آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 بلژيک 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 54,100,245 223,595,633,059 Rls. 28,231,772 $
2 1382 بلژيک 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 198,930 194,975,155,855 Rls. 24,618,077 $
3 1382 بلژيک 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 1,412,950 116,340,317,543 Rls. 14,689,438 $
4 1382 بلژيک 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 1,950,600 102,343,232,183 Rls. 12,922,124 $
5 1382 بلژيک 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 1,099,099 84,056,012,747 Rls. 10,613,132 $
6 1382 بلژيک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 524,604 73,412,129,906 Rls. 9,269,210 $
7 1382 بلژيک 310420 -كلرور پتاسيم 55,278,294 60,929,496,029 Rls. 7,693,118 $
8 1382 بلژيک 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 6,371,135 60,155,553,455 Rls. 7,595,398 $
9 1382 بلژيک 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 429,206 59,798,410,052 Rls. 7,550,304 $
10 1382 بلژيک 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 11,648,767 57,429,679,697 Rls. 7,251,222 $
11 1382 بلژيک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 84,188 51,619,629,876 Rls. 6,517,629 $
12 1382 بلژيک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 333,122 48,535,804,371 Rls. 6,128,258 $
13 1382 بلژيک 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 357,674 46,823,187,247 Rls. 5,912,017 $
14 1382 بلژيک 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 579,368 46,527,997,938 Rls. 5,874,748 $
15 1382 بلژيک 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 2,336,850 45,578,650,063 Rls. 5,754,877 $
16 1382 بلژيک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 23,251 43,766,418,513 Rls. 5,526,064 $
17 1382 بلژيک 310310 - سوپرفسفات ها 29,800,000 43,041,820,371 Rls. 5,434,573 $
18 1382 بلژيک 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 639,773 42,117,940,092 Rls. 5,317,922 $
19 1382 بلژيک 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 362,688 40,322,698,766 Rls. 5,091,250 $
20 1382 بلژيک 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 3,724,729 40,219,565,063 Rls. 5,078,228 $
21 1382 بلژيک 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 8,437,998 38,550,639,896 Rls. 4,867,505 $
22 1382 بلژيک 293040 -متيونين 1,550,500 38,065,305,508 Rls. 4,806,228 $
23 1382 بلژيک 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 9,806,817 36,511,285,723 Rls. 4,610,011 $
24 1382 بلژيک 720925 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3ميليمتريابيشتر 7,420,702 35,832,362,193 Rls. 4,524,288 $
25 1382 بلژيک 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 94,857 35,025,772,656 Rls. 4,422,447 $
26 1382 بلژيک 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 1,472,509 34,291,810,860 Rls. 4,329,773 $
27 1382 بلژيک 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 688,581 33,912,208,627 Rls. 4,281,844 $
28 1382 بلژيک 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 118,905 33,263,346,936 Rls. 4,199,918 $
29 1382 بلژيک 310221 -- سولفات آمونيوم 43,000,000 33,229,810,236 Rls. 4,195,683 $
30 1382 بلژيک 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 739,136 32,751,696,291 Rls. 4,135,315 $
31 1382 بلژيک 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 46,850 32,332,800,953 Rls. 4,082,425 $
32 1382 بلژيک 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 567,462 32,115,258,500 Rls. 4,054,958 $
33 1382 بلژيک 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 48,002 31,780,149,464 Rls. 4,012,645 $
34 1382 بلژيک 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 3,030,048 30,915,633,575 Rls. 3,903,489 $
35 1382 بلژيک 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 334,823 29,115,914,569 Rls. 3,676,253 $
36 1382 بلژيک 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 1,997,911 28,607,423,102 Rls. 3,612,048 $
37 1382 بلژيک 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 2,329,943 27,955,215,960 Rls. 3,529,698 $
38 1382 بلژيک 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 3,013,625 25,465,624,880 Rls. 3,215,355 $
39 1382 بلژيک 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب , 4,445,804 25,070,935,439 Rls. 3,165,519 $
40 1382 بلژيک 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 5,403,390 24,685,059,001 Rls. 3,116,799 $
41 1382 بلژيک 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 1,232,937 24,545,550,169 Rls. 3,099,182 $
42 1382 بلژيک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 49,912 24,382,288,784 Rls. 3,078,573 $
43 1382 بلژيک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 144,692 23,718,310,748 Rls. 2,994,736 $
44 1382 بلژيک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 247,524 23,412,829,253 Rls. 2,956,165 $
45 1382 بلژيک 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 229,493 22,849,364,188 Rls. 2,885,021 $
46 1382 بلژيک 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 4,620,798 22,283,077,699 Rls. 2,813,520 $
47 1382 بلژيک 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 218,123 22,167,127,577 Rls. 2,798,881 $
48 1382 بلژيک 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 6,866 21,657,817,187 Rls. 2,734,577 $
49 1382 بلژيک 901831 -- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي 132,763 21,562,821,851 Rls. 2,722,578 $
50 1382 بلژيک 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,659,300 20,957,248,851 Rls. 2,646,118 $
51 1382 بلژيک 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 91,373 20,820,787,149 Rls. 2,628,892 $
52 1382 بلژيک 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,335 20,393,462,720 Rls. 2,574,931 $
53 1382 بلژيک 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 80,677 19,438,649,380 Rls. 2,454,374 $
54 1382 بلژيک 846781 --اره زنجيري باموتورغيربرقي 116,171 18,898,312,255 Rls. 2,386,152 $
55 1382 بلژيک 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 2,458,415 18,675,741,255 Rls. 2,358,048 $
56 1382 بلژيک 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,385 18,379,489,244 Rls. 2,320,642 $
57 1382 بلژيک 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 289,700 18,372,251,260 Rls. 2,319,728 $
58 1382 بلژيک 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 4,630 18,296,445,420 Rls. 2,310,159 $
59 1382 بلژيک 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 641,290 17,849,961,746 Rls. 2,253,781 $
60 1382 بلژيک 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 643,227 17,755,977,277 Rls. 2,241,918 $
61 1382 بلژيک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 87,307 17,751,487,626 Rls. 2,241,348 $
62 1382 بلژيک 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm, 2,763,178 16,700,048,768 Rls. 2,108,592 $
63 1382 بلژيک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 60,241 16,592,366,284 Rls. 2,094,996 $
64 1382 بلژيک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 73,268 16,264,320,982 Rls. 2,053,577 $
65 1382 بلژيک 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 364,053 16,223,424,564 Rls. 2,048,412 $
66 1382 بلژيک 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 2,312 16,129,682,077 Rls. 2,036,578 $
67 1382 بلژيک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 30,375 16,036,621,931 Rls. 2,024,827 $
68 1382 بلژيک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 79,015 15,871,626,892 Rls. 2,003,995 $
69 1382 بلژيک 581092 --گلدوزي وقلابدوزي ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,بصورت توپ ,نوارياداراي فرم مشخص , 30,922 15,805,334,055 Rls. 1,995,623 $
70 1382 بلژيک 790120 - آلياژهاي روي 1,695,500 15,668,113,749 Rls. 1,978,297 $
71 1382 بلژيک 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 661,490 15,475,006,716 Rls. 1,953,915 $
72 1382 بلژيک 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبرداري ,استخراج ,,,,,غيرخودرو 18,787 14,960,444,910 Rls. 1,888,946 $
73 1382 بلژيک 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 128,632 14,749,995,704 Rls. 1,862,373 $
74 1382 بلژيک 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 16,280 14,656,963,027 Rls. 1,850,625 $
75 1382 بلژيک 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 290,200 14,592,950,266 Rls. 1,842,544 $
76 1382 بلژيک 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 1,030,674 14,258,510,333 Rls. 1,800,317 $
77 1382 بلژيک 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 194,889 13,954,625,227 Rls. 1,761,947 $
78 1382 بلژيک 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 2,457,829 13,622,969,503 Rls. 1,720,074 $
79 1382 بلژيک 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 64,053 13,490,162,413 Rls. 1,703,305 $
80 1382 بلژيک 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 301,097 13,462,154,570 Rls. 1,699,767 $
81 1382 بلژيک 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند; املاح اين تركيبات 1,044,460 13,145,523,385 Rls. 1,659,789 $
82 1382 بلژيک 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 13,634 12,944,748,320 Rls. 1,634,438 $
83 1382 بلژيک 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 1,124,450 12,868,537,995 Rls. 1,624,816 $
84 1382 بلژيک 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 4,411 12,820,833,944 Rls. 1,618,791 $
85 1382 بلژيک 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 131,190 12,544,213,328 Rls. 1,583,866 $
86 1382 بلژيک 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,882,857 12,173,611,735 Rls. 1,537,073 $
87 1382 بلژيک 400211 --شيره استيرن - بوتادين يا كائوچوي استيرن - بوتادين كربوكسيله 1,822,400 11,844,456,092 Rls. 1,495,512 $
88 1382 بلژيک 290713 -- اكتيل فنل , نانيل فنل و ايزومرهاي آنها; املاح آنها 986,300 11,797,113,255 Rls. 1,489,534 $
89 1382 بلژيک 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 691,100 11,343,947,764 Rls. 1,432,316 $
90 1382 بلژيک 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازاين مواد,اشياءقالب گيري شده ياتراشيده شده ازمو 27,478 11,234,169,287 Rls. 1,418,456 $
91 1382 بلژيک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 43,884 10,928,976,695 Rls. 1,379,921 $
92 1382 بلژيک 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 407,565 10,905,226,265 Rls. 1,376,921 $
93 1382 بلژيک 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 152,127 10,800,329,311 Rls. 1,363,680 $
94 1382 بلژيک 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 575,584 10,796,387,472 Rls. 1,363,179 $
95 1382 بلژيک 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 402,000 10,681,462,305 Rls. 1,348,669 $
96 1382 بلژيک 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 28,710 10,496,009,829 Rls. 1,325,256 $
97 1382 بلژيک 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 84,870 10,468,377,676 Rls. 1,321,765 $
98 1382 بلژيک 843691 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرور طيورياجوجه كشي وجوجه پروري 92,873 10,280,101,349 Rls. 1,297,993 $
99 1382 بلژيک 040229 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1 درصد باشد, شيرين شده 483,625 10,186,936,270 Rls. 1,286,230 $
100 1382 بلژيک 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 33,257 10,047,895,959 Rls. 1,268,674 $
101 1382 بلژيک 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 995,560 9,923,334,910 Rls. 1,252,947 $
102 1382 بلژيک 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , يخ زده 732,056 9,766,847,919 Rls. 1,233,188 $
103 1382 بلژيک 870590 -سايروسايطنقليه موتوري بامصارف خاص (مثلاكاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايطنقليه ازكارافتاده ) 43,726 9,641,383,406 Rls. 1,217,346 $
104 1382 بلژيک 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 132,440 9,594,994,484 Rls. 1,211,488 $
105 1382 بلژيک 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 1,102,471 9,494,299,150 Rls. 1,198,774 $
106 1382 بلژيک 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نشده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 799,651 9,261,267,482 Rls. 1,169,352 $
107 1382 بلژيک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 22,941 9,209,753,306 Rls. 1,162,847 $
108 1382 بلژيک 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 54,658 9,178,043,575 Rls. 1,158,844 $
109 1382 بلژيک 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 210,000 8,234,040,405 Rls. 1,039,652 $
110 1382 بلژيک 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 177,242 8,162,501,015 Rls. 1,030,618 $
111 1382 بلژيک 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر نو ع و اجزاء و قطعات آنها 86,999 8,155,445,121 Rls. 1,029,728 $
112 1382 بلژيک 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 155,570 7,998,656,938 Rls. 1,009,932 $
113 1382 بلژيک 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 340,026 7,938,109,989 Rls. 1,002,288 $
114 1382 بلژيک 400220 - كائوچوي بوتادين 412,541 7,899,551,836 Rls. 997,417 $
115 1382 بلژيک 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 799,500 7,841,086,288 Rls. 990,037 $
116 1382 بلژيک 846721 مته ازهرنوع توام شده باموتورالكتريكي 50,986 7,738,269,989 Rls. 977,054 $
117 1382 بلژيک 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 763 7,713,853,034 Rls. 973,972 $
118 1382 بلژيک 846789 --ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,696 7,548,763,278 Rls. 953,126 $
119 1382 بلژيک 370210 - فيلم عكاسي بصورت رول ,براي اشعه ايكس عكسبرداري نشده 72,576 7,363,101,199 Rls. 929,687 $
120 1382 بلژيک 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 435,758 7,079,753,000 Rls. 893,908 $
121 1382 بلژيک 290330 -مشتقات فلوئوردار(فلوئوره ),برم داريايددارهيدروكربورهاي غيرحلقوي 207,240 6,902,983,573 Rls. 871,590 $
122 1382 بلژيک 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 513,438 6,819,943,405 Rls. 861,104 $
123 1382 بلژيک 380992 --موادتكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريعكننده درعمل رنگرزي ازنو ع موردمصرف درصنعت كاغذسازي 182,910 6,744,105,666 Rls. 851,528 $
124 1382 بلژيک 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 229,635 6,604,506,314 Rls. 833,900 $
125 1382 بلژيک 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 287,826 6,553,393,651 Rls. 827,448 $
126 1382 بلژيک 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 79,344 6,516,410,911 Rls. 822,778 $
127 1382 بلژيک 844220 -ماشين آلات ودستگاههاوادوات براي حروف چيني ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,931 6,431,404,639 Rls. 812,046 $
128 1382 بلژيک 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 1,169,174 6,271,202,598 Rls. 791,819 $
129 1382 بلژيک 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 100,000 6,245,000,421 Rls. 788,513 $
130 1382 بلژيک 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 274,334 6,151,048,756 Rls. 776,648 $
131 1382 بلژيک 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 9,928 6,115,048,776 Rls. 772,100 $
132 1382 بلژيک 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 1,139,165 6,092,547,502 Rls. 769,261 $
133 1382 بلژيک 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 801,346 5,955,285,509 Rls. 751,930 $
134 1382 بلژيک 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 112,001 5,947,210,043 Rls. 750,913 $
135 1382 بلژيک 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 6,758 5,916,199,807 Rls. 746,995 $
136 1382 بلژيک 120910 تخم چغندرقندبراي كشت 12,846 5,900,276,657 Rls. 744,984 $
137 1382 بلژيک 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 15,453 5,896,057,866 Rls. 744,452 $
138 1382 بلژيک 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 269,870 5,707,592,739 Rls. 720,655 $
139 1382 بلژيک 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 638,450 5,662,821,263 Rls. 715,002 $
140 1382 بلژيک 560314 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي ,بوزن مترمربعبي از150گرم 169,246 5,621,261,849 Rls. 709,755 $
141 1382 بلژيک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 6,520 5,607,705,651 Rls. 708,045 $
142 1382 بلژيک 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,100 5,594,405,507 Rls. 706,364 $
143 1382 بلژيک 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 1,309,640 5,522,240,103 Rls. 697,253 $
144 1382 بلژيک 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي از4/604 410,635 5,495,681,494 Rls. 693,899 $
145 1382 بلژيک 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلومينيوم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 874,735 5,451,673,117 Rls. 688,342 $
146 1382 بلژيک 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 22,609 5,386,199,335 Rls. 680,076 $
147 1382 بلژيک 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 1,215 5,346,839,101 Rls. 675,105 $
148 1382 بلژيک 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 106,306 5,247,068,813 Rls. 662,510 $
149 1382 بلژيک 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 276,800 5,236,717,312 Rls. 661,202 $
150 1382 بلژيک 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 39,040 5,211,732,899 Rls. 658,047 $
151 1382 بلژيک 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 10,540 5,196,837,827 Rls. 656,166 $
152 1382 بلژيک 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,900 5,155,119,320 Rls. 650,899 $
153 1382 بلژيک 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 232,883 5,109,472,597 Rls. 645,135 $
154 1382 بلژيک 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از75/4mm, 368,265 5,099,393,966 Rls. 643,863 $
155 1382 بلژيک 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 16,797 5,090,165,553 Rls. 642,699 $
156 1382 بلژيک 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 119,300 5,067,688,505 Rls. 639,860 $
157 1382 بلژيک 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 3,749 5,024,003,939 Rls. 634,344 $
158 1382 بلژيک 290942 -- اترهاي منومتيليك اتيلن گليكول يادي اتيلن گليكول 560,640 4,987,919,471 Rls. 629,788 $
159 1382 بلژيک 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 332,632 4,876,145,855 Rls. 615,674 $
160 1382 بلژيک 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودنشده ,حتي صيقل شده , 104,179 4,789,503,007 Rls. 604,735 $
161 1382 بلژيک 291813 --املاح و استرهاي اسيدتارتريك 175,650 4,766,108,684 Rls. 601,780 $
162 1382 بلژيک 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 540,342 4,765,826,401 Rls. 601,746 $
163 1382 بلژيک 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 246,680 4,562,627,159 Rls. 576,089 $
164 1382 بلژيک 731413 --نوارهاي بي سروتورباف براي ماشين آلات از آهن ياازفولاد,(غيرازفولادزنگ نزن ), 58,632 4,550,077,255 Rls. 574,505 $
165 1382 بلژيک 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيدهاي كبالت تجارتي 27,500 4,546,480,183 Rls. 574,052 $
166 1382 بلژيک 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 307,534 4,446,846,049 Rls. 561,470 $
167 1382 بلژيک 842920 -گريدروتسطيح كننده خودرو 44,655 4,443,581,072 Rls. 561,058 $
168 1382 بلژيک 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 243,650 4,378,337,058 Rls. 552,820 $
169 1382 بلژيک 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 52,679 4,323,107,480 Rls. 545,847 $
170 1382 بلژيک 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 298,955 4,314,412,933 Rls. 544,749 $
171 1382 بلژيک 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 848,154 4,303,291,872 Rls. 543,345 $
172 1382 بلژيک 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 1,924,470 4,251,277,502 Rls. 536,779 $
173 1382 بلژيک 846729 ابزارهابراي كاركردن دردست )باستثناي مته واره (باموتورالكتريكي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 23,954 4,156,577,200 Rls. 524,820 $
174 1382 بلژيک 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 429,063 4,104,692,109 Rls. 518,272 $
175 1382 بلژيک 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 979 4,091,140,160 Rls. 516,558 $
176 1382 بلژيک 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 12,964 4,080,841,398 Rls. 515,258 $
177 1382 بلژيک 280120 - يد 29,400 4,048,943,882 Rls. 511,230 $
178 1382 بلژيک 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 94,006 3,996,999,134 Rls. 504,673 $
179 1382 بلژيک 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 297,379 3,933,744,153 Rls. 496,685 $
180 1382 بلژيک 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 21,000 3,896,547,763 Rls. 491,988 $
181 1382 بلژيک 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 208,646 3,869,668,486 Rls. 488,595 $
182 1382 بلژيک 680210 -چهارگو ,مكعب بزرگ وكوچك ,,,,دانه هاي رنگ شده بطورمصنوعي ,,,,براي موزائيك كاري , 416,420 3,778,290,360 Rls. 477,057 $
183 1382 بلژيک 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر حاصلخيز كننده ازت , فسفر و پتاسيم 569,000 3,776,064,504 Rls. 476,775 $
184 1382 بلژيک 281122 --دي اكسيد سيليسيم 132,615 3,769,310,712 Rls. 475,921 $
185 1382 بلژيک 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 328,633 3,764,538,757 Rls. 475,320 $
186 1382 بلژيک 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 60,000 3,753,964,338 Rls. 473,985 $
187 1382 بلژيک 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 15,872 3,725,827,136 Rls. 470,434 $
188 1382 بلژيک 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 169,150 3,714,344,396 Rls. 468,983 $
189 1382 بلژيک 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 150,000 3,691,650,572 Rls. 466,117 $
190 1382 بلژيک 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 153,864 3,661,438,234 Rls. 462,303 $
191 1382 بلژيک 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,653 3,655,089,936 Rls. 461,501 $
192 1382 بلژيک 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 341,361 3,644,304,072 Rls. 460,140 $
193 1382 بلژيک 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 301,500 3,630,734,869 Rls. 458,424 $
194 1382 بلژيک 843621 --ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرور پرندگان خانگي 37,157 3,630,428,266 Rls. 458,387 $
195 1382 بلژيک 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 178,517 3,603,889,882 Rls. 455,037 $
196 1382 بلژيک 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,833 3,497,338,178 Rls. 441,583 $
197 1382 بلژيک 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 354,159 3,476,401,551 Rls. 438,940 $
198 1382 بلژيک 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 10,711 3,453,012,786 Rls. 435,987 $
199 1382 بلژيک 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 4,193 3,400,510,100 Rls. 429,357 $
200 1382 بلژيک 848050 -قالب براي شيشه , 5,000 3,390,761,796 Rls. 428,126 $
مجموع کل
3,629,203,669,057 ريال
مجموع کل
458,232,803 دلار