آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 شيلي 470311 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غير 2,630,616 2,004,143,247 Rls. 1,141,962 $
2 1380 شيلي 510510 -پشم ح-لاجي شده , 100,807 714,224,724 Rls. 406,966 $
3 1380 شيلي 150420 -چربي , روغن و اجزاء آن ها از ماهي باستث 16,000 20,632,344 Rls. 11,756 $
مجموع کل
2,739,000,315 ريال
مجموع کل
1,560,684 دلار
[1]