آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 چين 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه 6,486,486 83,669,790,467 Rls. 47,675,085 $
2 1380 چين 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سدي 81,168,240 73,731,585,700 Rls. 42,012,303 $
3 1380 چين 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 4,654,842 56,115,319,255 Rls. 31,974,542 $
4 1380 چين 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 3,038,115 53,788,715,361 Rls. 30,648,840 $
5 1380 چين 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 92,215,812 44,073,782,298 Rls. 25,113,266 $
6 1380 چين 270400 كك ونيمه كك زغال سنگ ,لينييت ياتورب 203,501,999 41,753,298,802 Rls. 23,791,056 $
7 1380 چين 853010 - تجهيزات برقي علامت دادن و ,,, براي را 2,740,765 33,525,855,771 Rls. 19,103,052 $
8 1380 چين 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 2,589,948 33,064,020,744 Rls. 18,839,898 $
9 1380 چين 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 100,689 29,397,218,889 Rls. 16,750,552 $
10 1380 چين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 27,235 27,441,964,214 Rls. 15,636,446 $
11 1380 چين 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 8,254 27,218,442,297 Rls. 15,509,275 $
12 1380 چين 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 5,146,474 26,050,932,225 Rls. 14,843,833 $
13 1380 چين 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 1,456,701 25,558,132,650 Rls. 14,563,039 $
14 1380 چين 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 2,297,911 24,617,183,415 Rls. 14,026,884 $
15 1380 چين 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 4,222,538 24,354,377,363 Rls. 13,877,139 $
16 1380 چين 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 2,371,466 24,027,496,715 Rls. 13,690,880 $
17 1380 چين 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 1,560,410 23,410,436,809 Rls. 13,339,277 $
18 1380 چين 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 3,994,220 22,771,728,552 Rls. 12,975,344 $
19 1380 چين 730711 --لوله واتصالات لوله كشي ازريخته گري ,ازچدن غير 14,792,065 19,613,896,956 Rls. 11,176,014 $
20 1380 چين 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 15,272,253 19,301,295,143 Rls. 10,997,890 $
21 1380 چين 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 1,814,230 17,870,693,356 Rls. 10,182,732 $
22 1380 چين 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 3,343,118 16,512,519,328 Rls. 9,408,844 $
23 1380 چين 840681 --توربينهاي بخار آب غيراز آنهائيكه براي وسايل 1,055,424 16,262,217,966 Rls. 9,266,221 $
24 1380 چين 841919 -- آبگرم كن هاي سريعالعمل يامخزني ,غيربرقي ,كه د 893,493 16,163,997,103 Rls. 9,210,255 $
25 1380 چين 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 37,345,540 15,216,344,917 Rls. 8,670,283 $
26 1380 چين 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 1,637,072 13,661,803,591 Rls. 7,784,505 $
27 1380 چين 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 7,566,026 13,465,473,373 Rls. 7,672,636 $
28 1380 چين 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني ي 36,442 13,173,884,874 Rls. 7,506,487 $
29 1380 چين 852610 - دستگاههاي رادار 14,708 13,052,659,614 Rls. 7,437,412 $
30 1380 چين 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 1,117,053 12,416,803,669 Rls. 7,075,101 $
31 1380 چين 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 2,485,814 12,382,668,660 Rls. 7,055,653 $
32 1380 چين 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 662,613 11,816,296,691 Rls. 6,732,934 $
33 1380 چين 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 840,218 11,740,045,094 Rls. 6,689,484 $
34 1380 چين 848210 -بلبرينگ , 1,592,672 9,388,021,592 Rls. 5,349,300 $
35 1380 چين 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 1,365,100 8,933,121,534 Rls. 5,090,098 $
36 1380 چين 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 1,483,439 7,783,287,834 Rls. 4,434,921 $
37 1380 چين 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 7,967,060 7,698,756,632 Rls. 4,386,753 $
38 1380 چين 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي م 2,989,580 7,604,217,289 Rls. 4,332,887 $
39 1380 چين 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 3,476,329 7,577,161,371 Rls. 4,317,478 $
40 1380 چين 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 194,759 7,444,602,977 Rls. 4,241,942 $
41 1380 چين 291814 --اسيدسيتريك 5,123,900 7,172,473,288 Rls. 4,086,880 $
42 1380 چين 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 6,147,378 6,728,609,668 Rls. 3,833,968 $
43 1380 چين 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /س 8,056,935 6,677,879,348 Rls. 3,805,057 $
44 1380 چين 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 450,690 6,287,059,398 Rls. 3,582,370 $
45 1380 چين 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 1,159,641 6,270,459,460 Rls. 3,572,914 $
46 1380 چين 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 407,288 6,152,653,016 Rls. 3,505,783 $
47 1380 چين 550810 -نخ دوخت ازالياف سنتتيك غيريكسره , 1,187,893 6,082,657,169 Rls. 3,465,900 $
48 1380 چين 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده ياا 5,785,922 5,967,522,617 Rls. 3,400,298 $
49 1380 چين 260600 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 22,041,180 5,823,511,732 Rls. 3,318,240 $
50 1380 چين 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي 388,690 5,634,584,342 Rls. 3,210,591 $
51 1380 چين 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 916,188 5,362,191,806 Rls. 3,055,382 $
52 1380 چين 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 737,677 5,343,783,761 Rls. 3,044,889 $
53 1380 چين 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 5,269,447 5,263,121,108 Rls. 2,998,930 $
54 1380 چين 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهنا 2,916,370 5,212,193,816 Rls. 2,969,911 $
55 1380 چين 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 736,807 4,942,242,822 Rls. 2,816,092 $
56 1380 چين 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن يااز 1,561,036 4,633,641,079 Rls. 2,640,251 $
57 1380 چين 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 700,160 4,305,156,254 Rls. 2,453,079 $
58 1380 چين 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 241,423 4,090,273,540 Rls. 2,330,640 $
59 1380 چين 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 2,963,429 3,919,938,709 Rls. 2,233,582 $
60 1380 چين 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 2,586,345 3,889,819,236 Rls. 2,216,421 $
61 1380 چين 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 559,525 3,888,076,498 Rls. 2,215,427 $
62 1380 چين 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس 821,750 3,799,287,708 Rls. 2,164,835 $
63 1380 چين 842840 -پلكان هاي متحرك وراهروهاي متحرك 252,233 3,688,463,171 Rls. 2,101,688 $
64 1380 چين 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 2,569,178 3,485,364,476 Rls. 1,985,962 $
65 1380 چين 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 1,056,340 3,444,754,732 Rls. 1,962,826 $
66 1380 چين 320413 -- مواد رنگي قليائي و فر آورده ها براساس 735,975 3,426,248,901 Rls. 1,952,277 $
67 1380 چين 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداش 305,247 3,412,483,792 Rls. 1,944,435 $
68 1380 چين 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 116,909 3,402,862,660 Rls. 1,938,953 $
69 1380 چين 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 276,330 3,289,983,741 Rls. 1,874,635 $
70 1380 چين 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 225,140 3,247,351,855 Rls. 1,850,343 $
71 1380 چين 830130 -قفل مغزي وكلوني براي مبلمان ازفلزمعمولي , 695,158 3,205,184,991 Rls. 1,826,315 $
72 1380 چين 390461 -- پلي تترافلوئورو اتيلن , به اشكال ابتدا 183,300 3,168,711,375 Rls. 1,805,532 $
73 1380 چين 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 1,995,750 3,133,999,776 Rls. 1,785,755 $
74 1380 چين 284161 --پرمنگنات پتاسيم 1,684,000 3,105,861,839 Rls. 1,769,723 $
75 1380 چين 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10 219,378 3,056,384,582 Rls. 1,741,530 $
76 1380 چين 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سا 4,465,875 3,054,296,764 Rls. 1,740,340 $
77 1380 چين 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع م 878,895 3,053,369,748 Rls. 1,739,813 $
78 1380 چين 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 801,510 3,002,223,518 Rls. 1,710,669 $
79 1380 چين 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 89,140 2,879,722,048 Rls. 1,640,868 $
80 1380 چين 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 286,341 2,878,176,872 Rls. 1,639,988 $
81 1380 چين 280470 -فسفر 1,200,000 2,869,972,207 Rls. 1,635,312 $
82 1380 چين 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 1,180,760 2,799,870,187 Rls. 1,595,369 $
83 1380 چين 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 405,019 2,794,925,852 Rls. 1,592,549 $
84 1380 چين 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفت 613,824 2,776,236,878 Rls. 1,581,903 $
85 1380 چين 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 2,183,023 2,752,527,271 Rls. 1,568,391 $
86 1380 چين 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 1,873,764 2,738,348,785 Rls. 1,560,313 $
87 1380 چين 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 2,261,663 2,729,282,163 Rls. 1,555,147 $
88 1380 چين 283526 --فسفات هاي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور 2,660,000 2,704,732,704 Rls. 1,541,159 $
89 1380 چين 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 776,336 2,696,360,781 Rls. 1,536,388 $
90 1380 چين 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 35,347 2,659,916,203 Rls. 1,515,622 $
91 1380 چين 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 26,983 2,654,178,021 Rls. 1,512,352 $
92 1380 چين 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 2,430,326 2,600,766,844 Rls. 1,481,918 $
93 1380 چين 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 1,695,704 2,572,844,052 Rls. 1,466,008 $
94 1380 چين 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غي 989,750 2,560,971,335 Rls. 1,459,242 $
95 1380 چين 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 476,753 2,505,334,012 Rls. 1,427,541 $
96 1380 چين 590320 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي اورتان , 436,000 2,447,200,938 Rls. 1,394,418 $
97 1380 چين 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور 385,016 2,441,021,209 Rls. 1,390,895 $
98 1380 چين 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 912,000 2,414,051,035 Rls. 1,375,528 $
99 1380 چين 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 799 2,409,075,100 Rls. 1,372,692 $
100 1380 چين 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 176,961 2,395,181,523 Rls. 1,364,776 $
101 1380 چين 283620 -كربنات دي سديم 5,769,000 2,354,358,032 Rls. 1,341,516 $
102 1380 چين 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي 873,581 2,334,556,063 Rls. 1,330,232 $
103 1380 چين 283311 --سولفات دي سديم 12,032,413 2,322,082,535 Rls. 1,323,124 $
104 1380 چين 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري 350,880 2,299,498,145 Rls. 1,310,255 $
105 1380 چين 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 4,947 2,290,218,777 Rls. 1,304,968 $
106 1380 چين 901310 دوربينهاي نشانه گيري براي نصب روي اسلحه ;پريسك 11,993 2,262,862,238 Rls. 1,289,381 $
107 1380 چين 291241 لين (4-هيدروكسي -3-متوكسي بنز آلدئيد ) 97,100 2,220,198,533 Rls. 1,265,076 $
108 1380 چين 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولا 123,106 2,187,287,000 Rls. 1,246,318 $
109 1380 چين 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 416,039 2,167,513,568 Rls. 1,235,050 $
110 1380 چين 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انبار 3,430 2,110,998,419 Rls. 1,202,848 $
111 1380 چين 293212 --2- فورالدئيد (فورفورال ) 1,287,017 2,087,218,981 Rls. 1,189,299 $
112 1380 چين 721190 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 822,846 2,044,999,429 Rls. 1,165,241 $
113 1380 چين 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 2,000,000 2,034,298,728 Rls. 1,159,145 $
114 1380 چين 854060 - لامپ ها و لوله هاي اشعه كاتدي , كه در جاي 155 2,008,252,715 Rls. 1,144,303 $
115 1380 چين 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس 391,897 2,006,974,707 Rls. 1,143,577 $
116 1380 چين 847141 -ماشين داده پردازي غيرقابل حمل ,دريك محفظه حدا 3,010 1,991,532,580 Rls. 1,134,776 $
117 1380 چين 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي د 61,500 1,972,566,640 Rls. 1,123,968 $
118 1380 چين 701200 حباب شيشه اي براي فلاسك يابراي سايرظروف عايق , 707,351 1,934,856,934 Rls. 1,102,483 $
119 1380 چين 271312 --كك نفت تكليس شده 4,340,492 1,928,046,806 Rls. 1,098,603 $
120 1380 چين 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 422,034 1,927,898,906 Rls. 1,098,521 $
121 1380 چين 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 420,040 1,854,362,491 Rls. 1,056,617 $
122 1380 چين 901780 - ساير آلات 385,781 1,851,594,784 Rls. 1,055,040 $
123 1380 چين 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخا 793,880 1,850,448,173 Rls. 1,054,387 $
124 1380 چين 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي برا 413,520 1,836,640,000 Rls. 1,046,519 $
125 1380 چين 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 34,069 1,777,366,925 Rls. 1,012,745 $
126 1380 چين 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 378,029 1,771,993,570 Rls. 1,009,681 $
127 1380 چين 830110 -قفل آويزازفلزمعمولي , 563,953 1,747,134,225 Rls. 995,517 $
128 1380 چين 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده de 954,400 1,720,524,799 Rls. 980,356 $
129 1380 چين 871491 --تنه و دوشاخه براي چرخهاي پائي و اجزاء 952,526 1,710,235,094 Rls. 974,492 $
130 1380 چين 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براسا 443,900 1,689,213,803 Rls. 962,517 $
131 1380 چين 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذك 1,159,000 1,652,614,879 Rls. 941,661 $
132 1380 چين 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 92,894 1,639,940,429 Rls. 934,438 $
133 1380 چين 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 1,249,380 1,633,579,164 Rls. 930,817 $
134 1380 چين 290730 - فنل - الكل ها 816,000 1,617,570,195 Rls. 921,693 $
135 1380 چين 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 348,000 1,614,709,348 Rls. 920,062 $
136 1380 چين 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 472,683 1,611,650,708 Rls. 918,320 $
137 1380 چين 320642 -- ليتوپون و ساير پيگمان ها و فر آورده ها ب 1,948,750 1,583,486,531 Rls. 902,272 $
138 1380 چين 840120 -ماشين آلات ودستگاههابراي جداسازي ايزوتوپ ,و 22,952 1,578,393,133 Rls. 899,369 $
139 1380 چين 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي 190,717 1,576,752,924 Rls. 898,434 $
140 1380 چين 830160 -اجزاءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ازفلزا 245,383 1,563,001,094 Rls. 890,598 $
141 1380 چين 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين م 116,800 1,560,987,963 Rls. 889,452 $
142 1380 چين 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 996,220 1,538,618,856 Rls. 876,706 $
143 1380 چين 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 87,918 1,532,373,939 Rls. 873,146 $
144 1380 چين 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار 182,306 1,512,595,610 Rls. 861,877 $
145 1380 چين 282630 هگزا فلوئور و آلومينات سديم (كريوليت س 1,051,000 1,496,607,892 Rls. 852,769 $
146 1380 چين 811000 آنتيموان ومصنوعات از آنتيموان (هم چنين قراضه و 500,000 1,487,197,956 Rls. 847,406 $
147 1380 چين 280469 -- سيليسيم ,حاوي بي از99/99 درصد وزني س 859,960 1,478,851,450 Rls. 842,651 $
148 1380 چين 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 189,033 1,473,401,231 Rls. 839,544 $
149 1380 چين 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,262,197 1,461,057,484 Rls. 832,512 $
150 1380 چين 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 914 1,407,578,635 Rls. 802,039 $
151 1380 چين 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور ن 45,575 1,405,313,375 Rls. 800,747 $
152 1380 چين 810411 --منيزيم بصورت كارنشده ,باخلوص 8/99%, 420,023 1,402,391,709 Rls. 799,082 $
153 1380 چين 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 158,035 1,392,484,944 Rls. 793,439 $
154 1380 چين 810990 -مصنوعات اززيركونيوم , 1,025,000 1,377,107,620 Rls. 784,677 $
155 1380 چين 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 72,308 1,370,837,961 Rls. 781,105 $
156 1380 چين 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 397,455 1,362,262,336 Rls. 776,217 $
157 1380 چين 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين مواد 518,088 1,356,930,195 Rls. 773,179 $
158 1380 چين 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم , 308,754 1,320,998,319 Rls. 752,705 $
159 1380 چين 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 128,000 1,304,968,517 Rls. 743,572 $
160 1380 چين 283630 -هيدروژنو كربنات سديم (بي كربنات سديم ) 4,224,000 1,288,755,557 Rls. 734,336 $
161 1380 چين 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 171,958 1,286,591,206 Rls. 733,100 $
162 1380 چين 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 63,538 1,266,329,290 Rls. 721,553 $
163 1380 چين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 684,172 1,265,948,776 Rls. 721,340 $
164 1380 چين 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 144,875 1,265,529,560 Rls. 721,101 $
165 1380 چين 960321 --مسواك دندان , 167,719 1,194,646,918 Rls. 680,712 $
166 1380 چين 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 715,214 1,178,748,329 Rls. 671,652 $
167 1380 چين 900590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربي 61,641 1,177,570,140 Rls. 670,981 $
168 1380 چين 380110 -گرافيت مصنوعي 807,066 1,167,051,489 Rls. 664,986 $
169 1380 چين 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 8,749 1,165,443,084 Rls. 664,070 $
170 1380 چين 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 1,109,250 1,147,783,339 Rls. 654,009 $
171 1380 چين 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 88,995 1,146,141,661 Rls. 653,070 $
172 1380 چين 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ي 507,400 1,143,818,200 Rls. 651,748 $
173 1380 چين 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 20,563 1,139,838,577 Rls. 649,480 $
174 1380 چين 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 60,688 1,137,089,415 Rls. 647,914 $
175 1380 چين 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 183,203 1,122,091,446 Rls. 639,369 $
176 1380 چين 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 1,207,678 1,111,154,145 Rls. 633,136 $
177 1380 چين 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 17 1,089,340,573 Rls. 620,707 $
178 1380 چين 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 433,006 1,082,599,748 Rls. 616,866 $
179 1380 چين 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 163,671 1,080,903,165 Rls. 615,899 $
180 1380 چين 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP 454,565 1,077,827,341 Rls. 614,146 $
181 1380 چين 844110 -ماشينهاي بر 273,378 1,053,620,093 Rls. 600,352 $
182 1380 چين 293213 -- الكل فورفوريليك و الكل تترا هيدروفور 556,800 1,050,522,500 Rls. 598,588 $
183 1380 چين 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 179,042 1,048,570,398 Rls. 597,476 $
184 1380 چين 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 556,782 1,045,065,732 Rls. 595,480 $
185 1380 چين 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 6,050 1,043,645,206 Rls. 594,670 $
186 1380 چين 590290 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالاا 112,169 1,037,627,781 Rls. 591,241 $
187 1380 چين 291821 --اسيدساليسيليك و املاح آن 438,000 1,036,148,733 Rls. 590,398 $
188 1380 چين 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 229,491 1,034,630,419 Rls. 589,533 $
189 1380 چين 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 94,205 1,022,739,973 Rls. 582,759 $
190 1380 چين 293500 سولفوناميدها 47,775 1,015,137,740 Rls. 578,426 $
191 1380 چين 841451 --بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره , 174,823 1,005,219,051 Rls. 572,775 $
192 1380 چين 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرف 43,914 990,851,312 Rls. 564,587 $
193 1380 چين 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 150,550 987,209,016 Rls. 562,512 $
194 1380 چين 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشي 22,050 964,683,368 Rls. 549,677 $
195 1380 چين 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 829,287 964,228,459 Rls. 549,418 $
196 1380 چين 821300 قيچي ,قيچي خياطي وقيچي هاي همانند,وتيغه هاي آنه 109,554 958,923,777 Rls. 546,394 $
197 1380 چين 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يان 434,450 958,589,928 Rls. 546,204 $
198 1380 چين 291900 استرهاي فسفريك ,وغيره (بانضمام لاكتوفسفات ها 147,268 955,864,387 Rls. 544,652 $
199 1380 چين 910919 --محركهاي ساعتهاي ديواري ,روميزي وهمانند,كام 78,763 951,500,764 Rls. 542,165 $
200 1380 چين 960910 -مدادومدادرنگي ,بامغزي داراي غلاف سخت , 239,471 935,078,314 Rls. 532,807 $
مجموع کل
1,329,760,486,315 ريال
مجموع کل
757,698,485 دلار