آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 بوسني وهرزگوين 854710 - قطعات اتصال عايق ازسراميك براي ماشين هاي برقي ,,, 92,678 5,102,857,011 Rls. 644,300 $
2 1382 بوسني وهرزگوين 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 81,320 4,803,431,669 Rls. 606,494 $
3 1382 بوسني وهرزگوين 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 5,497 361,608,665 Rls. 45,658 $
4 1382 بوسني وهرزگوين 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 3,648 311,911,282 Rls. 39,383 $
5 1382 بوسني وهرزگوين 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 9,871 176,683,538 Rls. 22,309 $
6 1382 بوسني وهرزگوين 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5,252 164,260,000 Rls. 20,740 $
7 1382 بوسني وهرزگوين 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 614 126,100,507 Rls. 15,922 $
8 1382 بوسني وهرزگوين 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 6,285 115,216,975 Rls. 14,548 $
9 1382 بوسني وهرزگوين 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 70 7,611,566 Rls. 961 $
مجموع کل
11,169,681,213 ريال
مجموع کل
1,410,316 دلار
[1]