آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 قزاقستان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپه 158,763,978 59,827,701,010 Rls. 34,089,861 $
2 1380 قزاقستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 117,103,890 48,259,133,495 Rls. 27,498,078 $
3 1380 قزاقستان 720827 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار, 113,725,774 42,808,350,419 Rls. 24,392,216 $
4 1380 قزاقستان 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 46,077,710 34,835,431,324 Rls. 19,849,249 $
5 1380 قزاقستان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 33,066,097 34,554,753,254 Rls. 19,689,323 $
6 1380 قزاقستان 100110 -گندم سخت 139,297,653 34,317,955,029 Rls. 19,554,391 $
7 1380 قزاقستان 100300 جو 127,743,772 27,123,965,349 Rls. 15,455,250 $
8 1380 قزاقستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهنا 44,336,998 23,879,274,185 Rls. 13,606,426 $
9 1380 قزاقستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 63,189,688 23,704,328,950 Rls. 13,506,740 $
10 1380 قزاقستان 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 31,466,303 17,811,196,651 Rls. 10,148,828 $
11 1380 قزاقستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 47,076,125 17,009,554,797 Rls. 9,692,055 $
12 1380 قزاقستان 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپ 17,279,748 9,607,348,922 Rls. 5,474,278 $
13 1380 قزاقستان 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 9,755,759 8,200,222,239 Rls. 4,672,493 $
14 1380 قزاقستان 720928 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 14,721,597 7,933,249,419 Rls. 4,520,369 $
15 1380 قزاقستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 20,501,890 7,667,619,171 Rls. 4,369,016 $
16 1380 قزاقستان 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 17,667,810 7,428,702,648 Rls. 4,232,881 $
17 1380 قزاقستان 780110 -سرب تصفيه شده ,بصورت كارنشده , 6,241,287 7,113,371,720 Rls. 4,053,204 $
18 1380 قزاقستان 721011 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 6,721,975 6,344,301,052 Rls. 3,614,987 $
19 1380 قزاقستان 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپ 12,657,780 5,080,078,137 Rls. 2,894,631 $
20 1380 قزاقستان 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهن 7,884,998 4,860,255,838 Rls. 2,769,375 $
21 1380 قزاقستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 1,274,010 3,706,065,048 Rls. 2,111,719 $
22 1380 قزاقستان 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,با 8,274,169 3,563,445,945 Rls. 2,030,453 $
23 1380 قزاقستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 6,981,170 2,801,734,560 Rls. 1,596,429 $
24 1380 قزاقستان 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آ 3,367,500 2,670,199,641 Rls. 1,521,481 $
25 1380 قزاقستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 461,170 2,463,353,387 Rls. 1,403,620 $
26 1380 قزاقستان 720838 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 6,697,300 2,451,165,966 Rls. 1,396,675 $
27 1380 قزاقستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 589,535 1,813,758,270 Rls. 1,033,478 $
28 1380 قزاقستان 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شد 2,310,350 1,807,930,667 Rls. 1,030,160 $
29 1380 قزاقستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 2,013,400 1,122,097,681 Rls. 639,370 $
30 1380 قزاقستان 720854 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 2,692,100 1,117,641,018 Rls. 636,832 $
31 1380 قزاقستان 271311 --كك نفت تكليس نشده 2,956,700 973,652,000 Rls. 554,787 $
32 1380 قزاقستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 270,420 862,376,991 Rls. 491,384 $
33 1380 قزاقستان 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپي 1,181,572 850,463,855 Rls. 484,595 $
34 1380 قزاقستان 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارب 1,367,274 761,292,951 Rls. 433,785 $
35 1380 قزاقستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 282,470 755,341,457 Rls. 430,396 $
36 1380 قزاقستان 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي 1,086,271 741,894,148 Rls. 422,731 $
37 1380 قزاقستان 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپ 1,498,940 730,808,158 Rls. 416,416 $
38 1380 قزاقستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 131,080 643,583,835 Rls. 366,715 $
39 1380 قزاقستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 171,885 610,533,307 Rls. 347,883 $
40 1380 قزاقستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 165,675 491,728,214 Rls. 280,187 $
41 1380 قزاقستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 169,400 484,135,278 Rls. 275,861 $
42 1380 قزاقستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 164,002 480,922,114 Rls. 274,029 $
43 1380 قزاقستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 137,350 465,869,708 Rls. 265,453 $
44 1380 قزاقستان 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 414,350 434,117,618 Rls. 247,360 $
45 1380 قزاقستان 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ي 600,000 433,695,600 Rls. 247,120 $
46 1380 قزاقستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 74,800 391,787,796 Rls. 223,242 $
47 1380 قزاقستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 116,600 384,557,684 Rls. 219,121 $
48 1380 قزاقستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 123,070 363,586,700 Rls. 207,172 $
49 1380 قزاقستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 471,800 350,722,857 Rls. 199,842 $
50 1380 قزاقستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 113,885 347,638,991 Rls. 198,086 $
51 1380 قزاقستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 112,750 337,091,971 Rls. 192,075 $
52 1380 قزاقستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 101,020 333,580,179 Rls. 190,075 $
53 1380 قزاقستان 283323 --سولفات هاي كروم 261,600 328,448,672 Rls. 187,151 $
54 1380 قزاقستان 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 80,025 317,591,459 Rls. 180,963 $
55 1380 قزاقستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 107,000 285,359,911 Rls. 162,599 $
56 1380 قزاقستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت 82,200 266,487,515 Rls. 151,844 $
57 1380 قزاقستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 19,750 263,043,857 Rls. 149,882 $
58 1380 قزاقستان 721041 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي 600ميليمتر 366,010 259,175,989 Rls. 147,679 $
59 1380 قزاقستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دا 976,600 248,719,471 Rls. 141,721 $
60 1380 قزاقستان 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازابا 346,000 246,794,219 Rls. 140,623 $
61 1380 قزاقستان 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 467,738 244,264,123 Rls. 139,182 $
62 1380 قزاقستان 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادط 210,100 243,732,807 Rls. 138,879 $
63 1380 قزاقستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه د 57,040 232,160,528 Rls. 132,284 $
64 1380 قزاقستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 63,000 227,287,056 Rls. 129,508 $
65 1380 قزاقستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 510,440 206,872,888 Rls. 117,876 $
66 1380 قزاقستان 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغير 334,490 205,436,247 Rls. 117,058 $
67 1380 قزاقستان 740400 قراضه وضايعات مس , 76,150 200,720,074 Rls. 114,370 $
68 1380 قزاقستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 43,260 199,333,488 Rls. 113,581 $
69 1380 قزاقستان 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهنا 410,000 197,322,975 Rls. 112,435 $
70 1380 قزاقستان 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 39,400 193,688,080 Rls. 110,363 $
71 1380 قزاقستان 720810 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده ,بشكل طو 499,000 187,885,819 Rls. 107,057 $
72 1380 قزاقستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 131,195 180,132,561 Rls. 102,639 $
73 1380 قزاقستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 900,000 174,151,694 Rls. 99,232 $
74 1380 قزاقستان 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور ن 44,979 168,892,300 Rls. 96,235 $
75 1380 قزاقستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 49,865 154,803,813 Rls. 88,208 $
76 1380 قزاقستان 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,با 242,690 147,028,817 Rls. 83,777 $
77 1380 قزاقستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 200,000 146,621,108 Rls. 83,545 $
78 1380 قزاقستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 287,280 141,365,366 Rls. 80,550 $
79 1380 قزاقستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 32,550 137,357,890 Rls. 78,267 $
80 1380 قزاقستان 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولاد 260,000 126,759,911 Rls. 72,228 $
81 1380 قزاقستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 95,560 125,351,038 Rls. 71,426 $
82 1380 قزاقستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 31,665 122,684,427 Rls. 69,907 $
83 1380 قزاقستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 31,000 122,485,245 Rls. 69,792 $
84 1380 قزاقستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 53,100 121,957,098 Rls. 69,491 $
85 1380 قزاقستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 34,900 121,433,421 Rls. 69,193 $
86 1380 قزاقستان 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگ 32,260 119,949,977 Rls. 68,348 $
87 1380 قزاقستان 284130 -دي كرمات سديم 60,000 119,268,618 Rls. 67,960 $
88 1380 قزاقستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk) 17,700 115,044,499 Rls. 65,553 $
89 1380 قزاقستان 721114 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز00 145,200 114,024,227 Rls. 64,971 $
90 1380 قزاقستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي 32,100 113,395,106 Rls. 64,613 $
91 1380 قزاقستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 8,648 111,695,888 Rls. 63,644 $
92 1380 قزاقستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 25,100 101,166,121 Rls. 57,644 $
93 1380 قزاقستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 22,615 97,192,373 Rls. 55,380 $
94 1380 قزاقستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 54,900 92,947,424 Rls. 52,962 $
95 1380 قزاقستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 26,700 92,103,451 Rls. 52,481 $
96 1380 قزاقستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع 371,070 86,233,412 Rls. 49,135 $
97 1380 قزاقستان 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سدي 98,500 85,174,323 Rls. 48,532 $
98 1380 قزاقستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركرد 20,050 83,657,059 Rls. 47,668 $
99 1380 قزاقستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 21,700 83,351,060 Rls. 47,493 $
100 1380 قزاقستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 25,400 79,037,700 Rls. 45,036 $
101 1380 قزاقستان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهن 116,000 75,881,556 Rls. 43,237 $
102 1380 قزاقستان 730650 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازسايرفولادهاي ممزو 100,000 74,613,809 Rls. 42,515 $
103 1380 قزاقستان 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 21,700 71,145,569 Rls. 40,539 $
104 1380 قزاقستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 150,700 66,627,800 Rls. 37,964 $
105 1380 قزاقستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 23,880 64,863,562 Rls. 36,960 $
106 1380 قزاقستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 225,820 59,046,823 Rls. 33,645 $
107 1380 قزاقستان 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 120,540 54,211,523 Rls. 30,890 $
108 1380 قزاقستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 61,200 51,184,200 Rls. 29,166 $
109 1380 قزاقستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن ( 9,000 49,993,692 Rls. 28,486 $
110 1380 قزاقستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 20,000 46,019,685 Rls. 26,222 $
111 1380 قزاقستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي 12,000 44,842,536 Rls. 25,551 $
112 1380 قزاقستان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 19,690 43,069,330 Rls. 24,541 $
113 1380 قزاقستان 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 94,000 40,015,690 Rls. 22,801 $
114 1380 قزاقستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 8,080 38,876,714 Rls. 22,152 $
115 1380 قزاقستان 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت 49,000 38,496,251 Rls. 21,935 $
116 1380 قزاقستان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 10,000 36,135,863 Rls. 20,590 $
117 1380 قزاقستان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 8,000 35,610,991 Rls. 20,291 $
118 1380 قزاقستان 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,ب 7,300 35,163,857 Rls. 20,036 $
119 1380 قزاقستان 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 6,000 33,329,128 Rls. 18,991 $
120 1380 قزاقستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 5,900 31,164,523 Rls. 17,757 $
121 1380 قزاقستان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 6,000 30,319,549 Rls. 17,276 $
122 1380 قزاقستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 10,850 29,401,429 Rls. 16,753 $
123 1380 قزاقستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 7,920 27,127,858 Rls. 15,457 $
124 1380 قزاقستان 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 7,000 26,673,419 Rls. 15,199 $
125 1380 قزاقستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 4,600 25,446,126 Rls. 14,499 $
126 1380 قزاقستان 847432 --ماشين هاي مخلوطكردن موادمعدني باقير, 5,000 25,077,818 Rls. 14,289 $
127 1380 قزاقستان 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه در 12,000 25,003,241 Rls. 14,247 $
128 1380 قزاقستان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,ب 7,700 23,826,660 Rls. 13,576 $
129 1380 قزاقستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 6,000 23,579,019 Rls. 13,435 $
130 1380 قزاقستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 6,500 23,134,700 Rls. 13,182 $
131 1380 قزاقستان 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك دا 15,000 23,119,604 Rls. 13,174 $
132 1380 قزاقستان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيو 29,000 22,783,494 Rls. 12,982 $
133 1380 قزاقستان 845380 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن اشيا 4,740 21,859,350 Rls. 12,455 $
134 1380 قزاقستان 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانو 3,935 19,615,661 Rls. 11,177 $
135 1380 قزاقستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 9,034 19,558,365 Rls. 11,145 $
136 1380 قزاقستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 1,500 18,780,466 Rls. 10,701 $
137 1380 قزاقستان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 6,600 18,269,097 Rls. 10,409 $
138 1380 قزاقستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 4,800 17,900,777 Rls. 10,200 $
139 1380 قزاقستان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 270 16,292,597 Rls. 9,284 $
140 1380 قزاقستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 2,600 15,898,292 Rls. 9,058 $
141 1380 قزاقستان 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 64,000 15,395,482 Rls. 8,772 $
142 1380 قزاقستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 4,000 15,237,647 Rls. 8,682 $
143 1380 قزاقستان 848060 -قالب براي موادمعدني , 1,100 13,774,120 Rls. 7,849 $
144 1380 قزاقستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 2,620 12,655,743 Rls. 7,211 $
145 1380 قزاقستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 4,000 11,447,053 Rls. 6,523 $
146 1380 قزاقستان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 1,500 11,003,246 Rls. 6,270 $
147 1380 قزاقستان 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 2,022 10,575,505 Rls. 6,026 $
148 1380 قزاقستان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 2,140 10,570,814 Rls. 6,023 $
149 1380 قزاقستان 251749 --دانه دانه هاselunarg(), تراشه ها و پودرس 56,000 10,538,064 Rls. 6,005 $
150 1380 قزاقستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 3,400 10,520,863 Rls. 5,995 $
151 1380 قزاقستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 1,750 9,995,830 Rls. 5,696 $
152 1380 قزاقستان 720390 -محصولات آهني اسفنجي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,و4 36,520 9,871,224 Rls. 5,625 $
153 1380 قزاقستان 392092 --صفحه ,ورق ,,,ازپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشد 6,000 9,413,117 Rls. 5,364 $
154 1380 قزاقستان 901841 --چرخ دندانپزشكي ,حتي توام باسايرتجهيزات دند 360 9,318,471 Rls. 5,310 $
155 1380 قزاقستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 2,500 9,038,170 Rls. 5,150 $
156 1380 قزاقستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 1,250 8,767,975 Rls. 4,996 $
157 1380 قزاقستان 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 4,890 8,563,121 Rls. 4,879 $
158 1380 قزاقستان 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 20,000 8,441,491 Rls. 4,810 $
159 1380 قزاقستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,600 8,368,397 Rls. 4,768 $
160 1380 قزاقستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 2,600 8,045,366 Rls. 4,584 $
161 1380 قزاقستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 570 7,732,659 Rls. 4,406 $
162 1380 قزاقستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامق 3,090 7,623,656 Rls. 4,344 $
163 1380 قزاقستان 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشد 18,000 7,596,495 Rls. 4,328 $
164 1380 قزاقستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق بر 3,390 7,353,456 Rls. 4,190 $
165 1380 قزاقستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 2,300 6,688,367 Rls. 3,811 $
166 1380 قزاقستان 848510 -پروانه كشتي ياقايق وپره هاي آنها, 12,000 6,588,624 Rls. 3,754 $
167 1380 قزاقستان 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 1,200 6,562,783 Rls. 3,739 $
168 1380 قزاقستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 1,300 6,560,511 Rls. 3,738 $
169 1380 قزاقستان 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شما 1,300 6,189,786 Rls. 3,527 $
170 1380 قزاقستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 1,250 5,524,971 Rls. 3,148 $
171 1380 قزاقستان 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 8,370 5,502,273 Rls. 3,135 $
172 1380 قزاقستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 540 5,133,286 Rls. 2,925 $
173 1380 قزاقستان 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 10,000 4,811,149 Rls. 2,741 $
174 1380 قزاقستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 1,000 4,761,104 Rls. 2,713 $
175 1380 قزاقستان 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 5,000 4,063,082 Rls. 2,315 $
176 1380 قزاقستان 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 5,400 3,943,165 Rls. 2,247 $
177 1380 قزاقستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 1,500 3,938,605 Rls. 2,244 $
178 1380 قزاقستان 401022 -- تسمه انتقال نيرو,بدون انتها,بامقطعxذوزن 960 3,912,404 Rls. 2,229 $
179 1380 قزاقستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 1,100 3,786,656 Rls. 2,158 $
180 1380 قزاقستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 1,200 3,713,246 Rls. 2,116 $
181 1380 قزاقستان 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 738 3,250,305 Rls. 1,852 $
182 1380 قزاقستان 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلا 500 2,931,724 Rls. 1,670 $
183 1380 قزاقستان 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,000 2,928,723 Rls. 1,669 $
184 1380 قزاقستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 530 2,836,053 Rls. 1,616 $
185 1380 قزاقستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 720 2,442,960 Rls. 1,392 $
186 1380 قزاقستان 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,ب 959 2,365,482 Rls. 1,348 $
187 1380 قزاقستان 848210 -بلبرينگ , 500 2,036,456 Rls. 1,160 $
188 1380 قزاقستان 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 100 1,878,524 Rls. 1,070 $
189 1380 قزاقستان 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق ن 895 1,872,165 Rls. 1,067 $
190 1380 قزاقستان 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنوار 700 1,458,522 Rls. 831 $
191 1380 قزاقستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 330 1,324,198 Rls. 755 $
192 1380 قزاقستان 281910 -تري اكسيدكروم 450 1,129,574 Rls. 644 $
193 1380 قزاقستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 500 1,107,069 Rls. 631 $
194 1380 قزاقستان 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 270 1,076,922 Rls. 614 $
195 1380 قزاقستان 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 410 1,010,652 Rls. 576 $
196 1380 قزاقستان 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا 200 951,870 Rls. 542 $
197 1380 قزاقستان 391690 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mmمي 275 575,247 Rls. 328 $
198 1380 قزاقستان 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 200 522,952 Rls. 298 $
199 1380 قزاقستان 392072 --صفحه ,ورق ,,,,ازفيبرولكانيزه ,مستحكم ومطب 170 481,115 Rls. 274 $
200 1380 قزاقستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 170 469,871 Rls. 268 $
مجموع کل
473,953,297,294 ريال
مجموع کل
270,058,861 دلار