آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ارمنستان 260300 سنگ مس وكنسانتره هاي آن 17,700,000 34,583,125,500 Rls. 4,366,557 $
2 1382 ارمنستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 2,858,360 27,660,615,027 Rls. 3,492,502 $
3 1382 ارمنستان 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 1,001,537 18,129,085,335 Rls. 2,289,025 $
4 1382 ارمنستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 1,750,925 15,568,161,646 Rls. 1,965,677 $
5 1382 ارمنستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 11,180,810 10,457,410,730 Rls. 1,320,380 $
6 1382 ارمنستان 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي از4/406mm, 3,378,065 10,184,360,887 Rls. 1,285,904 $
7 1382 ارمنستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 794,797 6,606,973,302 Rls. 834,215 $
8 1382 ارمنستان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 373,750 6,418,923,679 Rls. 810,470 $
9 1382 ارمنستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 6,701 6,277,531,507 Rls. 792,618 $
10 1382 ارمنستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 705,659 6,044,140,030 Rls. 763,147 $
11 1382 ارمنستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 576,048 5,420,681,587 Rls. 684,429 $
12 1382 ارمنستان 440399 --سايرچوبهاي خام يا چهارتراشي كه درجاي ديگرمذكور نيست 5,285,130 4,561,034,655 Rls. 575,889 $
13 1382 ارمنستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 438,030 4,535,060,833 Rls. 572,612 $
14 1382 ارمنستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 314,510 4,396,943,435 Rls. 555,170 $
15 1382 ارمنستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 522,408 4,277,412,285 Rls. 540,078 $
16 1382 ارمنستان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 549,967 4,188,015,039 Rls. 528,790 $
17 1382 ارمنستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 2,935,460 3,718,423,603 Rls. 469,497 $
18 1382 ارمنستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 360,940 3,418,635,791 Rls. 431,651 $
19 1382 ارمنستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 2,659,200 3,338,490,394 Rls. 421,526 $
20 1382 ارمنستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 351,478 3,174,767,892 Rls. 400,856 $
21 1382 ارمنستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 350,810 3,149,143,712 Rls. 397,617 $
22 1382 ارمنستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 282,800 2,849,436,546 Rls. 359,779 $
23 1382 ارمنستان 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 63,470 2,567,732,832 Rls. 324,209 $
24 1382 ارمنستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 305,720 2,510,154,697 Rls. 316,938 $
25 1382 ارمنستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 131,640 2,474,313,176 Rls. 312,413 $
26 1382 ارمنستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 578,110 2,459,927,637 Rls. 310,598 $
27 1382 ارمنستان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 141,320 2,292,027,518 Rls. 289,397 $
28 1382 ارمنستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 206,980 2,049,979,909 Rls. 258,836 $
29 1382 ارمنستان 842620 -جرثقيل هاي برجي 365,250 1,947,555,257 Rls. 245,904 $
30 1382 ارمنستان 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 96,872 1,598,981,156 Rls. 201,892 $
31 1382 ارمنستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 157,810 1,593,786,919 Rls. 201,235 $
32 1382 ارمنستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 1,360,860 1,581,051,645 Rls. 199,629 $
33 1382 ارمنستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 113,286 1,579,638,664 Rls. 199,448 $
34 1382 ارمنستان 240220 -سيگار حاوي توتون 20,130 1,381,259,602 Rls. 174,402 $
35 1382 ارمنستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 125,130 1,191,604,998 Rls. 150,457 $
36 1382 ارمنستان 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 60,000 1,121,503,152 Rls. 141,604 $
37 1382 ارمنستان 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 450 1,066,545,657 Rls. 134,665 $
38 1382 ارمنستان 870510 - كاميونهاي جرثقيل 55,000 1,029,727,655 Rls. 130,016 $
39 1382 ارمنستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 131,780 1,026,757,871 Rls. 129,640 $
40 1382 ارمنستان 440792 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بي ازmm6ازگونه را 905,440 1,021,633,947 Rls. 128,993 $
41 1382 ارمنستان 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 51,390 981,405,238 Rls. 123,914 $
42 1382 ارمنستان 844110 -ماشينهاي بر 74,050 938,577,123 Rls. 118,508 $
43 1382 ارمنستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 97,080 936,548,288 Rls. 118,250 $
44 1382 ارمنستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 116,330 904,153,383 Rls. 114,161 $
45 1382 ارمنستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 35,000 882,743,203 Rls. 111,458 $
46 1382 ارمنستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 60,660 861,690,491 Rls. 108,799 $
47 1382 ارمنستان 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 45,610 740,557,843 Rls. 93,505 $
48 1382 ارمنستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 36,668 738,574,996 Rls. 93,255 $
49 1382 ارمنستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 58,340 670,625,000 Rls. 84,676 $
50 1382 ارمنستان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 21,730 661,035,480 Rls. 83,464 $
51 1382 ارمنستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 35,330 617,935,934 Rls. 78,022 $
52 1382 ارمنستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 52,800 586,398,280 Rls. 74,040 $
53 1382 ارمنستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 54,000 560,704,050 Rls. 70,795 $
54 1382 ارمنستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 40,680 557,070,293 Rls. 70,337 $
55 1382 ارمنستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 52,150 556,110,482 Rls. 70,215 $
56 1382 ارمنستان 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيراز آنهائيكه چرخهاي لاستيكي دارند 54,600 535,848,024 Rls. 67,658 $
57 1382 ارمنستان 780200 قراضه وضايعات سرب , 122,620 526,199,635 Rls. 66,439 $
58 1382 ارمنستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 44,600 510,584,015 Rls. 64,468 $
59 1382 ارمنستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 50,340 493,564,854 Rls. 62,317 $
60 1382 ارمنستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركردن روي فلزات 44,500 492,280,652 Rls. 62,157 $
61 1382 ارمنستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 31,700 483,622,667 Rls. 61,063 $
62 1382 ارمنستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 16,246 479,983,072 Rls. 60,604 $
63 1382 ارمنستان 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 40,073 471,684,773 Rls. 59,556 $
64 1382 ارمنستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 34,560 463,673,578 Rls. 58,545 $
65 1382 ارمنستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,500 450,940,226 Rls. 56,936 $
66 1382 ارمنستان 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 260,300 446,463,501 Rls. 56,372 $
67 1382 ارمنستان 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 50,400 433,169,590 Rls. 54,693 $
68 1382 ارمنستان 841340 -تلمبه هاي بتون 12,150 428,476,513 Rls. 54,101 $
69 1382 ارمنستان 220190 -ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 260,486 426,380,081 Rls. 53,836 $
70 1382 ارمنستان 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 22,030 411,536,165 Rls. 51,962 $
71 1382 ارمنستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 25,080 411,482,723 Rls. 51,955 $
72 1382 ارمنستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 30,600 410,784,300 Rls. 51,866 $
73 1382 ارمنستان 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 31,450 398,848,187 Rls. 50,360 $
74 1382 ارمنستان 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 19,000 389,118,722 Rls. 49,131 $
75 1382 ارمنستان 440890 ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائي كه به درازااره شده ,كه ضخامت آن ازmm6 48,023 382,045,053 Rls. 48,238 $
76 1382 ارمنستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 41,530 342,204,025 Rls. 43,208 $
77 1382 ارمنستان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 21,400 326,050,560 Rls. 41,168 $
78 1382 ارمنستان 848210 -بلبرينگ , 19,250 323,029,630 Rls. 40,787 $
79 1382 ارمنستان 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 26,800 318,808,680 Rls. 40,253 $
80 1382 ارمنستان 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 928 313,215,403 Rls. 39,547 $
81 1382 ارمنستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 36,580 307,026,570 Rls. 38,766 $
82 1382 ارمنستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 47,350 305,930,097 Rls. 38,627 $
83 1382 ارمنستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 32,680 298,803,880 Rls. 37,727 $
84 1382 ارمنستان 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm, 93,000 288,068,990 Rls. 36,372 $
85 1382 ارمنستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 19,980 282,408,967 Rls. 35,657 $
86 1382 ارمنستان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 26,970 278,954,331 Rls. 35,222 $
87 1382 ارمنستان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 51,130 273,182,265 Rls. 34,493 $
88 1382 ارمنستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 19,700 272,402,965 Rls. 34,394 $
89 1382 ارمنستان 860699 --واگنهاي باري سبك وسنگين راه آهن ياتراموا,غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 32,740 271,405,195 Rls. 34,269 $
90 1382 ارمنستان 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,890 270,135,286 Rls. 34,108 $
91 1382 ارمنستان 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 34,400 269,912,489 Rls. 34,080 $
92 1382 ارمنستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 51,340 268,908,450 Rls. 33,953 $
93 1382 ارمنستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 69,060 249,414,378 Rls. 31,492 $
94 1382 ارمنستان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 17,100 242,540,731 Rls. 30,623 $
95 1382 ارمنستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 12,280 240,542,888 Rls. 30,371 $
96 1382 ارمنستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 32,767 237,702,392 Rls. 30,013 $
97 1382 ارمنستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 13,300 235,801,058 Rls. 29,774 $
98 1382 ارمنستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 16,650 212,488,432 Rls. 26,830 $
99 1382 ارمنستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 19,650 212,136,843 Rls. 26,786 $
100 1382 ارمنستان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 6,600 208,000,917 Rls. 26,262 $
101 1382 ارمنستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 15,450 190,582,827 Rls. 24,064 $
102 1382 ارمنستان 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 18,050 185,210,750 Rls. 23,385 $
103 1382 ارمنستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي 16,000 183,599,143 Rls. 23,182 $
104 1382 ارمنستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,550 181,963,560 Rls. 22,975 $
105 1382 ارمنستان 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,350 181,188,856 Rls. 22,877 $
106 1382 ارمنستان 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 13,700 179,242,042 Rls. 22,632 $
107 1382 ارمنستان 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 14,290 172,560,762 Rls. 21,788 $
108 1382 ارمنستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 14,120 166,440,235 Rls. 21,015 $
109 1382 ارمنستان 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 37,020 155,382,195 Rls. 19,619 $
110 1382 ارمنستان 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشين هاي ريخته گري 27,898 153,373,206 Rls. 19,365 $
111 1382 ارمنستان 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 150,284,296 Rls. 18,975 $
112 1382 ارمنستان 220110 - آب معدني و آب گازدار شده , شيرين نشده 120,241 150,276,653 Rls. 18,974 $
113 1382 ارمنستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 23,690 147,175,342 Rls. 18,583 $
114 1382 ارمنستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 13,700 147,029,665 Rls. 18,564 $
115 1382 ارمنستان 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 14,020 146,952,392 Rls. 18,555 $
116 1382 ارمنستان 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,200 146,039,580 Rls. 18,439 $
117 1382 ارمنستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 10,000 144,144,176 Rls. 18,200 $
118 1382 ارمنستان 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 24,370 128,775,750 Rls. 16,260 $
119 1382 ارمنستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 6,550 126,092,200 Rls. 15,921 $
120 1382 ارمنستان 844120 -ماشين هابراي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوائي 6,520 125,745,968 Rls. 15,877 $
121 1382 ارمنستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 6,770 122,524,323 Rls. 15,470 $
122 1382 ارمنستان 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده ,به ضخامت بي ازmm6,,, 130,120 121,596,459 Rls. 15,353 $
123 1382 ارمنستان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 37,090 121,001,875 Rls. 15,278 $
124 1382 ارمنستان 870290 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرازكالاي مشمول شماره 10/8702 3,555 118,947,300 Rls. 15,019 $
125 1382 ارمنستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 47,890 118,545,210 Rls. 14,968 $
126 1382 ارمنستان 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,640 118,210,608 Rls. 14,925 $
127 1382 ارمنستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 31,025 114,608,805 Rls. 14,471 $
128 1382 ارمنستان 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,500 111,806,500 Rls. 14,117 $
129 1382 ارمنستان 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 12,550 106,915,419 Rls. 13,499 $
130 1382 ارمنستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 11,000 106,023,456 Rls. 13,386 $
131 1382 ارمنستان 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 10,000 104,667,250 Rls. 13,216 $
132 1382 ارمنستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 17,700 103,324,935 Rls. 13,046 $
133 1382 ارمنستان 845699 -ماشين هاي ابزاركه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,700 102,911,756 Rls. 12,994 $
134 1382 ارمنستان 841932 --خشك كننده هابراي چوب ,خميركاغذ,كاغذيامقوا 13,750 94,972,822 Rls. 11,991 $
135 1382 ارمنستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,600 93,495,967 Rls. 11,805 $
136 1382 ارمنستان 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 6,000 89,914,321 Rls. 11,353 $
137 1382 ارمنستان 845390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,,,,چرم ,ساختن كف ,وغيره 16,100 89,255,506 Rls. 11,270 $
138 1382 ارمنستان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 21,548 89,000,994 Rls. 11,237 $
139 1382 ارمنستان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 1,360 88,372,200 Rls. 11,158 $
140 1382 ارمنستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 70,520 84,322,348 Rls. 10,647 $
141 1382 ارمنستان 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 5,500 82,631,107 Rls. 10,433 $
142 1382 ارمنستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,040 81,785,131 Rls. 10,326 $
143 1382 ارمنستان 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 6,650 74,039,670 Rls. 9,348 $
144 1382 ارمنستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,745 69,360,172 Rls. 8,757 $
145 1382 ارمنستان 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 9,740 68,227,200 Rls. 8,615 $
146 1382 ارمنستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 5,000 64,102,233 Rls. 8,094 $
147 1382 ارمنستان 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,000 62,974,772 Rls. 7,951 $
148 1382 ارمنستان 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 3,600 61,404,480 Rls. 7,753 $
149 1382 ارمنستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 28,500 61,092,598 Rls. 7,714 $
150 1382 ارمنستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,750 52,392,477 Rls. 6,615 $
151 1382 ارمنستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 11,620 51,742,771 Rls. 6,533 $
152 1382 ارمنستان 520515 --نخ ازپنبه يك لا,شانه نزده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي ,بانمره بي از80درسيستم متريك 6,500 51,608,400 Rls. 6,516 $
153 1382 ارمنستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 4,000 51,196,613 Rls. 6,464 $
154 1382 ارمنستان 701940 --پارچه هاي تاروپودباف ازخامه ازالياف شيشه , 2,000 45,599,330 Rls. 5,757 $
155 1382 ارمنستان 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 2,500 42,750,150 Rls. 5,398 $
156 1382 ارمنستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 3,300 41,568,451 Rls. 5,249 $
157 1382 ارمنستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 5,500 38,688,344 Rls. 4,885 $
158 1382 ارمنستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 1,260 37,919,120 Rls. 4,788 $
159 1382 ارمنستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 10,960 37,490,686 Rls. 4,734 $
160 1382 ارمنستان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 3,000 36,905,215 Rls. 4,660 $
161 1382 ارمنستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند 4,000 35,961,904 Rls. 4,541 $
162 1382 ارمنستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,000 33,481,695 Rls. 4,227 $
163 1382 ارمنستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 10,000 33,092,516 Rls. 4,178 $
164 1382 ارمنستان 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 3,690 33,003,703 Rls. 4,167 $
165 1382 ارمنستان 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 1,500 31,819,727 Rls. 4,018 $
166 1382 ارمنستان 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 2,000 30,950,676 Rls. 3,908 $
167 1382 ارمنستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 2,250 30,766,047 Rls. 3,884 $
168 1382 ارمنستان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 2,700 29,728,962 Rls. 3,754 $
169 1382 ارمنستان 440839 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلابضخامت حداكثرmm6ازچوبهاي گرمسيري غيرمذكوردرياد 6,500 29,662,000 Rls. 3,745 $
170 1382 ارمنستان 330720 - بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,190 29,302,161 Rls. 3,700 $
171 1382 ارمنستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,830 28,481,920 Rls. 3,596 $
172 1382 ارمنستان 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 1,580 25,972,277 Rls. 3,279 $
173 1382 ارمنستان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 7,130 25,833,337 Rls. 3,262 $
174 1382 ارمنستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 10,210 25,777,588 Rls. 3,255 $
175 1382 ارمنستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,900 25,091,793 Rls. 3,168 $
176 1382 ارمنستان 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انباره ها;قوه ها و باطري هاي مصرف شده و غيره 23,590 24,579,553 Rls. 3,103 $
177 1382 ارمنستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 2,920 23,663,201 Rls. 2,988 $
178 1382 ارمنستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 2,000 21,336,483 Rls. 2,694 $
179 1382 ارمنستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,620 20,829,134 Rls. 2,630 $
180 1382 ارمنستان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 900 19,739,360 Rls. 2,492 $
181 1382 ارمنستان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 6,394 19,570,309 Rls. 2,471 $
182 1382 ارمنستان 440392 -- چوب خام ياچهارترا ازرا (گونه SUGAF )به استثناي آنهائي كه عمل آمده اند 19,250 19,460,691 Rls. 2,457 $
183 1382 ارمنستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 1,450 18,700,859 Rls. 2,361 $
184 1382 ارمنستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 5,000 18,114,988 Rls. 2,287 $
185 1382 ارمنستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 2,075 17,864,294 Rls. 2,255 $
186 1382 ارمنستان 900610 -دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 1,350 17,545,986 Rls. 2,215 $
187 1382 ارمنستان 480451 --كاغذكرافت سفيدنشده ومقواي كرافت سفيدنشده به وزن هرمترمربعحداقل 225 گرم 5,210 17,494,138 Rls. 2,209 $
188 1382 ارمنستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 4,000 17,017,660 Rls. 2,149 $
189 1382 ارمنستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 5,000 15,931,885 Rls. 2,012 $
190 1382 ارمنستان 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 850 15,182,577 Rls. 1,917 $
191 1382 ارمنستان 470790 - آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقواها 18,910 15,124,850 Rls. 1,910 $
192 1382 ارمنستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 900 13,952,833 Rls. 1,762 $
193 1382 ارمنستان 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 1,050 13,696,610 Rls. 1,729 $
194 1382 ارمنستان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 800 13,462,886 Rls. 1,700 $
195 1382 ارمنستان 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 6,700 13,434,618 Rls. 1,696 $
196 1382 ارمنستان 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 2,950 12,887,901 Rls. 1,628 $
197 1382 ارمنستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 450 11,449,377 Rls. 1,446 $
198 1382 ارمنستان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 120 11,320,155 Rls. 1,429 $
199 1382 ارمنستان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 500 10,177,224 Rls. 1,285 $
200 1382 ارمنستان 820340 -لوله بر,پيچ بر,منگنه سوراخ كن وابزارهاي همانند, 400 10,177,224 Rls. 1,285 $
مجموع کل
253,780,045,216 ريال
مجموع کل
32,042,935 دلار