آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 منطقه آزاد چابهار 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط 21,545 467,905,404 Rls. 266,613 $
2 1380 منطقه آزاد چابهار 292310 -كولين و املاح آن 300,575 297,705,595 Rls. 169,633 $
3 1380 منطقه آزاد چابهار 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 53,150 185,798,024 Rls. 105,868 $
4 1380 منطقه آزاد چابهار 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 14,500 67,846,086 Rls. 38,659 $
5 1380 منطقه آزاد چابهار 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 3,200 56,788,589 Rls. 32,358 $
6 1380 منطقه آزاد چابهار 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 14,890 43,116,840 Rls. 24,568 $
7 1380 منطقه آزاد چابهار 090240 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده , حتي خوشب 8,724 36,290,446 Rls. 20,678 $
8 1380 منطقه آزاد چابهار 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جام 8,000 17,362,116 Rls. 9,893 $
9 1380 منطقه آزاد چابهار 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذه 9,296 16,677,221 Rls. 9,503 $
10 1380 منطقه آزاد چابهار 090230 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده ,حتي خوشبو 3,960 16,472,312 Rls. 9,386 $
11 1380 منطقه آزاد چابهار 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 11,000 15,083,339 Rls. 8,595 $
12 1380 منطقه آزاد چابهار 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سو 3,800 10,751,155 Rls. 6,126 $
13 1380 منطقه آزاد چابهار 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 3,300 4,309,782 Rls. 2,456 $
14 1380 منطقه آزاد چابهار 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 22 349,050 Rls. 199 $
مجموع کل
1,236,455,959 ريال
مجموع کل
704,533 دلار
[1]