آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 سوئيس 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 101,086 33,287,192,620 Rls. 18,967,062 $
2 1380 سوئيس 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 115,223 32,427,658,499 Rls. 18,477,298 $
3 1380 سوئيس 100110 -گندم سخت 119,699,500 27,960,057,572 Rls. 15,931,657 $
4 1380 سوئيس 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 801,964 26,834,264,292 Rls. 15,290,177 $
5 1380 سوئيس 100300 جو 111,112,105 26,168,889,780 Rls. 14,911,048 $
6 1380 سوئيس 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 753,521 19,342,983,487 Rls. 11,021,643 $
7 1380 سوئيس 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 53,170 18,635,501,506 Rls. 10,618,520 $
8 1380 سوئيس 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 22,149 17,047,241,219 Rls. 9,713,528 $
9 1380 سوئيس 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 431,520 15,577,695,662 Rls. 8,876,180 $
10 1380 سوئيس 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 35,549,962 14,726,768,955 Rls. 8,391,323 $
11 1380 سوئيس 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 170,660 13,599,021,051 Rls. 7,748,730 $
12 1380 سوئيس 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكودار 327,349 12,085,782,112 Rls. 6,886,485 $
13 1380 سوئيس 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 382,609 11,787,333,019 Rls. 6,716,430 $
14 1380 سوئيس 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 1,160,974 10,287,543,314 Rls. 5,861,847 $
15 1380 سوئيس 721041 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي 600ميليمتر 12,686,990 10,170,761,005 Rls. 5,795,305 $
16 1380 سوئيس 293621 -- ويتامين هاي A و مشتقات آنها, مخلوط نش 305,835 10,105,070,916 Rls. 5,757,874 $
17 1380 سوئيس 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 23,086,178 9,887,771,436 Rls. 5,634,059 $
18 1380 سوئيس 300450 - ساير داروهاي حاوي ويتامين يا حاوي كالاي 17,013 9,858,424,921 Rls. 5,617,338 $
19 1380 سوئيس 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 4,432,000 9,767,429,669 Rls. 5,565,484 $
20 1380 سوئيس 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 152,008 9,767,166,129 Rls. 5,565,335 $
21 1380 سوئيس 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباش 622,080 9,505,149,958 Rls. 5,416,041 $
22 1380 سوئيس 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 64,839 9,070,585,501 Rls. 5,168,425 $
23 1380 سوئيس 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 429,173 9,037,363,290 Rls. 5,149,499 $
24 1380 سوئيس 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 229,927 8,947,283,790 Rls. 5,098,168 $
25 1380 سوئيس 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 429,565 8,884,694,192 Rls. 5,062,504 $
26 1380 سوئيس 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 52,475 6,830,125,834 Rls. 3,891,810 $
27 1380 سوئيس 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 5,281,051 6,818,866,452 Rls. 3,885,394 $
28 1380 سوئيس 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آو 118,490 6,337,084,403 Rls. 3,610,874 $
29 1380 سوئيس 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 2,482 6,187,569,833 Rls. 3,525,681 $
30 1380 سوئيس 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسي 57,679 6,048,350,859 Rls. 3,446,355 $
31 1380 سوئيس 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 492,416 5,927,711,561 Rls. 3,377,614 $
32 1380 سوئيس 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط 169,026 5,304,902,126 Rls. 3,022,738 $
33 1380 سوئيس 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي ت 153,930 5,239,100,484 Rls. 2,985,242 $
34 1380 سوئيس 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچ 97,332 4,693,362,011 Rls. 2,674,280 $
35 1380 سوئيس 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 51,472 4,494,794,751 Rls. 2,561,137 $
36 1380 سوئيس 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 153,184 4,396,894,367 Rls. 2,505,353 $
37 1380 سوئيس 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر 16,255,150 4,309,121,532 Rls. 2,455,340 $
38 1380 سوئيس 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suo 16,153,500 4,225,973,978 Rls. 2,407,962 $
39 1380 سوئيس 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنو 137,820 4,165,628,935 Rls. 2,373,576 $
40 1380 سوئيس 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول در 300,000 4,123,680,958 Rls. 2,349,676 $
41 1380 سوئيس 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بند 2,780 4,069,988,237 Rls. 2,319,080 $
42 1380 سوئيس 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 10,358,332 3,979,349,711 Rls. 2,267,438 $
43 1380 سوئيس 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 112,499 3,960,611,947 Rls. 2,256,759 $
44 1380 سوئيس 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 15,917 3,924,205,877 Rls. 2,236,016 $
45 1380 سوئيس 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 463,533 3,859,398,616 Rls. 2,199,088 $
46 1380 سوئيس 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 777,573 3,742,358,555 Rls. 2,132,397 $
47 1380 سوئيس 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 5,367 3,707,376,078 Rls. 2,112,465 $
48 1380 سوئيس 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شما 129,033 3,592,480,528 Rls. 2,046,997 $
49 1380 سوئيس 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 64,523 3,548,384,363 Rls. 2,021,873 $
50 1380 سوئيس 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 92,930 3,246,221,581 Rls. 1,849,700 $
51 1380 سوئيس 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 5,137 3,078,729,847 Rls. 1,754,263 $
52 1380 سوئيس 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 8,723,410 3,075,016,275 Rls. 1,752,147 $
53 1380 سوئيس 871390 -صندلي چرخدارمعلولين كه باموتوريابه نحوديگري 15,169 2,930,906,975 Rls. 1,670,032 $
54 1380 سوئيس 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 65,510 2,870,852,430 Rls. 1,635,815 $
55 1380 سوئيس 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 15,768 2,840,965,184 Rls. 1,618,784 $
56 1380 سوئيس 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين مواد 40,420 2,806,340,612 Rls. 1,599,058 $
57 1380 سوئيس 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 115,140 2,788,202,587 Rls. 1,588,720 $
58 1380 سوئيس 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كر 134,815 2,777,214,486 Rls. 1,582,457 $
59 1380 سوئيس 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 67,723 2,687,377,209 Rls. 1,531,270 $
60 1380 سوئيس 851521 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الك 20,730 2,669,769,191 Rls. 1,521,236 $
61 1380 سوئيس 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 409,807 2,448,074,968 Rls. 1,394,916 $
62 1380 سوئيس 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسو 9,287 2,424,895,683 Rls. 1,381,706 $
63 1380 سوئيس 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6 506,770 2,390,489,976 Rls. 1,362,101 $
64 1380 سوئيس 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 179,574 2,317,971,946 Rls. 1,320,782 $
65 1380 سوئيس 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدك 52,002 2,311,358,835 Rls. 1,317,013 $
66 1380 سوئيس 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 26,608 2,220,039,521 Rls. 1,264,980 $
67 1380 سوئيس 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 22,210 2,191,748,512 Rls. 1,248,860 $
68 1380 سوئيس 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 2,104 2,160,349,409 Rls. 1,230,967 $
69 1380 سوئيس 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 43,330 2,156,478,983 Rls. 1,228,763 $
70 1380 سوئيس 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 2,458,000 2,155,040,048 Rls. 1,227,943 $
71 1380 سوئيس 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 3,962 2,123,447,473 Rls. 1,209,942 $
72 1380 سوئيس 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 1,440,000 2,100,384,543 Rls. 1,196,801 $
73 1380 سوئيس 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniy 60,769 2,079,909,825 Rls. 1,185,133 $
74 1380 سوئيس 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ب 18,309 2,026,362,701 Rls. 1,154,622 $
75 1380 سوئيس 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 138,560 1,979,808,453 Rls. 1,128,094 $
76 1380 سوئيس 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 11,491 1,963,630,840 Rls. 1,118,878 $
77 1380 سوئيس 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 78,591 1,958,038,450 Rls. 1,115,692 $
78 1380 سوئيس 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 3,040 1,936,074,902 Rls. 1,103,177 $
79 1380 سوئيس 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 160,244 1,935,659,430 Rls. 1,102,939 $
80 1380 سوئيس 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 331,000 1,886,657,681 Rls. 1,075,019 $
81 1380 سوئيس 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 85,165 1,870,770,923 Rls. 1,065,965 $
82 1380 سوئيس 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 30,113 1,862,953,093 Rls. 1,061,512 $
83 1380 سوئيس 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 9,264 1,831,496,427 Rls. 1,043,588 $
84 1380 سوئيس 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچن 62,810 1,782,399,417 Rls. 1,015,612 $
85 1380 سوئيس 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 2,585 1,729,455,890 Rls. 985,445 $
86 1380 سوئيس 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 15,320 1,724,367,923 Rls. 982,546 $
87 1380 سوئيس 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 186,690 1,656,340,791 Rls. 943,784 $
88 1380 سوئيس 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 25,445 1,634,640,140 Rls. 931,419 $
89 1380 سوئيس 300432 -- داروهاي داراي هورمون هاي غدد فوق كليوي , 5,831 1,632,177,584 Rls. 930,016 $
90 1380 سوئيس 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور 410 1,627,203,435 Rls. 927,182 $
91 1380 سوئيس 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سدي 1,750,000 1,550,343,721 Rls. 883,387 $
92 1380 سوئيس 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس 52,016 1,511,529,647 Rls. 861,272 $
93 1380 سوئيس 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تا 127,257 1,510,204,385 Rls. 860,515 $
94 1380 سوئيس 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 185,802 1,506,204,562 Rls. 858,235 $
95 1380 سوئيس 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغ 47,516 1,504,457,913 Rls. 857,241 $
96 1380 سوئيس 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 12,402 1,495,257,578 Rls. 851,998 $
97 1380 سوئيس 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 13,589 1,478,982,875 Rls. 842,725 $
98 1380 سوئيس 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 3,553,480 1,477,106,644 Rls. 841,656 $
99 1380 سوئيس 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 31,983 1,458,039,163 Rls. 830,792 $
100 1380 سوئيس 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 4,845 1,429,445,414 Rls. 814,499 $
101 1380 سوئيس 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 6,697 1,423,534,921 Rls. 811,131 $
102 1380 سوئيس 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووس 10,880 1,412,273,926 Rls. 804,714 $
103 1380 سوئيس 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپه 3,718,630 1,376,802,688 Rls. 784,503 $
104 1380 سوئيس 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 41,484 1,348,592,496 Rls. 768,430 $
105 1380 سوئيس 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 12,609 1,343,483,978 Rls. 765,518 $
106 1380 سوئيس 721310 -ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوما 3,074,426 1,323,811,956 Rls. 754,309 $
107 1380 سوئيس 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 224,350 1,318,914,489 Rls. 751,518 $
108 1380 سوئيس 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 1,932 1,280,494,096 Rls. 729,625 $
109 1380 سوئيس 320300 رنگ كننده بامنشاءنباتي ياحيواني حتي باساخت ش 3,215 1,252,209,009 Rls. 713,509 $
110 1380 سوئيس 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 9,394 1,245,920,305 Rls. 709,926 $
111 1380 سوئيس 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 19,000 1,237,420,289 Rls. 705,083 $
112 1380 سوئيس 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 3,038 1,234,338,091 Rls. 703,326 $
113 1380 سوئيس 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي 178,200 1,217,104,641 Rls. 693,507 $
114 1380 سوئيس 841340 -تلمبه هاي بتون 13,345 1,207,578,121 Rls. 688,078 $
115 1380 سوئيس 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 84,917 1,198,647,296 Rls. 682,989 $
116 1380 سوئيس 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 321,942 1,123,232,126 Rls. 640,018 $
117 1380 سوئيس 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 1,295 1,120,376,963 Rls. 638,391 $
118 1380 سوئيس 370220 -فيلم عكاسي باخصوصيت ظهوروچاپ فوري ,به صورت 27,896 1,116,622,030 Rls. 636,250 $
119 1380 سوئيس 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(pik 92,211 1,113,837,790 Rls. 634,666 $
120 1380 سوئيس 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 4,978 1,105,323,149 Rls. 629,813 $
121 1380 سوئيس 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 9,731 1,096,381,939 Rls. 624,719 $
122 1380 سوئيس 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس 75,274 1,078,286,623 Rls. 614,408 $
123 1380 سوئيس 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 3,543 1,058,973,864 Rls. 603,405 $
124 1380 سوئيس 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ي 9,236 1,038,286,592 Rls. 591,617 $
125 1380 سوئيس 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 18,968 1,020,064,170 Rls. 581,232 $
126 1380 سوئيس 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غير 17,380 1,018,281,462 Rls. 580,217 $
127 1380 سوئيس 400220 - كائوچوي بوتادين 249,270 1,010,986,642 Rls. 576,061 $
128 1380 سوئيس 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 5,939 986,178,328 Rls. 561,925 $
129 1380 سوئيس 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 488,780 979,215,539 Rls. 557,958 $
130 1380 سوئيس 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده 134,435 972,844,228 Rls. 554,328 $
131 1380 سوئيس 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور 11,222 962,102,941 Rls. 548,207 $
132 1380 سوئيس 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندود 3,300 955,416,005 Rls. 544,397 $
133 1380 سوئيس 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 18,780 943,971,379 Rls. 537,875 $
134 1380 سوئيس 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 2,087 928,054,001 Rls. 528,806 $
135 1380 سوئيس 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 309,120 926,117,646 Rls. 527,703 $
136 1380 سوئيس 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان , 2,166 924,865,587 Rls. 526,990 $
137 1380 سوئيس 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سو 2,512 920,001,807 Rls. 524,217 $
138 1380 سوئيس 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 17,133 919,075,199 Rls. 523,690 $
139 1380 سوئيس 291829 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي ,بدون عام 26,840 889,949,433 Rls. 507,094 $
140 1380 سوئيس 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 31,247 886,036,845 Rls. 504,864 $
141 1380 سوئيس 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 35,697 884,761,075 Rls. 504,137 $
142 1380 سوئيس 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازا 12,524 876,125,238 Rls. 499,217 $
143 1380 سوئيس 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 4,450 876,029,409 Rls. 499,162 $
144 1380 سوئيس 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بن 422 874,424,483 Rls. 498,247 $
145 1380 سوئيس 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذ 6,530 851,997,334 Rls. 485,468 $
146 1380 سوئيس 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 66,300 851,766,839 Rls. 485,337 $
147 1380 سوئيس 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , 2,104 840,277,120 Rls. 478,791 $
148 1380 سوئيس 293721 -- كورتيزون , هيدروكورتيزون ,,,, و پردنيزو 350 823,362,685 Rls. 469,152 $
149 1380 سوئيس 490700 تمبرپستي ,تمبرمالياتي وهمانند,باطل نشده ,راي 1,500 817,617,540 Rls. 465,879 $
150 1380 سوئيس 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 745,370 805,260,000 Rls. 458,838 $
151 1380 سوئيس 293369 15/04/1377-- تركيبات داراي ساختار يك ح 3,670 802,929,588 Rls. 457,509 $
152 1380 سوئيس 293622 -- ويتامين B 1 و مشتقات آن , مخلوط نشده 19,798 799,832,555 Rls. 455,745 $
153 1380 سوئيس 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 28,962 784,901,966 Rls. 447,238 $
154 1380 سوئيس 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 19,750 771,723,312 Rls. 439,729 $
155 1380 سوئيس 320415 --موادرنگي خمي (ازجمله آنهائيكه به عنوان موادر 43,340 766,570,911 Rls. 436,792 $
156 1380 سوئيس 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه بر 4,505 762,557,514 Rls. 434,506 $
157 1380 سوئيس 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندا 1,422 759,636,391 Rls. 432,840 $
158 1380 سوئيس 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 2,317 744,989,716 Rls. 424,495 $
159 1380 سوئيس 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 4,700 739,895,787 Rls. 421,593 $
160 1380 سوئيس 293624 -- اسيد D- ياD-1 پانتوتنيك (ويتامين B 3 23,635 738,067,555 Rls. 420,550 $
161 1380 سوئيس 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك 91,557 737,725,982 Rls. 420,357 $
162 1380 سوئيس 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور 10,218 729,434,160 Rls. 415,633 $
163 1380 سوئيس 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 121,802 713,161,660 Rls. 406,359 $
164 1380 سوئيس 320413 -- مواد رنگي قليائي و فر آورده ها براساس 32,510 693,278,747 Rls. 395,032 $
165 1380 سوئيس 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماش 621 692,403,614 Rls. 394,532 $
166 1380 سوئيس 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 1,252 685,306,532 Rls. 390,488 $
167 1380 سوئيس 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 49,080 677,479,428 Rls. 386,028 $
168 1380 سوئيس 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 2,008 673,800,622 Rls. 383,933 $
169 1380 سوئيس 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 142,670 664,623,239 Rls. 378,703 $
170 1380 سوئيس 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 103,275 662,185,942 Rls. 377,312 $
171 1380 سوئيس 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي م 119,910 661,922,309 Rls. 377,164 $
172 1380 سوئيس 480451 --كاغذكرافت سفيدنشده ومقواي كرافت سفيدنشده 89,250 656,611,400 Rls. 374,138 $
173 1380 سوئيس 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلرور 74,222 654,415,612 Rls. 372,886 $
174 1380 سوئيس 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 1,350 624,925,171 Rls. 356,083 $
175 1380 سوئيس 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 5,510 622,562,773 Rls. 354,737 $
176 1380 سوئيس 321000 -سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف 29,500 619,258,783 Rls. 352,854 $
177 1380 سوئيس 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 9,990 609,744,728 Rls. 347,433 $
178 1380 سوئيس 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب ها 7,327 607,044,884 Rls. 345,895 $
179 1380 سوئيس 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 53,000 606,882,635 Rls. 345,803 $
180 1380 سوئيس 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 38,840 605,730,950 Rls. 345,146 $
181 1380 سوئيس 293500 سولفوناميدها 4,950 599,227,848 Rls. 341,441 $
182 1380 سوئيس 293359 --تركيبات داراي حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده 2,000 595,397,429 Rls. 339,258 $
183 1380 سوئيس 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,280 589,082,878 Rls. 335,659 $
184 1380 سوئيس 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 19,101 573,764,138 Rls. 326,931 $
185 1380 سوئيس 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 63,011 566,001,444 Rls. 322,508 $
186 1380 سوئيس 292151 -- اورتو-,متا-,پارا-فنيلن دي آمين ,دي آمي 89,500 564,697,984 Rls. 321,764 $
187 1380 سوئيس 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 39,789 561,865,029 Rls. 320,151 $
188 1380 سوئيس 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 14,380 541,457,525 Rls. 308,523 $
189 1380 سوئيس 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 19,890 535,054,052 Rls. 304,875 $
190 1380 سوئيس 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 14,072 534,394,601 Rls. 304,498 $
191 1380 سوئيس 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 3,764 531,969,875 Rls. 303,117 $
192 1380 سوئيس 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 54,683 529,846,344 Rls. 301,908 $
193 1380 سوئيس 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 3,495 528,698,313 Rls. 301,251 $
194 1380 سوئيس 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 3,641 528,697,773 Rls. 301,252 $
195 1380 سوئيس 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 25,722 528,458,364 Rls. 301,116 $
196 1380 سوئيس 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 260,000 524,859,473 Rls. 299,065 $
197 1380 سوئيس 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 2,305 522,550,163 Rls. 297,749 $
198 1380 سوئيس 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلا 750 517,768,860 Rls. 295,025 $
199 1380 سوئيس 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جرا 625 515,820,114 Rls. 293,915 $
200 1380 سوئيس 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 2,137 515,331,190 Rls. 293,636 $
مجموع کل
689,860,130,142 ريال
مجموع کل
393,082,705 دلار