آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 176,137,640 4,275,244,004 Rls. 2,436,036 $
2 1380 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 419,750 14,011,960 Rls. 7,984 $
مجموع کل
4,289,255,964 ريال
مجموع کل
2,444,020 دلار
[1]