آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 پرو 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب 20,945,000 21,210,044,649 Rls. 12,085,495 $
2 1380 پرو 230110 - آرد, زبره و حبه ,ازگوشت ,نامناسب براي خو 33,915 9,207,927,314 Rls. 5,246,682 $
3 1380 پرو 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 3,503,000 3,570,481,835 Rls. 2,034,463 $
4 1380 پرو 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 60,000 48,169,786 Rls. 27,447 $
5 1380 پرو 320300 رنگ كننده بامنشاءنباتي ياحيواني حتي باساخت ش 1,050 2,525,722 Rls. 1,439 $
مجموع کل
34,039,149,306 ريال
مجموع کل
19,395,526 دلار
[1]