آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 استراليا 270119 --ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 900,401,000 476,851,752,488 Rls. 60,208,554 $
2 1382 استراليا 100110 -گندم سخت 255,431,090 346,090,523,508 Rls. 43,698,299 $
3 1382 استراليا 100300 جو 124,551,070 188,281,772,538 Rls. 23,772,951 $
4 1382 استراليا 890110 -كشتي هاي مسافري ,قايق هاي تفريحي عمومي ووسايطنقليه آبي همانندكه براي حمل ونقل اشخاص 360,000 107,029,308,771 Rls. 13,513,802 $
5 1382 استراليا 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 25,000,000 74,431,476,745 Rls. 9,397,914 $
6 1382 استراليا 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 6,877,640 45,594,789,626 Rls. 5,756,917 $
7 1382 استراليا 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 588,348 39,759,969,360 Rls. 5,020,199 $
8 1382 استراليا 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 41,000,000 37,618,157,940 Rls. 4,749,767 $
9 1382 استراليا 150200 چربي حيوانات ازنو ع گاو,گوسفنديابز,خام يا آب كرده غيرازموارد30/51امولسيونه نشده 6,671,474 28,780,205,694 Rls. 3,633,864 $
10 1382 استراليا 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 93,453 26,131,107,802 Rls. 3,299,382 $
11 1382 استراليا 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 198,530 19,193,865,605 Rls. 2,423,468 $
12 1382 استراليا 510510 -پشم ح-لاجي شده , 285,308 18,619,677,216 Rls. 2,350,971 $
13 1382 استراليا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 25,885 15,500,753,268 Rls. 1,957,165 $
14 1382 استراليا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 5,680 14,190,912,623 Rls. 1,791,783 $
15 1382 استراليا 150710 -روغن خام سويا 3,000,000 13,481,085,602 Rls. 1,702,157 $
16 1382 استراليا 510121 --پشم چيده شده چربي زدائي شده , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 194,491 11,337,090,889 Rls. 1,431,451 $
17 1382 استراليا 510111 -پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده , 187,625 10,999,718,998 Rls. 1,388,853 $
18 1382 استراليا 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 2,420,941 10,125,564,661 Rls. 1,278,480 $
19 1382 استراليا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 35,000 8,973,955,380 Rls. 1,133,075 $
20 1382 استراليا 510119 --پشم چرب (غيراز چيده شده ) , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 142,409 7,811,449,101 Rls. 986,294 $
21 1382 استراليا 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 44,561 6,590,262,815 Rls. 832,104 $
22 1382 استراليا 732611 --گلوله هاي خردكننده ,,,براي آسياب , آهنگري شده ياپرس شده ,از آهن ياازفولاد, 1,000,000 6,502,394,899 Rls. 821,010 $
23 1382 استراليا 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيله گيرنده 4,500 6,323,111,712 Rls. 798,373 $
24 1382 استراليا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 1,166 5,615,302,534 Rls. 709,002 $
25 1382 استراليا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 4,048 5,300,517,653 Rls. 669,258 $
26 1382 استراليا 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor dna gniwarD ) 201,250 4,925,740,143 Rls. 621,937 $
27 1382 استراليا 382313 -- اسيدهاي چرب تال اويل 623,200 4,416,742,710 Rls. 557,670 $
28 1382 استراليا 843351 --كامباين برداشت -خرمن كوبي 21,480 4,158,745,935 Rls. 525,095 $
29 1382 استراليا 040510 - كره 319,150 4,051,802,779 Rls. 511,591 $
30 1382 استراليا 120510 دانه هاي منداب يالفت داراي مقداركمي اسيداورسيك -حتي خردشده 85,375 4,012,417,391 Rls. 506,618 $
31 1382 استراليا 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 970,849 3,650,305,653 Rls. 460,897 $
32 1382 استراليا 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 1,020,408 3,550,636,292 Rls. 448,313 $
33 1382 استراليا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 99,615 3,511,477,501 Rls. 443,368 $
34 1382 استراليا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 453 2,670,187,286 Rls. 337,145 $
35 1382 استراليا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 1,900 2,635,606,294 Rls. 332,778 $
36 1382 استراليا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,673 2,572,634,046 Rls. 324,828 $
37 1382 استراليا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 585,890 2,369,858,511 Rls. 299,226 $
38 1382 استراليا 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,050 2,280,152,213 Rls. 287,898 $
39 1382 استراليا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,200 2,097,462,393 Rls. 264,831 $
40 1382 استراليا 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 120,750 1,954,935,846 Rls. 246,835 $
41 1382 استراليا 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 21,454 1,753,505,450 Rls. 221,402 $
42 1382 استراليا 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 8,150 1,594,343,842 Rls. 201,306 $
43 1382 استراليا 890400 شناورهاي يدك ك و جلوران 92,400 1,425,501,094 Rls. 179,988 $
44 1382 استراليا 903120 - دستگاههاي آزماي 252 1,318,966,327 Rls. 166,537 $
45 1382 استراليا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 100,000 1,286,146,313 Rls. 162,392 $
46 1382 استراليا 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 14,622 1,237,452,891 Rls. 156,244 $
47 1382 استراليا 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 32,600 1,213,245,392 Rls. 153,187 $
48 1382 استراليا 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 645 1,186,985,888 Rls. 149,872 $
49 1382 استراليا 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,000 1,053,821,479 Rls. 133,058 $
50 1382 استراليا 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 107,920 1,036,509,732 Rls. 130,872 $
51 1382 استراليا 350220 - آلبومين شير,ازجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتدين لاكتوسرم 36,000 1,034,754,491 Rls. 130,650 $
52 1382 استراليا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 20,370 1,023,936,956 Rls. 129,285 $
53 1382 استراليا 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 15,576 1,010,884,090 Rls. 127,636 $
54 1382 استراليا 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 108,000 992,190,334 Rls. 125,277 $
55 1382 استراليا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 145 989,979,283 Rls. 124,998 $
56 1382 استراليا 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 37,958 924,125,049 Rls. 116,682 $
57 1382 استراليا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 4,500 921,976,428 Rls. 116,411 $
58 1382 استراليا 481092 --كاغذومقواي چندلااندوده ياقشرزده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 178,404 895,853,240 Rls. 113,113 $
59 1382 استراليا 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 850 829,006,382 Rls. 104,673 $
60 1382 استراليا 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 1,588 814,079,730 Rls. 102,788 $
61 1382 استراليا 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 368 796,384,525 Rls. 100,554 $
62 1382 استراليا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,366 763,297,632 Rls. 96,375 $
63 1382 استراليا 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 374,800 745,000,289 Rls. 94,066 $
64 1382 استراليا 901510 - مسافت يابها 82 727,331,450 Rls. 91,835 $
65 1382 استراليا 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 99,000 675,628,782 Rls. 85,307 $
66 1382 استراليا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 2,277 669,575,991 Rls. 84,542 $
67 1382 استراليا 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 263 661,778,697 Rls. 83,557 $
68 1382 استراليا 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 70,225 634,872,725 Rls. 80,161 $
69 1382 استراليا 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 140,700 586,693,084 Rls. 74,077 $
70 1382 استراليا 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,موادرنگي وسايرموادرنگ كننده 31,500 586,353,574 Rls. 74,035 $
71 1382 استراليا 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 28,800 575,661,750 Rls. 72,685 $
72 1382 استراليا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 140 559,623,210 Rls. 70,659 $
73 1382 استراليا 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 15,000 532,857,753 Rls. 67,280 $
74 1382 استراليا 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماوراء بنف يامادون قرمز 85 501,825,387 Rls. 63,362 $
75 1382 استراليا 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 1,008 481,314,610 Rls. 60,772 $
76 1382 استراليا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 1,388 478,154,742 Rls. 60,373 $
77 1382 استراليا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 704 459,714,295 Rls. 58,044 $
78 1382 استراليا 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 60,000 452,492,437 Rls. 57,133 $
79 1382 استراليا 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,004 418,613,307 Rls. 52,855 $
80 1382 استراليا 290545 -- گليسرول 40,000 383,794,416 Rls. 48,459 $
81 1382 استراليا 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 76,000 375,291,988 Rls. 47,385 $
82 1382 استراليا 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 15,714 375,181,929 Rls. 47,371 $
83 1382 استراليا 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,850 340,729,795 Rls. 43,022 $
84 1382 استراليا 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 3,790 319,502,622 Rls. 40,341 $
85 1382 استراليا 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 224 313,598,008 Rls. 39,596 $
86 1382 استراليا 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 2,700 304,106,300 Rls. 38,397 $
87 1382 استراليا 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 40,000 304,003,225 Rls. 38,384 $
88 1382 استراليا 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 87 288,283,684 Rls. 36,399 $
89 1382 استراليا 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,074 283,485,995 Rls. 35,794 $
90 1382 استراليا 843311 --ماشين هاي چمن زني ,,,,,,داراي موتور,كه آلت بر دريك سطح افقي مي چرخد 2,738 279,874,509 Rls. 35,338 $
91 1382 استراليا 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,630 279,101,572 Rls. 35,240 $
92 1382 استراليا 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 7 275,396,148 Rls. 34,772 $
93 1382 استراليا 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 663 264,157,470 Rls. 33,353 $
94 1382 استراليا 853290 - اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 1,920 262,373,235 Rls. 33,128 $
95 1382 استراليا 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 85 256,314,835 Rls. 32,363 $
96 1382 استراليا 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 3,430 252,475,587 Rls. 31,878 $
97 1382 استراليا 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 54 248,141,515 Rls. 31,331 $
98 1382 استراليا 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ), 3,456 246,198,186 Rls. 31,086 $
99 1382 استراليا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 236,069,545 Rls. 29,807 $
100 1382 استراليا 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 84,000 235,444,118 Rls. 29,728 $
101 1382 استراليا 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 20,000 222,969,662 Rls. 28,153 $
102 1382 استراليا 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواحدهاي حافظه ,واحدهاي ورود,واحدهاي خروج 73 218,139,753 Rls. 27,543 $
103 1382 استراليا 293790 سايرهورمونهاومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاكه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 315 215,058,200 Rls. 27,154 $
104 1382 استراليا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 45 205,140,289 Rls. 25,902 $
105 1382 استراليا 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 3,151 167,156,316 Rls. 21,106 $
106 1382 استراليا 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,038 166,011,222 Rls. 20,961 $
107 1382 استراليا 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 8,628 163,450,586 Rls. 20,638 $
108 1382 استراليا 420400 اشياءازچرم طبيعي ,يادوباره ساخته شده ,براي ماشين آلات ياوسائل مكانيكي يابراي سايرمصارف فني 1,285 159,414,000 Rls. 20,128 $
109 1382 استراليا 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 9,700 159,283,860 Rls. 20,112 $
110 1382 استراليا 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,871 151,522,690 Rls. 19,132 $
111 1382 استراليا 120600 دانه آفتابگردان , حتي خردشده 560 144,951,735 Rls. 18,302 $
112 1382 استراليا 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 64 142,241,864 Rls. 17,960 $
113 1382 استراليا 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 14 139,548,676 Rls. 17,620 $
114 1382 استراليا 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 3,000 139,312,727 Rls. 17,590 $
115 1382 استراليا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 52 137,443,694 Rls. 17,354 $
116 1382 استراليا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 22 136,534,556 Rls. 17,239 $
117 1382 استراليا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 257 134,468,144 Rls. 16,978 $
118 1382 استراليا 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 210 116,837,226 Rls. 14,752 $
119 1382 استراليا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 2,050 115,294,962 Rls. 14,557 $
120 1382 استراليا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 50 112,897,564 Rls. 14,255 $
121 1382 استراليا 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 250 112,257,944 Rls. 14,174 $
122 1382 استراليا 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 2,792 102,100,244 Rls. 12,891 $
123 1382 استراليا 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 174 99,460,000 Rls. 12,558 $
124 1382 استراليا 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 2,037 97,342,391 Rls. 12,291 $
125 1382 استراليا 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 79 96,969,092 Rls. 12,243 $
126 1382 استراليا 440724 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازابضخامت بي ازmm6ازگونه ويرولاماهون ,ايمبوياوبالسا 2,240 96,671,500 Rls. 12,206 $
127 1382 استراليا 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 11,400 93,597,578 Rls. 11,818 $
128 1382 استراليا 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 18 93,240,698 Rls. 11,773 $
129 1382 استراليا 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 591 92,191,624 Rls. 11,640 $
130 1382 استراليا 381512 -- كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرانبهاياتركيبات فلز گرانبها بعنوان ماده فعال 6 85,578,232 Rls. 10,805 $
131 1382 استراليا 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودربراي كشاورزي ,,, 750 83,980,294 Rls. 10,604 $
132 1382 استراليا 844312 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,تغذيه شده باورق ,ازنو ع دفتري 520 83,498,934 Rls. 10,543 $
133 1382 استراليا 820310 -سوهان ,چوب ساب وابزارهاي همانند, 1 83,305,480 Rls. 10,518 $
134 1382 استراليا 848130 -شيريكطرفه , 170 83,244,712 Rls. 10,511 $
135 1382 استراليا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 166 82,600,212 Rls. 10,429 $
136 1382 استراليا 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 600 81,618,575 Rls. 10,305 $
137 1382 استراليا 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 200 81,117,315 Rls. 10,242 $
138 1382 استراليا 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 16,800 79,440,196 Rls. 10,030 $
139 1382 استراليا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 99 78,085,569 Rls. 9,859 $
140 1382 استراليا 854060 - لامپ ها و لوله هاي اشعه كاتدي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,106 76,545,640 Rls. 9,665 $
141 1382 استراليا 851519 -- ماشين ها ودستگاه هاي زردجوشكاري ynizarB()يا لحيم كاري ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 212 74,692,427 Rls. 9,431 $
142 1382 استراليا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 90 68,119,243 Rls. 8,601 $
143 1382 استراليا 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 19 63,031,790 Rls. 7,959 $
144 1382 استراليا 852439 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1 59,422,193 Rls. 7,503 $
145 1382 استراليا 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 29 54,666,125 Rls. 6,903 $
146 1382 استراليا 251320 -ريگ سنباده ,سنگ سنباده طبيعي ,بيجاده طبيعي و ساير ساينده هاي طبيعي 26,000 53,810,150 Rls. 6,794 $
147 1382 استراليا 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتوليدغذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 65 51,632,474 Rls. 6,519 $
148 1382 استراليا 940510 -لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار 380 46,736,970 Rls. 5,901 $
149 1382 استراليا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 110 46,595,650 Rls. 5,884 $
150 1382 استراليا 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 20 46,370,010 Rls. 5,855 $
151 1382 استراليا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 21 43,001,762 Rls. 5,430 $
152 1382 استراليا 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 3,000 42,662,510 Rls. 5,387 $
153 1382 استراليا 290950 -اتر-فنل ها,اتر-الكل -فنل هاومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 620 42,314,194 Rls. 5,343 $
154 1382 استراليا 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 1,136 39,880,838 Rls. 5,035 $
155 1382 استراليا 901320 - دستگاههاي ليزر, غيرازديودهاي ليزر 105 39,247,919 Rls. 4,956 $
156 1382 استراليا 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 16 39,180,573 Rls. 4,947 $
157 1382 استراليا 293319 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيرازول متراكم نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 100 39,151,422 Rls. 4,943 $
158 1382 استراليا 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 550 38,606,845 Rls. 4,875 $
159 1382 استراليا 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء بنف ,بخارجيوه ياسديم 3 35,181,380 Rls. 4,442 $
160 1382 استراليا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 87 34,515,347 Rls. 4,358 $
161 1382 استراليا 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 87 34,515,347 Rls. 4,358 $
162 1382 استراليا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 317 34,302,423 Rls. 4,331 $
163 1382 استراليا 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 11 33,275,638 Rls. 4,201 $
164 1382 استراليا 741129 --لوله از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 500 32,000,000 Rls. 4,040 $
165 1382 استراليا 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 170 31,963,367 Rls. 4,036 $
166 1382 استراليا 400911 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجورنشده باموادديگربدون لوازم وملحقات 1 30,751,860 Rls. 3,883 $
167 1382 استراليا 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3 30,340,761 Rls. 3,831 $
168 1382 استراليا 722620 -فولادهاي تندبرتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,0 1,900 30,163,422 Rls. 3,809 $
169 1382 استراليا 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر نو ع و اجزاء و قطعات آنها 150 30,014,381 Rls. 3,790 $
170 1382 استراليا 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجو دادن سطح فلز 285 29,505,267 Rls. 3,725 $
171 1382 استراليا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 475 28,576,568 Rls. 3,608 $
172 1382 استراليا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 505 24,570,309 Rls. 3,102 $
173 1382 استراليا 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيريونيك 2,000 22,853,285 Rls. 2,886 $
174 1382 استراليا 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 1,790 21,953,770 Rls. 2,772 $
175 1382 استراليا 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 60 18,596,215 Rls. 2,348 $
176 1382 استراليا 843359 --ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2 18,018,486 Rls. 2,275 $
177 1382 استراليا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 350 16,239,165 Rls. 2,050 $
178 1382 استراليا 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 23 15,200,001 Rls. 1,919 $
179 1382 استراليا 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 931 13,757,923 Rls. 1,737 $
180 1382 استراليا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 412 13,710,799 Rls. 1,731 $
181 1382 استراليا 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 316 10,511,655 Rls. 1,327 $
182 1382 استراليا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 3 8,629,867 Rls. 1,090 $
183 1382 استراليا 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي 1,600 7,711,137 Rls. 974 $
184 1382 استراليا 760900 لوازم واتصالات لوله كشي از آلومينيوم , 50 7,683,218 Rls. 970 $
185 1382 استراليا 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 40 6,310,703 Rls. 797 $
186 1382 استراليا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 32 3,567,083 Rls. 450 $
187 1382 استراليا 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 125 3,372,220 Rls. 426 $
188 1382 استراليا 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20 2,599,950 Rls. 328 $
189 1382 استراليا 960329 --فرچه ري تراشي ,بروس مو,بروس ناخن ,بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگي مورداستفاده اشخاص 128 2,426,199 Rls. 306 $
190 1382 استراليا 903220 - مانوستات 37 1,877,061 Rls. 237 $
191 1382 استراليا 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 16 1,699,568 Rls. 215 $
192 1382 استراليا 320910 - رنگها و ورني ها براساس پليمرهاي آكريليك يا وينيل , در محيطي آبي 62 1,271,484 Rls. 161 $
193 1382 استراليا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 9 469,266 Rls. 59 $
مجموع کل
1,626,425,177,910 ريال
مجموع کل
205,356,716 دلار
[1]