آمار کل " واردات از" کشور "کلمبيا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 کلمبيا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 880 243,338,521 Rls. 138,654 $
2 1380 کلمبيا 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 130 11,043,549 Rls. 6,293 $
مجموع کل
254,382,070 ريال
مجموع کل
144,947 دلار
[1]