آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 مراکش 310310 - سوپرفسفات ها 85,936,000 21,821,798,237 Rls. 12,434,073 $
2 1380 مراکش 280920 - اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك 20,052,715 13,337,794,380 Rls. 7,599,883 $
3 1380 مراکش 251020 -فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده ,فسفات هاي آ 72,817,000 7,766,223,778 Rls. 4,425,199 $
4 1380 مراکش 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب 1,500,000 2,076,254,704 Rls. 1,183,051 $
5 1380 مراکش 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 5,921 51,458,686 Rls. 29,321 $
مجموع کل
45,053,529,785 ريال
مجموع کل
25,671,527 دلار
[1]