آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 کوبا 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 16,482 15,223,316,249 Rls. 8,674,254 $
2 1380 کوبا 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 1,487 5,271,890,681 Rls. 3,003,926 $
3 1380 کوبا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 1,032 3,804,362,119 Rls. 2,167,728 $
4 1380 کوبا 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده برا 311 1,226,526,000 Rls. 698,875 $
5 1380 کوبا 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 179,720 101,589,097 Rls. 57,886 $
مجموع کل
25,627,684,146 ريال
مجموع کل
14,602,669 دلار
[1]