آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 مالتا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 1,494 38,679,672 Rls. 22,040 $
مجموع کل
38,679,672 ريال
مجموع کل
22,040 دلار
[1]