آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 آرژانتين 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 185,426 1,905,312,386 Rls. 240,570 $
2 1382 آرژانتين 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولادبراي نفت ياگاز,باقطرخارجي بي از4/406mm, 1,820 77,590,000 Rls. 9,797 $
3 1382 آرژانتين 731412 --نوارهاي بي سروته تورباف ازفولادزنگ نزن براي ماشين آلات , 3,120 26,546,950 Rls. 3,352 $
4 1382 آرژانتين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 400 26,300,000 Rls. 3,321 $
5 1382 آرژانتين 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 85 12,661,822 Rls. 1,599 $
مجموع کل
2,048,411,158 ريال
مجموع کل
258,639 دلار
[1]