آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 کانادا 100110 -گندم سخت 1,806,726,030 434,918,935,784 Rls. 247,817,057 $
2 1380 کانادا 100300 جو 110,249,538 29,527,039,106 Rls. 16,824,524 $
3 1380 کانادا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 475,406 22,973,939,829 Rls. 13,090,564 $
4 1380 کانادا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 543,866 11,787,499,779 Rls. 6,716,523 $
5 1380 کانادا 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 178,092 9,542,666,329 Rls. 5,437,418 $
6 1380 کانادا 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 238,466 7,540,288,912 Rls. 4,296,461 $
7 1380 کانادا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 12,670 6,178,942,260 Rls. 3,520,764 $
8 1380 کانادا 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 4,651,641 5,759,019,213 Rls. 3,281,493 $
9 1380 کانادا 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 22,173 5,439,464,043 Rls. 3,099,407 $
10 1380 کانادا 100510 -دانه ذرت 23,637,904 5,175,615,353 Rls. 2,949,069 $
11 1380 کانادا 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 50,428 4,479,552,675 Rls. 2,552,453 $
12 1380 کانادا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 31,399 3,864,321,921 Rls. 2,201,893 $
13 1380 کانادا 292310 -كولين و املاح آن 1,778,152 3,630,222,609 Rls. 2,068,503 $
14 1380 کانادا 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتو 8,912 3,436,727,367 Rls. 1,958,249 $
15 1380 کانادا 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 12,028 2,784,480,047 Rls. 1,586,598 $
16 1380 کانادا 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 51,246 2,679,897,690 Rls. 1,527,007 $
17 1380 کانادا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 14,263 2,561,514,653 Rls. 1,459,553 $
18 1380 کانادا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 12,417 2,461,892,962 Rls. 1,402,788 $
19 1380 کانادا 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 165,996 2,341,252,566 Rls. 1,334,047 $
20 1380 کانادا 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 5,000 2,246,160,873 Rls. 1,279,863 $
21 1380 کانادا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 3,471 2,209,834,233 Rls. 1,259,165 $
22 1380 کانادا 051110 اسپرم گاوي 182 2,191,769,453 Rls. 1,248,872 $
23 1380 کانادا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 15,269 2,173,323,968 Rls. 1,238,362 $
24 1380 کانادا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 19,947 2,088,532,313 Rls. 1,190,048 $
25 1380 کانادا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 24,092 2,028,341,409 Rls. 1,155,750 $
26 1380 کانادا 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 9,317 1,891,086,440 Rls. 1,077,542 $
27 1380 کانادا 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 5,010 1,875,516,048 Rls. 1,068,670 $
28 1380 کانادا 842860 -نقاله هوائي ,صندلي هاي بالارو,,,,مكانيسم هاي ك 414,700 1,862,646,279 Rls. 1,061,337 $
29 1380 کانادا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 22,136 1,815,938,734 Rls. 1,034,723 $
30 1380 کانادا 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 19,668 1,766,912,268 Rls. 1,006,788 $
31 1380 کانادا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 1,371 1,754,059,016 Rls. 999,464 $
32 1380 کانادا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 45,146 1,709,772,193 Rls. 974,230 $
33 1380 کانادا 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 22,010 1,639,327,334 Rls. 934,090 $
34 1380 کانادا 680690 -مخلوطهاواشياءساخته شده ازموادعايق حرارت يا 334,927 1,552,360,494 Rls. 884,536 $
35 1380 کانادا 120500 دانه منداب يا لغت 220,000 1,522,787,061 Rls. 867,685 $
36 1380 کانادا 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور 41,416 1,382,265,211 Rls. 787,616 $
37 1380 کانادا 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 17,460 1,360,407,685 Rls. 775,161 $
38 1380 کانادا 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگر 25,373 1,322,441,509 Rls. 753,528 $
39 1380 کانادا 870510 - كاميونهاي جرثقيل 24,720 1,321,515,000 Rls. 753,000 $
40 1380 کانادا 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي 39,960 1,289,720,896 Rls. 734,884 $
41 1380 کانادا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس 1,647 1,279,240,956 Rls. 728,912 $
42 1380 کانادا 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه ت 900 1,263,371,793 Rls. 719,870 $
43 1380 کانادا 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 5,314 1,258,093,187 Rls. 716,863 $
44 1380 کانادا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 38,158 1,238,585,898 Rls. 705,745 $
45 1380 کانادا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,138 1,193,465,765 Rls. 680,038 $
46 1380 کانادا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 21,343 1,104,661,682 Rls. 629,436 $
47 1380 کانادا 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك 77,290 1,094,805,709 Rls. 623,821 $
48 1380 کانادا 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 8,110 1,078,233,977 Rls. 614,379 $
49 1380 کانادا 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 1,568 994,554,930 Rls. 566,698 $
50 1380 کانادا 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات 7,588 971,077,990 Rls. 553,321 $
51 1380 کانادا 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 588,800 964,848,228 Rls. 549,772 $
52 1380 کانادا 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندود 7,621 951,406,710 Rls. 542,112 $
53 1380 کانادا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 325 921,305,182 Rls. 524,961 $
54 1380 کانادا 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 198,962 911,947,343 Rls. 519,628 $
55 1380 کانادا 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 609,900 906,785,129 Rls. 516,686 $
56 1380 کانادا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 247,331 892,482,320 Rls. 508,537 $
57 1380 کانادا 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير 600 858,298,515 Rls. 489,059 $
58 1380 کانادا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,977 852,628,174 Rls. 485,827 $
59 1380 کانادا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 1,885 820,573,842 Rls. 467,563 $
60 1380 کانادا 071340 -عدس غلاف كنده , خشك كرده 1,184,267 805,382,001 Rls. 458,908 $
61 1380 کانادا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 477 763,708,188 Rls. 435,161 $
62 1380 کانادا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 5,500 753,515,256 Rls. 429,353 $
63 1380 کانادا 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 4,499 751,847,991 Rls. 428,404 $
64 1380 کانادا 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده اف 22,310 747,821,613 Rls. 426,109 $
65 1380 کانادا 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 5,001 731,706,995 Rls. 416,927 $
66 1380 کانادا 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 1 727,931,100 Rls. 414,776 $
67 1380 کانادا 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 535 722,905,565 Rls. 411,912 $
68 1380 کانادا 840590 -اجزاءوقطعات مولدهاي گازهواياگاز آب وغيره 16,693 720,709,155 Rls. 410,660 $
69 1380 کانادا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 1,302 678,755,338 Rls. 386,755 $
70 1380 کانادا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 28,844 615,672,988 Rls. 350,810 $
71 1380 کانادا 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقا 3,007 574,633,239 Rls. 327,426 $
72 1380 کانادا 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 3,749 562,192,693 Rls. 320,338 $
73 1380 کانادا 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 4,185 542,399,437 Rls. 309,059 $
74 1380 کانادا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 7,384 534,478,723 Rls. 304,548 $
75 1380 کانادا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 9,254 517,911,049 Rls. 295,106 $
76 1380 کانادا 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 113,750 493,338,637 Rls. 281,105 $
77 1380 کانادا 010600 ساير حيوانات زنده كه در جاي ديگري مذكور 24,360 481,629,800 Rls. 274,433 $
78 1380 کانادا 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 940,900 478,949,938 Rls. 272,905 $
79 1380 کانادا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 9,427 474,977,908 Rls. 270,642 $
80 1380 کانادا 282570 -اكسيدهاوهيدراكسيدهاي موليبدن 2,610 474,672,847 Rls. 270,469 $
81 1380 کانادا 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 1,977 470,590,940 Rls. 268,143 $
82 1380 کانادا 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 3,226 459,917,340 Rls. 262,062 $
83 1380 کانادا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 4,784 452,816,325 Rls. 258,015 $
84 1380 کانادا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 4,019 451,928,122 Rls. 257,509 $
85 1380 کانادا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 862 448,133,940 Rls. 255,348 $
86 1380 کانادا 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 4,023 439,472,593 Rls. 250,412 $
87 1380 کانادا 940599 --اجزاءوقطعات (غيراز شيشه وپلاستيك ),براي چ 178 434,637,546 Rls. 247,657 $
88 1380 کانادا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 4,150 433,866,831 Rls. 247,218 $
89 1380 کانادا 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 10,955 433,040,005 Rls. 246,746 $
90 1380 کانادا 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 5,989 413,107,026 Rls. 235,388 $
91 1380 کانادا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 907 411,227,758 Rls. 234,318 $
92 1380 کانادا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 688 408,015,837 Rls. 232,488 $
93 1380 کانادا 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 1,728 404,099,629 Rls. 230,256 $
94 1380 کانادا 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 15,265 399,179,555 Rls. 227,452 $
95 1380 کانادا 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,ت 59,382 397,249,672 Rls. 226,353 $
96 1380 کانادا 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 1,227 396,880,498 Rls. 226,142 $
97 1380 کانادا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 517 383,951,310 Rls. 218,776 $
98 1380 کانادا 842220 -ماشين آلات ودستگاههابراي تميزكردن ياخشك كرد 9,600 378,242,555 Rls. 215,523 $
99 1380 کانادا 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 78,463 372,799,552 Rls. 212,422 $
100 1380 کانادا 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 2,633 354,755,039 Rls. 202,141 $
101 1380 کانادا 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 2,532 337,401,152 Rls. 192,252 $
102 1380 کانادا 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 435 324,432,272 Rls. 184,862 $
103 1380 کانادا 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 2,430 321,494,800 Rls. 183,188 $
104 1380 کانادا 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ي 3,095 321,034,225 Rls. 182,926 $
105 1380 کانادا 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيو 482 315,249,339 Rls. 179,629 $
106 1380 کانادا 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , 4,113 310,507,242 Rls. 176,927 $
107 1380 کانادا 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيد 7,200 307,542,066 Rls. 175,238 $
108 1380 کانادا 750220 - آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده , 19,414 306,054,697 Rls. 174,390 $
109 1380 کانادا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 497 305,562,707 Rls. 174,110 $
110 1380 کانادا 848230 -رولربيرينگ كره اي , 5,250 304,063,602 Rls. 173,256 $
111 1380 کانادا 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرو 340 299,310,504 Rls. 170,547 $
112 1380 کانادا 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 80,000 296,510,635 Rls. 168,952 $
113 1380 کانادا 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 575 291,144,606 Rls. 165,894 $
114 1380 کانادا 630120 -پتو(غيرازپتوي برقي )وزيراندازسفري ,ازپشم يا 18,400 289,495,148 Rls. 164,955 $
115 1380 کانادا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 607 286,844,079 Rls. 163,444 $
116 1380 کانادا 280490 -سلنيوم 38,000 285,529,720 Rls. 162,696 $
117 1380 کانادا 902810 - كنتور گاز 304 277,591,944 Rls. 158,172 $
118 1380 کانادا 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آو 34,252 277,194,708 Rls. 157,946 $
119 1380 کانادا 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 10,650 273,544,010 Rls. 155,866 $
120 1380 کانادا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 3,232 273,410,145 Rls. 155,789 $
121 1380 کانادا 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 7,339 272,369,601 Rls. 155,196 $
122 1380 کانادا 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 1,420 269,941,464 Rls. 153,813 $
123 1380 کانادا 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 650 264,836,004 Rls. 150,904 $
124 1380 کانادا 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,580 263,932,673 Rls. 150,389 $
125 1380 کانادا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 6,423 260,525,910 Rls. 148,447 $
126 1380 کانادا 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي 3,385 260,441,300 Rls. 148,400 $
127 1380 کانادا 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 143,330 256,729,772 Rls. 146,285 $
128 1380 کانادا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسي 411 256,105,667 Rls. 145,929 $
129 1380 کانادا 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 302,652 253,167,888 Rls. 144,255 $
130 1380 کانادا 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي د 1,357 251,915,495 Rls. 143,543 $
131 1380 کانادا 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 7,018 250,865,320 Rls. 142,943 $
132 1380 کانادا 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 2,111 249,520,111 Rls. 142,177 $
133 1380 کانادا 292151 -- اورتو-,متا-,پارا-فنيلن دي آمين ,دي آمي 40,000 247,706,655 Rls. 141,143 $
134 1380 کانادا 841191 --اجزاءوقطعات توربوجت هاياتوربوپراپلرها 417 246,310,748 Rls. 140,348 $
135 1380 کانادا 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 844 244,674,342 Rls. 139,416 $
136 1380 کانادا 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 11,547 244,462,994 Rls. 139,295 $
137 1380 کانادا 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن 5,085 237,906,364 Rls. 135,559 $
138 1380 کانادا 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 560 235,024,319 Rls. 133,917 $
139 1380 کانادا 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه 427 233,371,181 Rls. 132,975 $
140 1380 کانادا 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 188 231,797,026 Rls. 132,078 $
141 1380 کانادا 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 212 229,868,874 Rls. 130,979 $
142 1380 کانادا 210330 - آرد و زبره خردل و خردل آماده 70,000 229,644,354 Rls. 130,851 $
143 1380 کانادا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 182 228,245,560 Rls. 130,055 $
144 1380 کانادا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,259 227,818,168 Rls. 129,811 $
145 1380 کانادا 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 67,494 225,319,443 Rls. 128,387 $
146 1380 کانادا 848130 -شيريكطرفه , 943 210,058,517 Rls. 119,691 $
147 1380 کانادا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,ب 324 192,338,286 Rls. 109,595 $
148 1380 کانادا 701940 --پارچه هاي تاروپودباف ازخامه ازالياف شيشه , 6,916 190,662,204 Rls. 108,639 $
149 1380 کانادا 681220 -نخ ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 10,000 190,337,041 Rls. 108,454 $
150 1380 کانادا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 517 189,213,344 Rls. 107,814 $
151 1380 کانادا 871639 -- تريلرها و نيمه تريلرهاي غيرمذكور,براي 44,960 176,202,000 Rls. 100,400 $
152 1380 کانادا 841382 --بالابرهاي آبگونها 5,667 176,130,263 Rls. 100,359 $
153 1380 کانادا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 2,877 175,257,168 Rls. 99,862 $
154 1380 کانادا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 32,508 170,102,254 Rls. 96,925 $
155 1380 کانادا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 68 168,976,346 Rls. 96,283 $
156 1380 کانادا 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 10,000 167,856,123 Rls. 95,645 $
157 1380 کانادا 903210 - ترموستات 807 155,787,850 Rls. 88,768 $
158 1380 کانادا 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 72,000 152,299,046 Rls. 86,780 $
159 1380 کانادا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 842 149,392,321 Rls. 85,124 $
160 1380 کانادا 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه 50 145,745,980 Rls. 83,046 $
161 1380 کانادا 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي 850 139,036,310 Rls. 79,223 $
162 1380 کانادا 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 30,239 138,296,138 Rls. 78,801 $
163 1380 کانادا 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازج 3,600 134,307,300 Rls. 76,528 $
164 1380 کانادا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 320 132,432,473 Rls. 75,460 $
165 1380 کانادا 700991 -- آينه هاي شيشه اي قاب نشده (باستثناء آينه هاي ع 220 130,466,469 Rls. 74,340 $
166 1380 کانادا 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق ن 8,100 129,963,288 Rls. 74,053 $
167 1380 کانادا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 77 128,733,136 Rls. 73,352 $
168 1380 کانادا 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 620 127,741,207 Rls. 72,787 $
169 1380 کانادا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 5,300 127,379,583 Rls. 72,581 $
170 1380 کانادا 903120 - دستگاههاي آزماي 322 123,587,840 Rls. 70,421 $
171 1380 کانادا 903090 - اجزاءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاهه 175 123,399,281 Rls. 70,313 $
172 1380 کانادا 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 949 122,682,479 Rls. 69,905 $
173 1380 کانادا 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 38,400 122,160,210 Rls. 69,607 $
174 1380 کانادا 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 547 121,559,793 Rls. 69,264 $
175 1380 کانادا 820840 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كشاورزي ,ب 16,500 120,409,536 Rls. 68,609 $
176 1380 کانادا 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 47,264 118,664,516 Rls. 67,615 $
177 1380 کانادا 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 5,000 117,217,171 Rls. 66,790 $
178 1380 کانادا 391690 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mmمي 25,318 116,376,652 Rls. 66,311 $
179 1380 کانادا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز5 2,300 115,842,664 Rls. 66,007 $
180 1380 کانادا 480429 --كاغذكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد(به اس 79,934 115,577,564 Rls. 65,856 $
181 1380 کانادا 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ي 16,000 114,104,773 Rls. 65,017 $
182 1380 کانادا 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 12,401 113,940,678 Rls. 64,923 $
183 1380 کانادا 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, ك 1,500 113,460,413 Rls. 64,650 $
184 1380 کانادا 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولاد 59,091 111,037,426 Rls. 63,269 $
185 1380 کانادا 852410 - صفحه گرامافون 110 110,765,880 Rls. 63,114 $
186 1380 کانادا 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووس 11,244 110,444,559 Rls. 62,931 $
187 1380 کانادا 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 1,075 109,245,000 Rls. 62,248 $
188 1380 کانادا 843359 --ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,كه درجاي د 3,790 108,868,178 Rls. 62,033 $
189 1380 کانادا 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذك 40,000 106,564,983 Rls. 60,721 $
190 1380 کانادا 870110 - تراكتورهاي يك محوره 3,522 101,207,699 Rls. 57,668 $
191 1380 کانادا 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاب 550 100,686,367 Rls. 57,371 $
192 1380 کانادا 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچس 88,010 99,668,235 Rls. 56,791 $
193 1380 کانادا 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باست 1,690 97,625,157 Rls. 55,627 $
194 1380 کانادا 732290 -گرم كننده هاي هواياتوزيعكننده هواي گرم ,,,كه د 3,920 95,626,769 Rls. 54,488 $
195 1380 کانادا 854320 - مولدهاي علائم srotareneg(langis ) 40 93,949,370 Rls. 53,532 $
196 1380 کانادا 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 74,990 93,715,594 Rls. 53,400 $
197 1380 کانادا 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 75,290 93,541,274 Rls. 53,300 $
198 1380 کانادا 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 4,800 92,425,272 Rls. 52,664 $
199 1380 کانادا 293339 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيريدين متراك 8,000 90,931,000 Rls. 51,813 $
200 1380 کانادا 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 5,514 88,375,388 Rls. 50,356 $
مجموع کل
664,482,206,581 ريال
مجموع کل
378,622,343 دلار