آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 آذربايجان 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 145,337,194 297,617,907,792 Rls. 37,578,019 $
2 1382 آذربايجان 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 43,095,163 99,414,104,460 Rls. 12,552,286 $
3 1382 آذربايجان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 43,614,665 93,685,973,818 Rls. 11,829,033 $
4 1382 آذربايجان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 22,121,929 48,912,854,094 Rls. 6,175,853 $
5 1382 آذربايجان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 30,227,514 40,025,284,160 Rls. 5,053,688 $
6 1382 آذربايجان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 15,745,445 32,793,943,740 Rls. 4,140,651 $
7 1382 آذربايجان 720712 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولاد,داراي كمتراز25/0%كربن ,بامقطعمربعمستطيل , 7,850,480 17,843,676,448 Rls. 2,252,993 $
8 1382 آذربايجان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 6,201,320 14,057,911,871 Rls. 1,774,987 $
9 1382 آذربايجان 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 1,306,179 13,300,841,128 Rls. 1,679,398 $
10 1382 آذربايجان 270119 --ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 4,275,840 10,020,366,643 Rls. 1,265,198 $
11 1382 آذربايجان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 729,866 9,014,148,000 Rls. 1,138,150 $
12 1382 آذربايجان 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 428,868 8,505,970,513 Rls. 1,073,987 $
13 1382 آذربايجان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 504,295 6,559,800,195 Rls. 828,258 $
14 1382 آذربايجان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 5,259,232 5,866,513,967 Rls. 740,724 $
15 1382 آذربايجان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 1,612,640 5,396,863,225 Rls. 681,422 $
16 1382 آذربايجان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 553,806 5,197,336,970 Rls. 656,229 $
17 1382 آذربايجان 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ), 278,464 2,883,244,744 Rls. 364,048 $
18 1382 آذربايجان 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 539,834 2,443,301,784 Rls. 308,497 $
19 1382 آذربايجان 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 55,000 2,431,826,190 Rls. 307,049 $
20 1382 آذربايجان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 1,117,430 2,250,953,385 Rls. 284,211 $
21 1382 آذربايجان 740400 قراضه وضايعات مس , 170,580 2,151,694,680 Rls. 271,678 $
22 1382 آذربايجان 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 596,340 1,920,652,174 Rls. 242,507 $
23 1382 آذربايجان 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 730,510 1,729,739,123 Rls. 218,401 $
24 1382 آذربايجان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 583,620 1,560,213,197 Rls. 196,997 $
25 1382 آذربايجان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 446,964 1,532,174,390 Rls. 193,457 $
26 1382 آذربايجان 851010 -ريش تراش توام شده باموتوربرقي 13,160 1,374,563,044 Rls. 173,556 $
27 1382 آذربايجان 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 126,981 1,286,312,649 Rls. 162,413 $
28 1382 آذربايجان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 156,182 1,271,538,392 Rls. 160,547 $
29 1382 آذربايجان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دانه 1,566,900 1,079,961,330 Rls. 136,359 $
30 1382 آذربايجان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 365,820 886,512,400 Rls. 111,934 $
31 1382 آذربايجان 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 500,073 860,132,713 Rls. 108,602 $
32 1382 آذربايجان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 1,128,840 812,345,960 Rls. 102,568 $
33 1382 آذربايجان 900640 - دوربين عكاسي با ظهور چاپ نوري 4,454 802,851,381 Rls. 101,370 $
34 1382 آذربايجان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 318,560 776,148,088 Rls. 97,998 $
35 1382 آذربايجان 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (الكل ايزوپروپيليك ) 245,327 761,085,882 Rls. 96,096 $
36 1382 آذربايجان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 319,540 718,957,538 Rls. 90,777 $
37 1382 آذربايجان 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 236,900 673,089,824 Rls. 84,987 $
38 1382 آذربايجان 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 317,100 652,087,734 Rls. 82,335 $
39 1382 آذربايجان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 72,360 646,968,211 Rls. 81,687 $
40 1382 آذربايجان 701331 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),ازكريستال سرب دار, 41,760 627,005,627 Rls. 79,167 $
41 1382 آذربايجان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 526,370 604,284,779 Rls. 76,298 $
42 1382 آذربايجان 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 197,265 588,134,614 Rls. 74,260 $
43 1382 آذربايجان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 30,255 549,382,033 Rls. 69,366 $
44 1382 آذربايجان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 69,470 518,991,456 Rls. 65,530 $
45 1382 آذربايجان 390319 --پلي استيرن (به استثناء پلي استيرن قابل انبساط),به اشكال ابتدائي 75,540 510,496,268 Rls. 64,457 $
46 1382 آذربايجان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 17,420 508,273,056 Rls. 64,176 $
47 1382 آذربايجان 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 73,698 504,086,318 Rls. 63,647 $
48 1382 آذربايجان 580410 -تورباف هاوسايرپارچه هاي توري , 21,930 493,045,347 Rls. 62,253 $
49 1382 آذربايجان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 193,790 492,832,712 Rls. 62,227 $
50 1382 آذربايجان 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي 138,580 477,177,070 Rls. 60,249 $
51 1382 آذربايجان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 239,730 461,110,827 Rls. 58,221 $
52 1382 آذربايجان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 8,565 442,603,875 Rls. 55,884 $
53 1382 آذربايجان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 62,916 433,330,864 Rls. 54,714 $
54 1382 آذربايجان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 119,420 428,312,521 Rls. 54,080 $
55 1382 آذربايجان 291422 --سيكلوهگزانون و متيل سيكلو هگزانون ها 60,000 409,955,429 Rls. 51,762 $
56 1382 آذربايجان 150910 -روغن زيتون بكر 88,683 385,979,721 Rls. 48,735 $
57 1382 آذربايجان 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 600يابيشترضخامت 57.4يابيشترولي كمتراز01پيك 141,830 381,107,646 Rls. 48,120 $
58 1382 آذربايجان 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 191,870 378,739,105 Rls. 47,821 $
59 1382 آذربايجان 790112 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%ياكمتر, 66,155 375,427,752 Rls. 47,402 $
60 1382 آذربايجان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 362,130 375,037,688 Rls. 47,353 $
61 1382 آذربايجان 900510 - دوربين دوچشمي 4,710 369,707,473 Rls. 46,680 $
62 1382 آذربايجان 780200 قراضه وضايعات سرب , 79,400 357,448,242 Rls. 45,133 $
63 1382 آذربايجان 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 112,000 351,254,178 Rls. 44,350 $
64 1382 آذربايجان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 73,050 349,983,852 Rls. 44,190 $
65 1382 آذربايجان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 91,660 313,193,839 Rls. 39,544 $
66 1382 آذربايجان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 30,665 312,282,561 Rls. 39,429 $
67 1382 آذربايجان 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 28,789 309,846,175 Rls. 39,122 $
68 1382 آذربايجان 848210 -بلبرينگ , 15,192 303,806,355 Rls. 38,359 $
69 1382 آذربايجان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 56,550 291,750,955 Rls. 36,837 $
70 1382 آذربايجان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 6,745 274,100,838 Rls. 34,608 $
71 1382 آذربايجان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 12,000 257,140,600 Rls. 32,467 $
72 1382 آذربايجان 846721 مته ازهرنوع توام شده باموتورالكتريكي 1,539 251,699,588 Rls. 31,781 $
73 1382 آذربايجان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 7,150 222,431,184 Rls. 28,085 $
74 1382 آذربايجان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 24,000 220,551,770 Rls. 27,847 $
75 1382 آذربايجان 370251 --فيلم پلي كروم ,بصورت رول ,باپهنائي كه از16ميليمتربيشترنباشدوطولي كه از14متربيشترنباشد 2,399 213,376,153 Rls. 26,942 $
76 1382 آذربايجان 440392 -- چوب خام ياچهارترا ازرا (گونه SUGAF )به استثناي آنهائي كه عمل آمده اند 279,150 207,239,852 Rls. 26,167 $
77 1382 آذربايجان 960719 --زيپ هاي غيرمذكور, 19,824 204,952,976 Rls. 25,878 $
78 1382 آذربايجان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 49,930 196,249,608 Rls. 24,779 $
79 1382 آذربايجان 961320 -فندك جيبي ,گازي ,قابل پركردن , 8,002 191,861,347 Rls. 24,225 $
80 1382 آذربايجان 440792 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بي ازmm6ازگونه را 228,700 191,576,982 Rls. 24,190 $
81 1382 آذربايجان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 11,000 189,368,062 Rls. 23,910 $
82 1382 آذربايجان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 44,290 187,814,811 Rls. 23,714 $
83 1382 آذربايجان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,700 179,226,200 Rls. 22,629 $
84 1382 آذربايجان 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 33,084 172,472,557 Rls. 21,777 $
85 1382 آذربايجان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 10,440 169,135,348 Rls. 21,356 $
86 1382 آذربايجان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 23,910 165,283,688 Rls. 20,869 $
87 1382 آذربايجان 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 38,509 161,677,230 Rls. 20,414 $
88 1382 آذربايجان 120720 -دانه پنبه 188,555 161,346,545 Rls. 20,372 $
89 1382 آذربايجان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 11,721 157,678,710 Rls. 19,909 $
90 1382 آذربايجان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 25,100 147,846,702 Rls. 18,668 $
91 1382 آذربايجان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,064 146,119,872 Rls. 18,449 $
92 1382 آذربايجان 100190 -اپوتر, گندم ترد يا گندم آردي , متل (مخلوط گندم و چاودار) 188,030 143,702,813 Rls. 18,144 $
93 1382 آذربايجان 010690 سايرحيوانات زنده كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 300 143,582,110 Rls. 18,129 $
94 1382 آذربايجان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 37,850 141,807,391 Rls. 17,905 $
95 1382 آذربايجان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,900 141,291,692 Rls. 17,840 $
96 1382 آذربايجان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 40,600 140,069,137 Rls. 17,685 $
97 1382 آذربايجان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 27,000 138,186,986 Rls. 17,447 $
98 1382 آذربايجان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,050 137,415,238 Rls. 17,350 $
99 1382 آذربايجان 440910 -چوب ازتيره كاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 35,130 127,063,633 Rls. 16,041 $
100 1382 آذربايجان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 15,040 126,843,346 Rls. 16,015 $
101 1382 آذربايجان 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 119,240 121,828,264 Rls. 15,382 $
102 1382 آذربايجان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 9,550 120,331,741 Rls. 15,194 $
103 1382 آذربايجان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 70,300 119,373,002 Rls. 15,072 $
104 1382 آذربايجان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 6,200 118,378,504 Rls. 14,946 $
105 1382 آذربايجان 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 7,500 116,148,465 Rls. 14,665 $
106 1382 آذربايجان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 24,030 114,388,352 Rls. 14,443 $
107 1382 آذربايجان 841382 --بالابرهاي آبگونها 6,097 111,502,713 Rls. 14,079 $
108 1382 آذربايجان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,600 110,341,813 Rls. 13,932 $
109 1382 آذربايجان 841410 -تلمبه هاي خلاء 6,890 108,923,242 Rls. 13,753 $
110 1382 آذربايجان 721123 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,ازلحاظوزن داراي كمتراز25/0%كربن 42,780 107,696,300 Rls. 13,598 $
111 1382 آذربايجان 846722 اره هاتوام شده باموتورالكتريكي 906 106,355,740 Rls. 13,429 $
112 1382 آذربايجان 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 936 104,718,611 Rls. 13,222 $
113 1382 آذربايجان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,100 101,539,130 Rls. 12,821 $
114 1382 آذربايجان 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,275 100,470,730 Rls. 12,686 $
115 1382 آذربايجان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 15,860 96,341,888 Rls. 12,165 $
116 1382 آذربايجان 900691 --اجزاء وقطعات و متفرعات , براي دوربين عكاسي 1,435 95,979,251 Rls. 12,117 $
117 1382 آذربايجان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 26,980 94,163,630 Rls. 11,889 $
118 1382 آذربايجان 740321 --برنج ,بصورت كارنشده , 9,120 91,600,577 Rls. 11,566 $
119 1382 آذربايجان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 28,220 90,903,891 Rls. 11,478 $
120 1382 آذربايجان 845221 --چرخهاي دوزندگي اتوماتيك 2,450 86,375,800 Rls. 10,906 $
121 1382 آذربايجان 950320 -مدلهاي كوچك اشياءبه صورت مجموعه ,حتي داراي حركت (غيرازكالاي مشمول شماره فرعي 10/9503) 6,430 86,373,212 Rls. 10,906 $
122 1382 آذربايجان 910219 --ساعت مچي برقي (غيرازباقاب ازفلزات گرانبهاياازفلزات معمولي داراي روك ياپوش ازفلزا 900 83,235,097 Rls. 10,509 $
123 1382 آذربايجان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,570 79,874,367 Rls. 10,085 $
124 1382 آذربايجان 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده ,به ضخامت بي ازmm6,,, 84,630 79,143,552 Rls. 9,993 $
125 1382 آذربايجان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 30,330 78,255,949 Rls. 9,881 $
126 1382 آذربايجان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 3,875 77,418,632 Rls. 9,775 $
127 1382 آذربايجان 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 9,000 75,541,903 Rls. 9,538 $
128 1382 آذربايجان 440890 ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائي كه به درازااره شده ,كه ضخامت آن ازmm6 13,760 74,932,122 Rls. 9,461 $
129 1382 آذربايجان 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 5,253 70,359,019 Rls. 8,884 $
130 1382 آذربايجان 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرمواد,,,بر 4,350 69,759,376 Rls. 8,808 $
131 1382 آذربايجان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 4,100 68,801,716 Rls. 8,687 $
132 1382 آذربايجان 910129 --ساعت مچي (غيربرقي ياباكوك خودكار),باقاب ازفلزات گرانبهاياازفلزات 662 65,137,693 Rls. 8,224 $
133 1382 آذربايجان 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 1,472 65,042,692 Rls. 8,212 $
134 1382 آذربايجان 284610 -تركيبات سريوم 3,000 63,607,650 Rls. 8,031 $
135 1382 آذربايجان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 2,450 63,178,320 Rls. 7,977 $
136 1382 آذربايجان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 3,250 62,819,183 Rls. 7,932 $
137 1382 آذربايجان 846729 ابزارهابراي كاركردن دردست )باستثناي مته واره (باموتورالكتريكي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1,934 55,767,320 Rls. 7,042 $
138 1382 آذربايجان 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 16,120 55,416,175 Rls. 6,997 $
139 1382 آذربايجان 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 79 52,463,771 Rls. 6,624 $
140 1382 آذربايجان 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 14,430 51,301,285 Rls. 6,477 $
141 1382 آذربايجان 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انباره ها;قوه ها و باطري هاي مصرف شده و غيره 30,000 51,272,244 Rls. 6,474 $
142 1382 آذربايجان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 750 50,379,817 Rls. 6,361 $
143 1382 آذربايجان 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك ,انباره ,ماگنتو كار مي كند 1,226 50,105,185 Rls. 6,327 $
144 1382 آذربايجان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 4,500 49,216,013 Rls. 6,214 $
145 1382 آذربايجان 910400 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوبراي كليه وسايط نقليه , 496 49,161,522 Rls. 6,207 $
146 1382 آذربايجان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 1,940 48,972,502 Rls. 6,183 $
147 1382 آذربايجان 821220 -تيغه هاي خودترا ايمني (ازجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوار), 350 48,249,320 Rls. 6,092 $
148 1382 آذربايجان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 3,500 46,645,610 Rls. 5,890 $
149 1382 آذربايجان 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 1,590 44,918,322 Rls. 5,672 $
150 1382 آذربايجان 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 28,660 43,126,100 Rls. 5,445 $
151 1382 آذربايجان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 1,190 40,371,780 Rls. 5,097 $
152 1382 آذربايجان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 2,140 38,610,306 Rls. 4,875 $
153 1382 آذربايجان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 7,500 38,326,609 Rls. 4,839 $
154 1382 آذربايجان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 38,178,397 Rls. 4,821 $
155 1382 آذربايجان 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره 3,000 37,382,756 Rls. 4,720 $
156 1382 آذربايجان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 3,500 37,072,535 Rls. 4,681 $
157 1382 آذربايجان 844859 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,750 35,279,148 Rls. 4,454 $
158 1382 آذربايجان 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 8,860 35,101,926 Rls. 4,432 $
159 1382 آذربايجان 846791 --اجزاءوقطعات اره زنجيري 1,018 34,254,350 Rls. 4,325 $
160 1382 آذربايجان 071120 -زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلاواسطه قابل خوردن نباشد 13,500 33,966,485 Rls. 4,289 $
161 1382 آذربايجان 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 1,750 33,550,127 Rls. 4,236 $
162 1382 آذربايجان 500200 ابريشم خام ( نتابيده ), 970 33,465,854 Rls. 4,225 $
163 1382 آذربايجان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 1,960 32,981,086 Rls. 4,164 $
164 1382 آذربايجان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 3,230 32,333,491 Rls. 4,082 $
165 1382 آذربايجان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 1,650 32,080,144 Rls. 4,051 $
166 1382 آذربايجان 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 2,010 31,668,800 Rls. 3,999 $
167 1382 آذربايجان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 590 31,023,571 Rls. 3,917 $
168 1382 آذربايجان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,242 29,967,722 Rls. 3,784 $
169 1382 آذربايجان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,936 29,965,809 Rls. 3,783 $
170 1382 آذربايجان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,300 28,416,917 Rls. 3,588 $
171 1382 آذربايجان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 650 27,298,599 Rls. 3,447 $
172 1382 آذربايجان 961490 -چوب سيگاربرگ وچوب سيگارواجزاءوقطعات آنها,اجزاءوقطعات پيپ , 935 27,236,594 Rls. 3,439 $
173 1382 آذربايجان 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 1,570 26,471,927 Rls. 3,342 $
174 1382 آذربايجان 960720 -اجزاءوقطعات , 2,918 25,980,476 Rls. 3,280 $
175 1382 آذربايجان 200570 -زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 12,000 25,786,050 Rls. 3,256 $
176 1382 آذربايجان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 5,790 24,889,501 Rls. 3,143 $
177 1382 آذربايجان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 4,100 24,754,381 Rls. 3,126 $
178 1382 آذربايجان 610829 --شورت وتنكه ,زنانه يادخترانه ,كشباف ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 484 24,005,445 Rls. 3,031 $
179 1382 آذربايجان 900580 -دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتيكي ,وپايه اي آنها;سايردستگاههاي نجومي وپايه اي آنها,ب 417 23,887,930 Rls. 3,017 $
180 1382 آذربايجان 740610 -پودرمس باساختارغيرلايه اي , 1,840 23,396,244 Rls. 2,954 $
181 1382 آذربايجان 441830 - پاركت بصورت پانل يا صفحه از چوب 3,450 22,550,684 Rls. 2,847 $
182 1382 آذربايجان 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 1,300 22,214,937 Rls. 2,805 $
183 1382 آذربايجان 910610 -ساعت ثبت كننده زمان ;ساعت ثبت كننده زمان وشاخصهاي ديگر 500 21,002,565 Rls. 2,652 $
184 1382 آذربايجان 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 476 20,165,273 Rls. 2,546 $
185 1382 آذربايجان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 3,230 19,478,334 Rls. 2,459 $
186 1382 آذربايجان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,500 18,892,431 Rls. 2,385 $
187 1382 آذربايجان 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 3,032 18,583,587 Rls. 2,346 $
188 1382 آذربايجان 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,250 18,264,758 Rls. 2,306 $
189 1382 آذربايجان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 915 17,556,645 Rls. 2,217 $
190 1382 آذربايجان 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 400 17,108,300 Rls. 2,160 $
191 1382 آذربايجان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 670 16,977,851 Rls. 2,144 $
192 1382 آذربايجان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 190 16,954,961 Rls. 2,141 $
193 1382 آذربايجان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 90 15,547,644 Rls. 1,963 $
194 1382 آذربايجان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 990 15,392,167 Rls. 1,943 $
195 1382 آذربايجان 720421 --قراضه وضايعات ازفولادزنگ نزن , 5,000 15,178,698 Rls. 1,917 $
196 1382 آذربايجان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 1,395 15,116,718 Rls. 1,909 $
197 1382 آذربايجان 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,390 14,974,881 Rls. 1,891 $
198 1382 آذربايجان 961380 -فندكها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 435 14,240,648 Rls. 1,798 $
199 1382 آذربايجان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 1,370 14,145,834 Rls. 1,786 $
200 1382 آذربايجان 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 1,350 14,041,269 Rls. 1,773 $
مجموع کل
763,397,483,602 ريال
مجموع کل
96,388,543 دلار