آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 کنيا 090240 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده , حتي خوشب 584,746 2,635,073,084 Rls. 1,501,465 $
2 1380 کنيا 090230 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده ,حتي خوشبو 109,300 401,810,445 Rls. 228,952 $
3 1380 کنيا 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 488,020 367,498,531 Rls. 209,401 $
4 1380 کنيا 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 153,000 172,531,144 Rls. 98,308 $
مجموع کل
3,576,913,204 ريال
مجموع کل
2,038,126 دلار
[1]