آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ساير کشورهاي خارجي 030349 --تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مش 900,000 2,083,410,391 Rls. 1,187,128 $
2 1380 ساير کشورهاي خارجي 030339 --ماهي هاي پهن hsif(talf ), يخ زده (باستثن 700,000 1,024,970,975 Rls. 584,029 $
3 1380 ساير کشورهاي خارجي 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكي 13,860 25,452,196 Rls. 14,503 $
4 1380 ساير کشورهاي خارجي 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 1,840 6,610,960 Rls. 3,767 $
مجموع کل
3,140,444,522 ريال
مجموع کل
1,789,427 دلار
[1]