آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 هند 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 1,113,161,502 524,506,854,648 Rls. 298,864,302 $
2 1380 هند 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 56,245,017 72,181,253,387 Rls. 41,128,921 $
3 1380 هند 260111 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده نشده و 593,010,043 32,843,580,378 Rls. 18,714,290 $
4 1380 هند 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 39,432,929 26,688,717,311 Rls. 15,207,246 $
5 1380 هند 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , 7,514,998 21,132,569,366 Rls. 12,041,348 $
6 1380 هند 853010 - تجهيزات برقي علامت دادن و ,,, براي را 95,724 16,754,909,560 Rls. 9,546,957 $
7 1380 هند 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحدا 7,351,320 14,242,421,849 Rls. 8,115,338 $
8 1380 هند 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 2,913,729 13,928,133,976 Rls. 7,936,259 $
9 1380 هند 090240 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده , حتي خوشب 1,968,881 10,192,869,597 Rls. 5,807,910 $
10 1380 هند 550952 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخ 739,083 9,070,313,724 Rls. 5,168,272 $
11 1380 هند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 229,724 7,833,447,952 Rls. 4,463,500 $
12 1380 هند 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور 59,760 7,525,201,101 Rls. 4,287,864 $
13 1380 هند 840219 --سايرديگهاي مولدبخار,(همچنين ديگهاي مختلط 27,693 6,925,136,839 Rls. 3,945,947 $
14 1380 هند 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 53,900 6,110,436,977 Rls. 3,481,730 $
15 1380 هند 761410 -كابل ,,,از آلومينيوم ,بامغزي ازفولاد,عايق نشد 1,519,993 5,983,866,808 Rls. 3,409,611 $
16 1380 هند 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 285,803 5,448,900,166 Rls. 3,104,788 $
17 1380 هند 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 183,010 4,792,949,323 Rls. 2,731,026 $
18 1380 هند 291735 --انيدريد فتاليك 4,303,000 4,195,873,864 Rls. 2,390,810 $
19 1380 هند 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 4,713,934 4,124,473,342 Rls. 2,350,128 $
20 1380 هند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 281,001 4,121,883,970 Rls. 2,348,650 $
21 1380 هند 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 3,488,000 3,982,099,172 Rls. 2,269,004 $
22 1380 هند 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 4,930,526 3,781,549,925 Rls. 2,154,728 $
23 1380 هند 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 35,303 3,644,285,280 Rls. 2,076,516 $
24 1380 هند 271312 --كك نفت تكليس شده 11,025,000 3,642,862,736 Rls. 2,075,705 $
25 1380 هند 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 329,840 3,069,245,260 Rls. 1,748,857 $
26 1380 هند 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 343,540 3,052,855,717 Rls. 1,739,518 $
27 1380 هند 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غ 16,029 2,935,614,993 Rls. 1,672,715 $
28 1380 هند 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 145,125 2,926,253,823 Rls. 1,667,381 $
29 1380 هند 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 91,500 2,860,697,250 Rls. 1,630,028 $
30 1380 هند 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 74,715 2,794,310,944 Rls. 1,592,198 $
31 1380 هند 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه 1,038,522 2,747,413,327 Rls. 1,565,478 $
32 1380 هند 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 480,233 2,471,448,340 Rls. 1,408,233 $
33 1380 هند 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 33,500 2,333,668,066 Rls. 1,329,726 $
34 1380 هند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 34,825 2,329,309,756 Rls. 1,327,242 $
35 1380 هند 293500 سولفوناميدها 167,080 2,318,011,044 Rls. 1,320,805 $
36 1380 هند 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 1,290,693 2,245,747,873 Rls. 1,279,628 $
37 1380 هند 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آ 2,956,770 2,208,833,632 Rls. 1,258,595 $
38 1380 هند 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 135,840 2,138,986,947 Rls. 1,218,797 $
39 1380 هند 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي 1,657,053 2,116,970,369 Rls. 1,206,252 $
40 1380 هند 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 1,682,887 2,049,812,115 Rls. 1,167,985 $
41 1380 هند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 166,907 1,934,526,471 Rls. 1,102,295 $
42 1380 هند 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 934,061 1,909,041,459 Rls. 1,087,774 $
43 1380 هند 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 51,594 1,867,091,698 Rls. 1,063,871 $
44 1380 هند 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 8,335 1,857,828,849 Rls. 1,058,592 $
45 1380 هند 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 737,183 1,798,634,361 Rls. 1,024,863 $
46 1380 هند 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 368,462 1,757,780,340 Rls. 1,001,587 $
47 1380 هند 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 202,286 1,734,573,620 Rls. 988,361 $
48 1380 هند 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردت 640,422 1,727,722,142 Rls. 984,460 $
49 1380 هند 091030 -زردچوبه 2,207,700 1,699,782,329 Rls. 968,536 $
50 1380 هند 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 576,917 1,635,750,397 Rls. 932,052 $
51 1380 هند 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 1,346,093 1,614,116,445 Rls. 919,725 $
52 1380 هند 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 315,672 1,607,360,680 Rls. 915,872 $
53 1380 هند 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرها 1,950,528 1,604,807,994 Rls. 914,420 $
54 1380 هند 721230 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي 600 1,623,532 1,603,466,534 Rls. 913,658 $
55 1380 هند 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 207,584 1,585,281,584 Rls. 903,295 $
56 1380 هند 871110 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 134,136 1,552,640,168 Rls. 884,695 $
57 1380 هند 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عا 1,425 1,539,869,987 Rls. 877,418 $
58 1380 هند 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 582,464 1,301,101,471 Rls. 741,371 $
59 1380 هند 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتق 67,300 1,300,982,675 Rls. 741,300 $
60 1380 هند 283090 -ساير سولفورها و پلي سولفورها 740,000 1,224,658,494 Rls. 697,811 $
61 1380 هند 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 40,050 1,188,434,366 Rls. 677,169 $
62 1380 هند 290319 --سايرمشتقات كلره اشبا ع شده هيدروكربو 328,664 1,175,464,123 Rls. 669,780 $
63 1380 هند 741529 --اشياءحديده نشده ازقبيل ميخ پرچ ,خار,ميخ اشپي 12,672 1,116,382,115 Rls. 636,115 $
64 1380 هند 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلز 190,673 1,081,128,686 Rls. 616,027 $
65 1380 هند 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 35,714 1,055,158,864 Rls. 601,232 $
66 1380 هند 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 3,550 1,034,732,107 Rls. 589,591 $
67 1380 هند 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 1,894 1,027,551,621 Rls. 585,500 $
68 1380 هند 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده برا 1,618 991,502,535 Rls. 564,959 $
69 1380 هند 293369 15/04/1377-- تركيبات داراي ساختار يك ح 3,575 951,541,222 Rls. 542,189 $
70 1380 هند 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 222,120 949,617,326 Rls. 541,093 $
71 1380 هند 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 74,005 947,644,929 Rls. 539,969 $
72 1380 هند 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 197,631 945,980,954 Rls. 539,021 $
73 1380 هند 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 2,091,000 933,751,669 Rls. 532,052 $
74 1380 هند 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 37,160 893,499,772 Rls. 509,117 $
75 1380 هند 290345 --سايرمشتقات پرهالوژنه فقطبافلوئوروكلر,كه 256,674 870,607,278 Rls. 496,071 $
76 1380 هند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 268,283 852,299,842 Rls. 485,645 $
77 1380 هند 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 14,376 824,381,432 Rls. 469,734 $
78 1380 هند 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 86,460 817,901,911 Rls. 466,040 $
79 1380 هند 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي 14,225 778,013,424 Rls. 443,313 $
80 1380 هند 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقط 199,998 749,023,946 Rls. 426,794 $
81 1380 هند 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلا 10,300 728,149,126 Rls. 414,900 $
82 1380 هند 292159 --پلي آمين هاي بودارومشتقات آنها,غيرمذكورد 60,000 724,244,598 Rls. 412,675 $
83 1380 هند 151530 -روغن كرچك و اجزاء آن 339,000 703,198,349 Rls. 400,682 $
84 1380 هند 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نش 61,420 702,526,564 Rls. 400,301 $
85 1380 هند 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 17,901 697,635,026 Rls. 397,513 $
86 1380 هند 290342 -- دي كلرو فلوئور و متان 188,536 682,384,682 Rls. 388,823 $
87 1380 هند 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 92,500 679,517,573 Rls. 387,190 $
88 1380 هند 854451 --هادي هاي برق غيرمذكوردرجاي ديگر,براي 80 11,572 663,746,743 Rls. 378,204 $
89 1380 هند 291720 -اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك ,,,سيكلوتر 40,000 660,837,735 Rls. 376,546 $
90 1380 هند 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين مواد 58,300 639,048,298 Rls. 364,130 $
91 1380 هند 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 37,420 622,543,824 Rls. 354,726 $
92 1380 هند 281700 اكسيد روي , پراكسيد روي , 223,000 617,796,168 Rls. 352,021 $
93 1380 هند 848020 -كف قالب , 9,000 614,487,902 Rls. 350,136 $
94 1380 هند 292520 -ايمين ها و مشتقات آنها; املاح اين تركيبا 19,935 612,797,515 Rls. 349,172 $
95 1380 هند 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده ياا 450,403 606,430,328 Rls. 345,544 $
96 1380 هند 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطب 159,959 600,370,067 Rls. 342,091 $
97 1380 هند 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغ 69,800 595,256,338 Rls. 339,179 $
98 1380 هند 741121 --لوله ازبرنج , 76,305 592,409,933 Rls. 337,555 $
99 1380 هند 293329 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه ايميدازول متر 11,390 578,348,930 Rls. 329,544 $
100 1380 هند 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 267,448 573,931,629 Rls. 327,028 $
101 1380 هند 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 156,790 561,211,735 Rls. 319,779 $
102 1380 هند 292010 -استرهاي تيوفسفريك (فسفوروتيو آت ها),املاح 28,000 554,606,621 Rls. 316,015 $
103 1380 هند 300110 - غدد و ساير اعضاء به حالت خشك كرده حت 5,025 553,908,537 Rls. 315,617 $
104 1380 هند 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده de 11,800 543,909,875 Rls. 309,921 $
105 1380 هند 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 647,000 529,921,328 Rls. 301,950 $
106 1380 هند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 3,884 529,637,833 Rls. 301,788 $
107 1380 هند 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 252,000 526,025,013 Rls. 299,729 $
108 1380 هند 290341 -- تري كلرو فلوئور و متان 195,600 523,851,037 Rls. 298,490 $
109 1380 هند 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده اف 17,225 523,806,480 Rls. 298,465 $
110 1380 هند 290219 -- سيكلانيك ها,سيكلنيك ها يا سيكلوترپنيك 4,000 517,795,357 Rls. 295,040 $
111 1380 هند 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقا 4,314 511,484,648 Rls. 291,444 $
112 1380 هند 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 246,750 510,727,209 Rls. 291,013 $
113 1380 هند 853290 - اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 41,162 499,879,563 Rls. 284,833 $
114 1380 هند 130232 --لعاب و مواد غليظ كننده از خرنوب , از 285,500 499,636,789 Rls. 284,693 $
115 1380 هند 300450 - ساير داروهاي حاوي ويتامين يا حاوي كالاي 31,610 498,598,055 Rls. 284,101 $
116 1380 هند 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 374,324 486,121,033 Rls. 276,992 $
117 1380 هند 291620 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ,,, سيك 12,500 482,526,317 Rls. 274,944 $
118 1380 هند 290542 -- پنتا ارتريتول 244,000 470,865,099 Rls. 268,299 $
119 1380 هند 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ي 136,950 464,264,743 Rls. 264,539 $
120 1380 هند 848210 -بلبرينگ , 53,760 464,127,646 Rls. 264,460 $
121 1380 هند 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپ 103,508 463,891,794 Rls. 264,324 $
122 1380 هند 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات 318,500 450,027,083 Rls. 256,425 $
123 1380 هند 550951 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخ 82,669 441,791,855 Rls. 251,733 $
124 1380 هند 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 23,698 440,045,641 Rls. 250,738 $
125 1380 هند 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 8,010 434,158,282 Rls. 247,384 $
126 1380 هند 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايش 12,052 431,402,419 Rls. 245,813 $
127 1380 هند 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي 300,113 430,172,353 Rls. 245,114 $
128 1380 هند 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم , 104,299 427,454,378 Rls. 243,564 $
129 1380 هند 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 117,821 424,570,203 Rls. 241,919 $
130 1380 هند 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازا 8,368 422,266,378 Rls. 240,608 $
131 1380 هند 481320 - كاغذسيگاربصورت رول به عرض حداكثر5سانتيمت 130,710 421,655,497 Rls. 240,259 $
132 1380 هند 540331 --نخ يك لاازريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر 75,769 421,562,307 Rls. 240,207 $
133 1380 هند 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قلياي 236,000 413,085,715 Rls. 235,376 $
134 1380 هند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 50,171 410,512,252 Rls. 233,909 $
135 1380 هند 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 20,150 410,379,781 Rls. 233,835 $
136 1380 هند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 8,249 407,769,817 Rls. 232,347 $
137 1380 هند 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 3,850 400,235,366 Rls. 228,054 $
138 1380 هند 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 65,000 399,205,943 Rls. 227,467 $
139 1380 هند 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار 39,600 398,648,055 Rls. 227,149 $
140 1380 هند 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 23,000 397,372,843 Rls. 226,423 $
141 1380 هند 691490 -اشياءسراميكي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,(باستثن 17,168 389,639,982 Rls. 222,017 $
142 1380 هند 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 122,865 389,054,042 Rls. 221,681 $
143 1380 هند 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 19,400 388,073,609 Rls. 221,125 $
144 1380 هند 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتو 286,429 381,052,547 Rls. 217,126 $
145 1380 هند 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ ا 5,495 377,595,357 Rls. 215,155 $
146 1380 هند 480451 --كاغذكرافت سفيدنشده ومقواي كرافت سفيدنشده 99,630 377,476,872 Rls. 215,086 $
147 1380 هند 292422 -- اسيد 2- استاميد و بنزوئيك 18,000 377,458,793 Rls. 215,076 $
148 1380 هند 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنو 56,130 375,146,146 Rls. 213,758 $
149 1380 هند 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 40,300 372,638,729 Rls. 212,332 $
150 1380 هند 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سا 451,102 370,445,811 Rls. 211,081 $
151 1380 هند 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 10,445 365,682,950 Rls. 208,366 $
152 1380 هند 291431 --فنيل استن (1- فنيل پروپان -2- اون ) 20,000 365,580,600 Rls. 208,308 $
153 1380 هند 291230 - آلدئيد - الكل ها 20,000 360,442,561 Rls. 205,380 $
154 1380 هند 292112 --دي اتيل آمين و املاح آن 26,800 353,755,900 Rls. 201,570 $
155 1380 هند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 36,440 341,466,564 Rls. 194,567 $
156 1380 هند 550912 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره 67,733 341,111,303 Rls. 194,366 $
157 1380 هند 702000 سايراشياءازشيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,314 338,864,814 Rls. 193,085 $
158 1380 هند 871491 --تنه و دوشاخه براي چرخهاي پائي و اجزاء 222,627 337,324,542 Rls. 192,207 $
159 1380 هند 550922 --نخ چندلاياكابله ,داراي 85%يابيشترالياف غير 67,437 336,327,024 Rls. 191,639 $
160 1380 هند 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniy 28,930 335,889,454 Rls. 191,390 $
161 1380 هند 292229 --امينو-نفتل هاو آمينو-فنل ها,و,,,فقطداراي 11,140 328,469,145 Rls. 187,162 $
162 1380 هند 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 21,095 328,167,738 Rls. 186,990 $
163 1380 هند 290713 -- اكتيل فنل , نانيل فنل و ايزومرهاي آنها; 160,800 327,839,278 Rls. 186,803 $
164 1380 هند 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 1,500 326,908,806 Rls. 186,273 $
165 1380 هند 761210 -ظروف لوله اي نرم از آلومينيوم (غيرازبراي گاز) 17,836 324,711,144 Rls. 185,020 $
166 1380 هند 540341 --نخ ازريون ويسكوزچندلاياكابله , آماده نشده برا 70,261 322,355,361 Rls. 183,678 $
167 1380 هند 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 38,047 320,580,000 Rls. 182,667 $
168 1380 هند 380620 - املاح كولوفان ها و املاح اسيدهاي رزيني 180,000 316,903,035 Rls. 180,572 $
169 1380 هند 292410 - آميدهاي غيرحلقوي (بانضمام ,كاربامات هاي غي 10,000 309,419,733 Rls. 176,308 $
170 1380 هند 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 12,808 308,204,583 Rls. 175,615 $
171 1380 هند 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات 26,460 305,429,135 Rls. 174,034 $
172 1380 هند 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلوم 57,396 296,426,212 Rls. 168,905 $
173 1380 هند 848010 -شاسي قالب گيري براي ريخته گري فلزات . 5,500 296,195,852 Rls. 168,773 $
174 1380 هند 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل ان 97,932 295,194,619 Rls. 168,202 $
175 1380 هند 293942 -- پزودوافدرين "NNI " "NNI nirdehpeodue 2,650 293,706,107 Rls. 167,355 $
176 1380 هند 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 294,046 288,062,165 Rls. 164,138 $
177 1380 هند 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 212,793 285,803,981 Rls. 162,851 $
178 1380 هند 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 147,000 284,534,407 Rls. 162,127 $
179 1380 هند 290349 --سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقو 92,128 276,869,101 Rls. 157,760 $
180 1380 هند 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 20,325 276,698,124 Rls. 157,663 $
181 1380 هند 821410 -كاغذبر,پاكت بازكن ,مركب ترا ,مدادترا , 15,674 275,206,053 Rls. 156,813 $
182 1380 هند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 9,624 272,501,982 Rls. 155,272 $
183 1380 هند 293211 --تتراهيدروفوران 400 270,631,992 Rls. 154,206 $
184 1380 هند 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 52,102 260,704,534 Rls. 148,550 $
185 1380 هند 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غي 11,770 258,949,982 Rls. 147,548 $
186 1380 هند 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكرب 2,685 257,148,720 Rls. 146,523 $
187 1380 هند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 350 255,460,200 Rls. 145,561 $
188 1380 هند 680610 -پشم بدست آمده ازجو ,بدست آمده ازصخره ,غيره 53,898 246,631,951 Rls. 140,532 $
189 1380 هند 730792 --زانوئي ,مهره وماسوره از آهن ياازفولاد(غيرازف 11,373 243,891,220 Rls. 138,969 $
190 1380 هند 392041 صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي كلروروينيل سخت ,مستحك 96,000 240,964,140 Rls. 137,302 $
191 1380 هند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 3,492 240,066,030 Rls. 136,791 $
192 1380 هند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 62,675 238,636,555 Rls. 135,975 $
193 1380 هند 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي 13,700 237,334,917 Rls. 135,233 $
194 1380 هند 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,ب 119,071 229,546,888 Rls. 130,796 $
195 1380 هند 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 ت 13,230 229,383,652 Rls. 130,703 $
196 1380 هند 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 24,759 227,774,954 Rls. 129,786 $
197 1380 هند 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 9,937 226,562,809 Rls. 129,096 $
198 1380 هند 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 23,683 226,298,872 Rls. 128,945 $
199 1380 هند 170290 -عسل مصنوعي , كارامل و ساير قندها (همچنين 152,500 224,969,268 Rls. 128,188 $
200 1380 هند 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادط 185,000 224,461,635 Rls. 127,899 $
مجموع کل
956,164,813,215 ريال
مجموع کل
544,823,275 دلار