آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 اسپانيا 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 3,805,145 224,883,350,201 Rls. 28,394,362 $
2 1382 اسپانيا 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 16,725,044 202,239,546,804 Rls. 25,535,298 $
3 1382 اسپانيا 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 7,153,724 134,783,111,627 Rls. 17,018,069 $
4 1382 اسپانيا 030343 --ليستائو يا بونيت با شكم راه راه , يخ زده (,,, -elpirts ro kcagpiks ) 11,068,077 89,524,147,116 Rls. 11,303,555 $
5 1382 اسپانيا 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 830,666 79,115,504,521 Rls. 9,989,332 $
6 1382 اسپانيا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 679,158 77,434,571,389 Rls. 9,777,093 $
7 1382 اسپانيا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 589,876 54,240,250,795 Rls. 6,848,516 $
8 1382 اسپانيا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 29,602 47,486,971,008 Rls. 5,995,832 $
9 1382 اسپانيا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 290,698 39,332,658,539 Rls. 4,966,242 $
10 1382 اسپانيا 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 13,910,853 38,650,503,813 Rls. 4,880,113 $
11 1382 اسپانيا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 111,198 37,362,237,212 Rls. 4,717,454 $
12 1382 اسپانيا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 149,752 32,203,274,632 Rls. 4,066,069 $
13 1382 اسپانيا 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 20,400 28,781,805,412 Rls. 3,634,066 $
14 1382 اسپانيا 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 6,675,523 26,938,892,537 Rls. 3,401,376 $
15 1382 اسپانيا 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي وهمچنين اجزا قطعات انها 49,774 26,864,832,773 Rls. 3,392,023 $
16 1382 اسپانيا 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 3,753,442 26,203,773,825 Rls. 3,308,556 $
17 1382 اسپانيا 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 1,803,434 26,091,947,347 Rls. 3,294,434 $
18 1382 اسپانيا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 116,762 25,127,329,117 Rls. 3,172,641 $
19 1382 اسپانيا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 1,499,337 24,231,113,223 Rls. 3,059,484 $
20 1382 اسپانيا 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,237,616 23,147,077,462 Rls. 2,922,611 $
21 1382 اسپانيا 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 47,551 22,664,278,360 Rls. 2,861,651 $
22 1382 اسپانيا 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 604,672 21,934,103,153 Rls. 2,769,456 $
23 1382 اسپانيا 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 146,525 21,507,907,383 Rls. 2,715,645 $
24 1382 اسپانيا 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده و فر آورده هاي همانند 1,104,726 21,109,056,665 Rls. 2,665,281 $
25 1382 اسپانيا 293911 تغليظ شده كاه كوكنار)خشخاش -(بوپرنورفين -كودئين -دي هيدروكودئين اتيل مورفين -اتورفين وهروئين 6,290 20,699,660,345 Rls. 2,613,593 $
26 1382 اسپانيا 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 2,000,000 20,578,557,461 Rls. 2,598,303 $
27 1382 اسپانيا 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 990,618 19,912,874,329 Rls. 2,514,251 $
28 1382 اسپانيا 841410 -تلمبه هاي خلاء 70,677 19,592,671,831 Rls. 2,473,823 $
29 1382 اسپانيا 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 365,657 19,012,635,568 Rls. 2,400,584 $
30 1382 اسپانيا 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 1,111,262 18,218,749,710 Rls. 2,300,348 $
31 1382 اسپانيا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 2,335,525 18,168,165,504 Rls. 2,293,962 $
32 1382 اسپانيا 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 1,708,729 17,836,672,455 Rls. 2,252,105 $
33 1382 اسپانيا 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 942,830 17,727,491,720 Rls. 2,238,320 $
34 1382 اسپانيا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز45تن درساعت 166,194 15,033,791,350 Rls. 1,898,206 $
35 1382 اسپانيا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 171,764 14,869,220,884 Rls. 1,877,428 $
36 1382 اسپانيا 292910 -ايزوسيانات ها 887,892 14,796,076,873 Rls. 1,868,190 $
37 1382 اسپانيا 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,665,000 14,709,736,308 Rls. 1,857,290 $
38 1382 اسپانيا 293319 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيرازول متراكم نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 12,711 14,649,185,377 Rls. 1,849,644 $
39 1382 اسپانيا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 59,339 14,640,430,370 Rls. 1,848,539 $
40 1382 اسپانيا 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 3,027,225 12,751,315,996 Rls. 1,610,015 $
41 1382 اسپانيا 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 1,240,436 12,509,881,066 Rls. 1,579,531 $
42 1382 اسپانيا 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 1,261,549 12,471,060,626 Rls. 1,574,629 $
43 1382 اسپانيا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 2,327 11,406,069,637 Rls. 1,440,159 $
44 1382 اسپانيا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 380,270 11,232,295,485 Rls. 1,418,219 $
45 1382 اسپانيا 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 76,283 11,230,073,096 Rls. 1,417,937 $
46 1382 اسپانيا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8,942 11,123,192,262 Rls. 1,404,444 $
47 1382 اسپانيا 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 85,575 11,042,744,817 Rls. 1,394,286 $
48 1382 اسپانيا 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 100,125 11,028,504,468 Rls. 1,392,488 $
49 1382 اسپانيا 284030 -پراكسوبرات ها ( پربراتها) 1,517,000 10,633,627,060 Rls. 1,342,631 $
50 1382 اسپانيا 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 312,347 10,607,459,563 Rls. 1,339,326 $
51 1382 اسپانيا 293491 پمولين آمينوركس وبروتيزولام وكلوتي آزپام وكلوكسازولام ودكسترومورآميد000 18,000 10,425,838,330 Rls. 1,316,394 $
52 1382 اسپانيا 400591 كائوچوي مخلوطشده , ولكانيزه نشده ,به شكل ,صفحه ,ورق 1,514,215 10,417,454,556 Rls. 1,315,335 $
53 1382 اسپانيا 320720 -تركيبات زجاجي ,لعاب هاوفر آورده هاي مشابه 2,033,550 10,373,184,199 Rls. 1,309,745 $
54 1382 اسپانيا 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 391,850 10,367,697,212 Rls. 1,309,053 $
55 1382 اسپانيا 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزر ع زمين ,,, 812,704 10,351,990,588 Rls. 1,307,071 $
56 1382 اسپانيا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 376,095 10,238,860,872 Rls. 1,292,783 $
57 1382 اسپانيا 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 833,145 10,203,608,952 Rls. 1,288,334 $
58 1382 اسپانيا 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 1,613,462 10,130,046,042 Rls. 1,279,046 $
59 1382 اسپانيا 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 5,105 10,081,989,695 Rls. 1,272,978 $
60 1382 اسپانيا 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 401,020 9,942,733,097 Rls. 1,255,395 $
61 1382 اسپانيا 721650 -پروفيل از آهن يافولاد,فقطگرم نوردشده ,,,كه درجاي ديگرذكرنشده است , 1,083,540 9,794,188,780 Rls. 1,236,640 $
62 1382 اسپانيا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 19,710 9,454,703,764 Rls. 1,193,775 $
63 1382 اسپانيا 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 761,890 9,411,653,525 Rls. 1,188,340 $
64 1382 اسپانيا 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 22,918 9,351,711,885 Rls. 1,180,772 $
65 1382 اسپانيا 293722 -- مشتقات هالوژنه هورمون هاي فوق كليوي 371 9,059,576,236 Rls. 1,143,885 $
66 1382 اسپانيا 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,442,435 8,850,737,052 Rls. 1,117,515 $
67 1382 اسپانيا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 22,091 8,826,273,419 Rls. 1,114,430 $
68 1382 اسپانيا 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر,دانه , تيغه يا فلس 1,946,997 8,693,027,005 Rls. 1,097,605 $
69 1382 اسپانيا 293399 تركيبات هتروسيكليك كه منحصراداراي هترواتم )اتمهاي (ازت هستندودرجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1,845 8,645,653,220 Rls. 1,091,623 $
70 1382 اسپانيا 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 170,412 8,629,421,810 Rls. 1,089,574 $
71 1382 اسپانيا 841231 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك ,باحركت خطي (سيلندرها) 89,110 8,558,687,462 Rls. 1,080,642 $
72 1382 اسپانيا 848060 -قالب براي موادمعدني , 74,021 8,242,906,788 Rls. 1,040,770 $
73 1382 اسپانيا 293919 آلكالوئيدهاي ترياك ومشتقات آنهابااملاح اين محصولات كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 2,465 8,227,669,823 Rls. 1,038,847 $
74 1382 اسپانيا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 7,137 7,748,545,671 Rls. 978,351 $
75 1382 اسپانيا 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 91,372 7,697,776,501 Rls. 971,941 $
76 1382 اسپانيا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 50,064 7,516,694,005 Rls. 949,076 $
77 1382 اسپانيا 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 124,694 7,415,314,553 Rls. 936,277 $
78 1382 اسپانيا 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 61,908 7,227,047,996 Rls. 912,506 $
79 1382 اسپانيا 292310 -كولين و املاح آن 981,500 7,203,072,352 Rls. 909,479 $
80 1382 اسپانيا 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 16,360 7,176,797,876 Rls. 906,161 $
81 1382 اسپانيا 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 125,066 6,906,014,109 Rls. 871,972 $
82 1382 اسپانيا 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 63,161 6,887,350,827 Rls. 869,616 $
83 1382 اسپانيا 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 1,052,640 6,565,399,837 Rls. 828,965 $
84 1382 اسپانيا 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 817 6,354,620,793 Rls. 802,351 $
85 1382 اسپانيا 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 1,391,303 6,351,535,440 Rls. 801,962 $
86 1382 اسپانيا 840420 -كندانسوربراي ماشينهاي بخار 109,248 6,291,770,238 Rls. 794,415 $
87 1382 اسپانيا 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 2,147,192 6,123,280,421 Rls. 773,142 $
88 1382 اسپانيا 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 54,938 6,093,506,195 Rls. 769,382 $
89 1382 اسپانيا 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 35,771 6,074,327,347 Rls. 766,960 $
90 1382 اسپانيا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 46,007 6,066,377,748 Rls. 765,957 $
91 1382 اسپانيا 280540 -جيوه 147,685 6,039,590,176 Rls. 762,575 $
92 1382 اسپانيا 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 108,103 6,035,975,283 Rls. 762,119 $
93 1382 اسپانيا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 239,289 5,879,936,794 Rls. 742,415 $
94 1382 اسپانيا 690810 -كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ كوچك واشياءهمانندورني زده يالعاب زده ,براي موزائيك , 2,563,275 5,861,612,405 Rls. 740,102 $
95 1382 اسپانيا 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 57,493 5,716,467,482 Rls. 721,775 $
96 1382 اسپانيا 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 146,758 5,708,572,290 Rls. 720,780 $
97 1382 اسپانيا 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 66,580 5,649,620,646 Rls. 713,336 $
98 1382 اسپانيا 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 425,700 5,612,490,167 Rls. 708,648 $
99 1382 اسپانيا 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 41,860 5,570,911,518 Rls. 703,398 $
100 1382 اسپانيا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 7,344 5,564,532,766 Rls. 702,593 $
101 1382 اسپانيا 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 176,818 5,248,939,431 Rls. 662,748 $
102 1382 اسپانيا 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 4,187 5,129,094,000 Rls. 647,613 $
103 1382 اسپانيا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,259 5,119,871,353 Rls. 646,447 $
104 1382 اسپانيا 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 29,665 5,108,556,297 Rls. 645,020 $
105 1382 اسپانيا 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,245 5,103,661,019 Rls. 644,403 $
106 1382 اسپانيا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,299 5,096,192,075 Rls. 643,459 $
107 1382 اسپانيا 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 149,581 5,050,110,571 Rls. 637,640 $
108 1382 اسپانيا 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 18,653 5,024,529,283 Rls. 634,410 $
109 1382 اسپانيا 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 40,479 4,999,948,460 Rls. 631,306 $
110 1382 اسپانيا 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي د 103,510 4,961,264,652 Rls. 626,423 $
111 1382 اسپانيا 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 1,924,715 4,879,547,452 Rls. 616,105 $
112 1382 اسپانيا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 63,139 4,868,438,554 Rls. 614,701 $
113 1382 اسپانيا 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 22,898 4,854,320,821 Rls. 612,919 $
114 1382 اسپانيا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 20,507 4,837,806,414 Rls. 610,834 $
115 1382 اسپانيا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 116 4,806,893,216 Rls. 606,931 $
116 1382 اسپانيا 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 238,000 4,786,766,616 Rls. 604,390 $
117 1382 اسپانيا 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 741,416 4,770,137,961 Rls. 602,290 $
118 1382 اسپانيا 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 11,445 4,570,780,844 Rls. 577,119 $
119 1382 اسپانيا 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 40,350 4,451,629,064 Rls. 562,074 $
120 1382 اسپانيا 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 73,652 4,380,463,022 Rls. 553,090 $
121 1382 اسپانيا 293500 سولفوناميدها 10,385 4,365,469,875 Rls. 551,196 $
122 1382 اسپانيا 761490 -مفتول بهم تابيده ,كابل ,,از آلياژهاي آلومينيوم ,عايق نشده براي مصرف برق , 150,690 4,296,715,397 Rls. 542,515 $
123 1382 اسپانيا 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 623,200 4,285,064,288 Rls. 541,043 $
124 1382 اسپانيا 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده desufnU() فوران ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 14,622 4,191,946,959 Rls. 529,287 $
125 1382 اسپانيا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 30,721 4,106,822,600 Rls. 518,537 $
126 1382 اسپانيا 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 15,036 4,058,889,539 Rls. 512,486 $
127 1382 اسپانيا 293391 آل پرازولام -كامازپام -كلرويازپوكسيد-كلونازپام -كلرازپات -دلورازپام 000 8,400 3,905,279,201 Rls. 493,092 $
128 1382 اسپانيا 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 308,231 3,895,600,552 Rls. 491,869 $
129 1382 اسپانيا 480540 - كاغذ و مقواي صافي , به شكل رول يا ورق 161,476 3,845,673,438 Rls. 485,565 $
130 1382 اسپانيا 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 46,200 3,798,094,831 Rls. 479,557 $
131 1382 اسپانيا 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 343,143 3,744,912,636 Rls. 472,843 $
132 1382 اسپانيا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 88,542 3,680,556,309 Rls. 464,717 $
133 1382 اسپانيا 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 14,900 3,576,127,170 Rls. 451,531 $
134 1382 اسپانيا 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدروليكي انتقال نيرو,كمتراز70%وزني روغنهاي نفتي 112,594 3,532,363,819 Rls. 446,005 $
135 1382 اسپانيا 890310 - قايقهاي قابل باد كردن 16,020 3,519,206,040 Rls. 444,344 $
136 1382 اسپانيا 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 453,996 3,499,045,112 Rls. 441,798 $
137 1382 اسپانيا 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 845,739 3,473,619,212 Rls. 438,588 $
138 1382 اسپانيا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 100,836 3,443,595,315 Rls. 434,797 $
139 1382 اسپانيا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 8,662 3,382,086,913 Rls. 427,030 $
140 1382 اسپانيا 292520 -ايمين ها و مشتقات آنها; املاح اين تركيبات 59,000 3,310,172,519 Rls. 417,952 $
141 1382 اسپانيا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 122,372 3,297,386,290 Rls. 416,335 $
142 1382 اسپانيا 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 123,475 3,238,269,945 Rls. 408,873 $
143 1382 اسپانيا 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 160,737 3,237,703,526 Rls. 408,802 $
144 1382 اسپانيا 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 49,982 3,215,226,733 Rls. 405,966 $
145 1382 اسپانيا 293410 -تركيبات داراي ساختاريك حلقه تيازول متراكم نشده desufnU() 5,575 3,185,872,230 Rls. 402,258 $
146 1382 اسپانيا 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 546,147 3,174,145,951 Rls. 400,776 $
147 1382 اسپانيا 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 582,437 3,154,376,661 Rls. 398,282 $
148 1382 اسپانيا 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 487,068 3,097,451,772 Rls. 391,092 $
149 1382 اسپانيا 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 1,028,030 3,092,906,459 Rls. 390,519 $
150 1382 اسپانيا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 83,080 3,079,422,217 Rls. 388,817 $
151 1382 اسپانيا 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 1,110 2,988,988,586 Rls. 377,398 $
152 1382 اسپانيا 700910 - آينه هاي عقب بين براي وسائطنقليه زميني ,ازشيشه , 10,670 2,972,521,929 Rls. 375,318 $
153 1382 اسپانيا 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 3,373 2,971,262,383 Rls. 375,159 $
154 1382 اسپانيا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 6,261 2,867,363,223 Rls. 362,042 $
155 1382 اسپانيا 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 145,500 2,832,781,480 Rls. 357,674 $
156 1382 اسپانيا 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 9,664 2,822,573,099 Rls. 356,386 $
157 1382 اسپانيا 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 139,966 2,771,509,556 Rls. 349,938 $
158 1382 اسپانيا 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 23,666 2,725,489,969 Rls. 344,128 $
159 1382 اسپانيا 293379 -- لاكتام ها(باستثناي اپسيلون كاپرولاكتام ) 10,000 2,714,311,370 Rls. 342,716 $
160 1382 اسپانيا 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 398,750 2,692,341,816 Rls. 339,942 $
161 1382 اسپانيا 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 63,175 2,662,131,226 Rls. 336,128 $
162 1382 اسپانيا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 89,295 2,660,706,850 Rls. 335,948 $
163 1382 اسپانيا 210610 -تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تكستوره 187,725 2,642,071,659 Rls. 333,595 $
164 1382 اسپانيا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 1,809 2,638,126,689 Rls. 333,097 $
165 1382 اسپانيا 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 90,882 2,612,713,527 Rls. 329,888 $
166 1382 اسپانيا 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 65,665 2,610,100,645 Rls. 329,559 $
167 1382 اسپانيا 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 343,965 2,556,027,514 Rls. 322,731 $
168 1382 اسپانيا 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به اشكال ابتدائي 231,000 2,555,498,049 Rls. 322,664 $
169 1382 اسپانيا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,715 2,544,112,207 Rls. 321,226 $
170 1382 اسپانيا 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 225,341 2,508,509,699 Rls. 316,732 $
171 1382 اسپانيا 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 23,630 2,504,193,503 Rls. 316,186 $
172 1382 اسپانيا 851240 - برف پاك كن , گرم كن شيشه و رافع بخار براي وسايط نقليه موتوري 11,795 2,416,746,058 Rls. 305,144 $
173 1382 اسپانيا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 2,637 2,408,467,011 Rls. 304,100 $
174 1382 اسپانيا 400921 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده يافقط بافلزبدون لوازم وملحقات 55,530 2,372,969,101 Rls. 299,618 $
175 1382 اسپانيا 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 96,750 2,366,143,356 Rls. 298,755 $
176 1382 اسپانيا 290345 --سايرمشتقات پرهالوژنه فقطبافلوئوروكلر,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 95,200 2,364,383,860 Rls. 298,533 $
177 1382 اسپانيا 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 40,371 2,351,997,346 Rls. 296,968 $
178 1382 اسپانيا 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 80,727 2,347,280,702 Rls. 296,373 $
179 1382 اسپانيا 690790 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره بدون ورني وبدون لعاب ,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي د 836,877 2,345,683,913 Rls. 296,172 $
180 1382 اسپانيا 852830 - پروژكتورهاي ويدئويي 790 2,311,872,481 Rls. 291,903 $
181 1382 اسپانيا 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 420,766 2,308,317,282 Rls. 291,455 $
182 1382 اسپانيا 282300 اكسيدهاي تيتان 21,800 2,305,743,541 Rls. 291,129 $
183 1382 اسپانيا 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 286,000 2,292,815,025 Rls. 289,496 $
184 1382 اسپانيا 290542 -- پنتا ارتريتول 220,000 2,286,136,364 Rls. 288,653 $
185 1382 اسپانيا 842410 -دستگاههاي آت نشان 21,405 2,283,052,125 Rls. 288,264 $
186 1382 اسپانيا 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 131,240 2,245,773,260 Rls. 283,557 $
187 1382 اسپانيا 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 6,797 2,203,375,602 Rls. 278,204 $
188 1382 اسپانيا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 433,000 2,202,845,878 Rls. 278,136 $
189 1382 اسپانيا 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 7,768 2,190,564,595 Rls. 276,586 $
190 1382 اسپانيا 392051 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 40,256 2,178,425,702 Rls. 275,054 $
191 1382 اسپانيا 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,322 2,172,405,784 Rls. 274,294 $
192 1382 اسپانيا 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 1,713 2,164,226,539 Rls. 273,261 $
193 1382 اسپانيا 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 6,316 2,142,020,079 Rls. 270,457 $
194 1382 اسپانيا 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 60,417 2,098,132,608 Rls. 264,916 $
195 1382 اسپانيا 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 56,025 2,044,623,611 Rls. 258,160 $
196 1382 اسپانيا 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,839 2,028,493,848 Rls. 256,123 $
197 1382 اسپانيا 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 1,165 2,020,367,740 Rls. 255,097 $
198 1382 اسپانيا 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 9,651 2,018,481,303 Rls. 254,859 $
199 1382 اسپانيا 284920 -كربورهاي سيليسيم 229,000 2,013,158,673 Rls. 254,186 $
200 1382 اسپانيا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 13,000 2,008,817,878 Rls. 253,639 $
مجموع کل
2,457,038,755,682 ريال
مجموع کل
310,232,159 دلار