ترکيه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 55,598 5,125,059,755 Rls. 647,103 $
139 1382 ترکيه 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 341,317 5,105,842,331 Rls. 644,683 $
140 1382 ترکيه 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 24,578 5,076,846,982 Rls. 641,017 $
141 1382 ترکيه 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,387,089 5,047,542,149 Rls. 637,315 $
142 1382 ترکيه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 76,611 5,038,802,588 Rls. 636,213 $
143 1382 ترکيه 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 281,053 5,037,548,481 Rls. 636,053 $
144 1382 ترکيه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 325,788 5,024,714,013 Rls. 634,428 $
145 1382 ترکيه 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 537,045 5,014,622,904 Rls. 633,158 $
146 1382 ترکيه 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 146,383 4,953,922,655 Rls. 625,497 $
147 1382 ترکيه 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند 175,585 4,751,327,017 Rls. 599,917 $
148 1382 ترکيه 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 776,000 4,704,088,526 Rls. 593,951 $
149 1382 ترکيه 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 18,451 4,623,155,878 Rls. 583,731 $
150 1382 ترکيه 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 143,500 4,507,708,346 Rls. 569,156 $
151 1382 ترکيه 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 630,263 4,505,259,078 Rls. 568,846 $
152 1382 ترکيه 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 297,074 4,438,862,816 Rls. 560,463 $
153 1382 ترکيه 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 232,066 4,406,529,516 Rls. 556,379 $
154 1382 ترکيه 841382 --بالابرهاي آبگونها 401,406 4,390,056,328 Rls. 554,296 $
155 1382 ترکيه 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 267,806 4,383,840,840 Rls. 553,516 $
156 1382 ترکيه 540252 --نخ يك لاازپلي استرها,بابي از50دوردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 132,484 4,370,193,522 Rls. 551,792 $
157 1382 ترکيه 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 32,930 4,366,917,863 Rls. 551,378 $
158 1382 ترکيه 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 94,443 4,366,458,298 Rls. 551,319 $
159 1382 ترکيه 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 3,800,506 4,352,268,494 Rls. 549,531 $
160 1382 ترکيه 730660 -لوله هاوپروفيل ,جو داده شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 866,690 4,331,030,531 Rls. 546,847 $
161 1382 ترکيه 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باستثناءقسمت عامل ازفولاد),اجزاءوقطعات , 299,496 4,323,324,681 Rls. 545,877 $
162 1382 ترکيه 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,172,703 4,320,967,827 Rls. 545,578 $
163 1382 ترکيه 840731 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهاحداكثر50mC3باشد 31,494 4,297,464,440 Rls. 542,609 $
164 1382 ترکيه 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 61,910 4,255,620,862 Rls. 537,324 $
165 1382 ترکيه 281122 --دي اكسيد سيليسيم 370,188 4,195,751,328 Rls. 529,767 $
166 1382 ترکيه 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 50,560 4,064,252,677 Rls. 513,162 $
167 1382 ترکيه 380110 -گرافيت مصنوعي 7,693 4,055,909,677 Rls. 512,109 $
168 1382 ترکيه 848210 -بلبرينگ , 173,575 4,046,990,839 Rls. 510,984 $
169 1382 ترکيه 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 78,866 4,007,222,177 Rls. 505,963 $
170 1382 ترکيه 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 114,478 3,983,057,603 Rls. 502,921 $
171 1382 ترکيه 481940 -كيسه وساك ,ازجمله كيسه هاي قيفي ,ازكاغذيامقواكه درجاي ديگر مذكورنباشد 128,940 3,909,176,481 Rls. 493,583 $
172 1382 ترکيه 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 558,100 3,895,675,151 Rls. 491,879 $
173 1382 ترکيه 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 574,997 3,871,763,618 Rls. 488,860 $
174 1382 ترکيه 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 53,746 3,823,055,140 Rls. 482,706 $
175 1382 ترکيه 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 107,534 3,816,284,774 Rls. 481,853 $
176 1382 ترکيه 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 126,960 3,807,311,529 Rls. 480,719 $
177 1382 ترکيه 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 332,520 3,789,392,380 Rls. 478,461 $
178 1382 ترکيه 321210 -ورقه هاي دا غ زني 100,978 3,788,505,140 Rls. 478,349 $
179 1382 ترکيه 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 135,774 3,787,940,280 Rls. 478,273 $
180 1382 ترکيه 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 135,867 3,681,339,752 Rls. 464,813 $
181 1382 ترکيه 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 357,000 3,679,827,085 Rls. 464,624 $
182 1382 ترکيه 903210 - ترموستات 15,501 3,650,434,057 Rls. 460,914 $
183 1382 ترکيه 851660 - كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جو آورنده آب ,سرخ 367,707 3,632,122,701 Rls. 458,603 $
184 1382 ترکيه 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 70,775 3,589,802,263 Rls. 453,259 $
185 1382 ترکيه 391620 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,ميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازپليمرها.. 344,246 3,570,494,397 Rls. 450,821 $
186 1382 ترکيه 540262 --نخ ازپلي استرها,چندلاياكابله آماده نشده براي خرده فروشي , 142,932 3,563,059,781 Rls. 449,882 $
187 1382 ترکيه 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 176,236 3,554,132,078 Rls. 448,754 $
188 1382 ترکيه 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 9,000 3,553,008,374 Rls. 448,612 $
189 1382 ترکيه 550932 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره الياف آكريليك يامد آكريليك , آماده نشده براي 119,534 3,457,388,264 Rls. 436,541 $
190 1382 ترکيه 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 5,142 3,456,439,847 Rls. 436,419 $
191 1382 ترکيه 580410 -تورباف هاوسايرپارچه هاي توري , 130,715 3,438,415,407 Rls. 434,148 $
192 1382 ترکيه 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 39,564 3,391,101,138 Rls. 428,170 $
193 1382 ترکيه 180310 -خمير كاكائو, چربي نگرفته 150,000 3,373,232,788 Rls. 425,913 $
194 1382 ترکيه 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 72,690 3,337,105,462 Rls. 421,352 $
195 1382 ترکيه 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 154,950 3,329,097,966 Rls. 420,341 $
196 1382 ترکيه 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 91,365 3,283,769,146 Rls. 414,615 $
197 1382 ترکيه 550390 -الياف سنتتيك غيريكسره ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,حلاجي نشده ,غيره , 66,456 3,218,086,639 Rls. 406,324 $
198 1382 ترکيه 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 169,991 3,178,703,347 Rls. 401,339 $
199 1382 ترکيه 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 49,907 3,155,884,699 Rls. 398,470 $
200 1382 ترکيه 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگو 372,612 3,138,443,382 Rls. 396,266 $
مجموع کل
3,442,649,729,033 ريال
مجموع کل
434,677,977 دلار