آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ويتنام 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب 30,000 176,479,000 Rls. 100,558 $
2 1380 ويتنام 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 50,630 120,776,649 Rls. 68,819 $
3 1380 ويتنام 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 42,348 116,554,787 Rls. 66,413 $
4 1380 ويتنام 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 689 33,417,000 Rls. 19,041 $
5 1380 ويتنام 090411 --فلفل خشك كرده (باستثناي خرد كرده يا 13,460 27,794,069 Rls. 15,837 $
6 1380 ويتنام 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 2,945 10,452,731 Rls. 5,956 $
مجموع کل
485,474,236 ريال
مجموع کل
276,624 دلار
[1]