آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 اکوادور 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 9,024,703 21,476,249,334 Rls. 2,711,647 $
2 1382 اکوادور 110630 - آرد, زبره و پودر محصولات فصل 8 18,400 460,882,559 Rls. 58,192 $
3 1382 اکوادور 200710 فراورده هاي هموژنيزه 18,030 85,394,458 Rls. 10,782 $
مجموع کل
22,022,526,351 ريال
مجموع کل
2,780,621 دلار
[1]