آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 دانمارک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 22,896 23,652,298,934 Rls. 13,477,093 $
2 1380 دانمارک 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 1,691 17,655,858,212 Rls. 10,060,318 $
3 1380 دانمارک 100110 -گندم سخت 55,195,465 12,934,983,534 Rls. 7,370,361 $
4 1380 دانمارک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 19,973 8,015,142,437 Rls. 4,567,034 $
5 1380 دانمارک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 293,053 7,987,645,084 Rls. 4,551,365 $
6 1380 دانمارک 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 3,450,700 7,332,394,752 Rls. 4,178,003 $
7 1380 دانمارک 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 406,444 6,100,060,317 Rls. 3,475,817 $
8 1380 دانمارک 040510 - كره 1,546,600 5,003,474,566 Rls. 2,850,983 $
9 1380 دانمارک 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 35,432 2,714,525,161 Rls. 1,546,737 $
10 1380 دانمارک 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 249,991 2,609,999,386 Rls. 1,487,175 $
11 1380 دانمارک 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 10,285 2,174,546,978 Rls. 1,239,059 $
12 1380 دانمارک 903210 - ترموستات 37,870 2,074,334,499 Rls. 1,181,956 $
13 1380 دانمارک 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري 281,900 1,902,679,299 Rls. 1,084,148 $
14 1380 دانمارک 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي دي 78,792 1,851,991,156 Rls. 1,055,266 $
15 1380 دانمارک 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكن 33,964 1,581,901,250 Rls. 901,368 $
16 1380 دانمارک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,816 1,563,086,670 Rls. 890,648 $
17 1380 دانمارک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 28,216 1,538,742,676 Rls. 876,776 $
18 1380 دانمارک 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 7,378 1,530,335,243 Rls. 871,986 $
19 1380 دانمارک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 15,220 1,483,175,054 Rls. 845,113 $
20 1380 دانمارک 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 1,078 1,277,408,789 Rls. 727,868 $
21 1380 دانمارک 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پن 205,499 1,270,252,206 Rls. 723,790 $
22 1380 دانمارک 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 62,596 1,161,112,719 Rls. 661,601 $
23 1380 دانمارک 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 900 1,101,770,741 Rls. 627,789 $
24 1380 دانمارک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 23,478 1,033,280,960 Rls. 588,763 $
25 1380 دانمارک 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 62,538 1,013,770,672 Rls. 577,648 $
26 1380 دانمارک 900610 -دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهي 10,667 1,004,905,265 Rls. 572,596 $
27 1380 دانمارک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 27,437 937,241,860 Rls. 534,041 $
28 1380 دانمارک 841861 --واحدهاي نو ع تراكمي كه كندانسورهاي آنهامبدل ه 64,203 907,962,790 Rls. 517,358 $
29 1380 دانمارک 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 1,726 907,497,919 Rls. 517,092 $
30 1380 دانمارک 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 27,639 831,912,205 Rls. 474,024 $
31 1380 دانمارک 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال 237,687 817,750,225 Rls. 465,955 $
32 1380 دانمارک 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 27,689 779,071,959 Rls. 443,915 $
33 1380 دانمارک 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 102,000 774,032,260 Rls. 441,044 $
34 1380 دانمارک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 9,056 764,264,788 Rls. 435,478 $
35 1380 دانمارک 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 6,806 759,282,062 Rls. 432,639 $
36 1380 دانمارک 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 175,908 714,162,993 Rls. 406,930 $
37 1380 دانمارک 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 13,840 703,894,757 Rls. 401,079 $
38 1380 دانمارک 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرم 26,442 661,493,896 Rls. 376,920 $
39 1380 دانمارک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 9,875 639,873,803 Rls. 364,601 $
40 1380 دانمارک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 20,731 613,310,263 Rls. 349,463 $
41 1380 دانمارک 902140 -دستگاههاي كمك شنوائي (باستثناي اجزاء و 237 599,133,643 Rls. 341,387 $
42 1380 دانمارک 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 3,000 534,203,980 Rls. 304,389 $
43 1380 دانمارک 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جا 4,851 514,276,413 Rls. 293,034 $
44 1380 دانمارک 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 1,528 496,318,580 Rls. 282,804 $
45 1380 دانمارک 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 112,600 483,502,265 Rls. 275,499 $
46 1380 دانمارک 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 69,198 459,785,750 Rls. 261,986 $
47 1380 دانمارک 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسو 1,759 458,813,657 Rls. 261,433 $
48 1380 دانمارک 590500 پوش هاي ديواري ازموادنسجي , 776 458,302,128 Rls. 261,141 $
49 1380 دانمارک 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو و 3,162 456,209,494 Rls. 259,949 $
50 1380 دانمارک 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 192 447,011,794 Rls. 254,708 $
51 1380 دانمارک 841410 -تلمبه هاي خلاء 11,072 438,418,334 Rls. 249,812 $
52 1380 دانمارک 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 2,987 432,511,758 Rls. 246,445 $
53 1380 دانمارک 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 30,500 432,029,279 Rls. 246,170 $
54 1380 دانمارک 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 3,958 426,160,630 Rls. 242,827 $
55 1380 دانمارک 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 5,935 423,754,228 Rls. 241,454 $
56 1380 دانمارک 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اول 306 402,973,914 Rls. 229,615 $
57 1380 دانمارک 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 17,000 402,455,602 Rls. 229,319 $
58 1380 دانمارک 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 607 401,665,624 Rls. 228,869 $
59 1380 دانمارک 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شما 2,863 358,773,360 Rls. 204,429 $
60 1380 دانمارک 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 474 336,195,207 Rls. 191,564 $
61 1380 دانمارک 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 17,775 334,668,550 Rls. 190,694 $
62 1380 دانمارک 950800 چرخ وفلك ,تاب ,جايگاه تيراندازي وسايرتفريحا 8,500 298,204,725 Rls. 169,917 $
63 1380 دانمارک 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 1,838 294,689,082 Rls. 167,914 $
64 1380 دانمارک 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 2,310 284,031,008 Rls. 161,842 $
65 1380 دانمارک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 3,066 276,537,475 Rls. 157,571 $
66 1380 دانمارک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 494 274,896,215 Rls. 156,637 $
67 1380 دانمارک 040620 -پنير رنده شده يا پودر شده 38,000 271,950,480 Rls. 154,958 $
68 1380 دانمارک 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 1,714 271,148,630 Rls. 154,500 $
69 1380 دانمارک 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي م 860 264,350,506 Rls. 150,627 $
70 1380 دانمارک 852439 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري كه د 28 248,280,716 Rls. 141,470 $
71 1380 دانمارک 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي د 58,500 244,086,633 Rls. 139,081 $
72 1380 دانمارک 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنما 1,855 238,287,285 Rls. 135,776 $
73 1380 دانمارک 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 34,000 230,024,588 Rls. 131,068 $
74 1380 دانمارک 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 60,000 227,550,860 Rls. 129,659 $
75 1380 دانمارک 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 27,828 225,257,658 Rls. 128,352 $
76 1380 دانمارک 120925 --تخم چمن مرتعي براي كشت 65,000 223,949,168 Rls. 127,606 $
77 1380 دانمارک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 4,750 212,383,995 Rls. 121,017 $
78 1380 دانمارک 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 238 207,523,694 Rls. 118,248 $
79 1380 دانمارک 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ود 73 202,520,699 Rls. 115,397 $
80 1380 دانمارک 852039 -- دستگاههاي ضبط نوار مغناطيسي توام بادس 400 200,786,030 Rls. 114,408 $
81 1380 دانمارک 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراق 10,850 195,193,832 Rls. 111,222 $
82 1380 دانمارک 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 6,500 189,230,966 Rls. 107,824 $
83 1380 دانمارک 790310 -گردروي , 60,000 184,052,191 Rls. 104,873 $
84 1380 دانمارک 401511 -- دستك جراحي ازكائوچوي ولكانيزه سفت ن 2,306 183,464,103 Rls. 104,537 $
85 1380 دانمارک 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ي 7,498 182,580,194 Rls. 104,035 $
86 1380 دانمارک 350710 - مايه پنير و كنسانتره هاي آن 700 174,365,614 Rls. 99,354 $
87 1380 دانمارک 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 35,942 172,178,560 Rls. 98,107 $
88 1380 دانمارک 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي 450 167,910,996 Rls. 95,676 $
89 1380 دانمارک 843229 --كلوخ شكن غيرازكلوخ شكن ديسكي ,دستگاه شيارزن , 4,100 167,461,900 Rls. 95,420 $
90 1380 دانمارک 300510 -لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,ب 768 158,507,659 Rls. 90,318 $
91 1380 دانمارک 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 471 158,129,558 Rls. 90,103 $
92 1380 دانمارک 903120 - دستگاههاي آزماي 118 157,404,970 Rls. 89,689 $
93 1380 دانمارک 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 1,900 156,745,355 Rls. 89,314 $
94 1380 دانمارک 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ا 5,640 141,829,020 Rls. 80,814 $
95 1380 دانمارک 701940 --پارچه هاي تاروپودباف ازخامه ازالياف شيشه , 18,900 140,940,557 Rls. 80,308 $
96 1380 دانمارک 130239 --لعاب ها و مواد غليظ كننده , مشتق از محص 8,000 139,398,301 Rls. 79,429 $
97 1380 دانمارک 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 6,700 137,402,194 Rls. 78,292 $
98 1380 دانمارک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 174 135,988,020 Rls. 77,485 $
99 1380 دانمارک 120929 --ساير تخم گياهان علوفه اي براي كشت كه د 15,000 132,509,491 Rls. 75,504 $
100 1380 دانمارک 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 3,520 130,313,073 Rls. 74,252 $
101 1380 دانمارک 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 14,500 126,457,753 Rls. 72,056 $
102 1380 دانمارک 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 1,818 126,384,612 Rls. 72,014 $
103 1380 دانمارک 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 3,710 125,915,015 Rls. 71,746 $
104 1380 دانمارک 848130 -شيريكطرفه , 903 122,465,829 Rls. 69,781 $
105 1380 دانمارک 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 99 118,090,000 Rls. 67,288 $
106 1380 دانمارک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 464 117,943,804 Rls. 67,204 $
107 1380 دانمارک 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص ك 140 115,173,824 Rls. 65,626 $
108 1380 دانمارک 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 4,263 114,407,951 Rls. 65,189 $
109 1380 دانمارک 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 325 112,590,116 Rls. 64,153 $
110 1380 دانمارک 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نب 17,000 111,450,258 Rls. 63,504 $
111 1380 دانمارک 852432 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري ,فقط 9 108,855,670 Rls. 62,026 $
112 1380 دانمارک 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچن 11,500 102,899,673 Rls. 58,632 $
113 1380 دانمارک 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ا 9,547 99,921,784 Rls. 56,936 $
114 1380 دانمارک 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 5,597 97,278,311 Rls. 55,429 $
115 1380 دانمارک 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 9,750 96,104,524 Rls. 54,760 $
116 1380 دانمارک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 220 95,441,888 Rls. 54,383 $
117 1380 دانمارک 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 1,779 93,170,946 Rls. 53,089 $
118 1380 دانمارک 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 7,888 88,637,997 Rls. 50,507 $
119 1380 دانمارک 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره ه 188 85,669,382 Rls. 48,815 $
120 1380 دانمارک 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچو 1,086 84,242,721 Rls. 48,002 $
121 1380 دانمارک 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 33 83,202,110 Rls. 47,409 $
122 1380 دانمارک 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 800 82,170,000 Rls. 46,821 $
123 1380 دانمارک 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 477 81,985,306 Rls. 46,715 $
124 1380 دانمارک 900720 - پروژكتورهاي سينماتوگرافي 315 81,515,021 Rls. 46,447 $
125 1380 دانمارک 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 50 81,348,528 Rls. 46,353 $
126 1380 دانمارک 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 163 77,270,000 Rls. 44,028 $
127 1380 دانمارک 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 2,399 71,571,760 Rls. 40,782 $
128 1380 دانمارک 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشي 4,045 70,802,848 Rls. 40,344 $
129 1380 دانمارک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 11,869 70,718,155 Rls. 40,295 $
130 1380 دانمارک 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس 830 67,593,691 Rls. 38,515 $
131 1380 دانمارک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,862 67,222,271 Rls. 38,303 $
132 1380 دانمارک 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 31 66,440,788 Rls. 37,858 $
133 1380 دانمارک 901831 -- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعل 258 65,865,728 Rls. 37,530 $
134 1380 دانمارک 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 15,553 65,859,935 Rls. 37,527 $
135 1380 دانمارک 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 1,125 65,106,640 Rls. 37,099 $
136 1380 دانمارک 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماش 13 63,662,090 Rls. 36,275 $
137 1380 دانمارک 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 1,910 63,343,259 Rls. 36,093 $
138 1380 دانمارک 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه 1,240 62,135,817 Rls. 35,405 $
139 1380 دانمارک 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 482 62,054,022 Rls. 35,358 $
140 1380 دانمارک 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 459 61,671,443 Rls. 35,140 $
141 1380 دانمارک 540810 -پارچه هاي تاروپودباف ,ازنخ رشته هاي سنتتيك ب 2,855 61,532,668 Rls. 35,061 $
142 1380 دانمارک 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 22,125 60,985,140 Rls. 34,749 $
143 1380 دانمارک 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 4,016 59,817,300 Rls. 34,084 $
144 1380 دانمارک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 2,200 59,119,716 Rls. 33,687 $
145 1380 دانمارک 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 125 57,783,650 Rls. 32,925 $
146 1380 دانمارک 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ب 450 55,061,337 Rls. 31,374 $
147 1380 دانمارک 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 627 54,907,858 Rls. 31,287 $
148 1380 دانمارک 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگ 1,105 54,150,105 Rls. 30,855 $
149 1380 دانمارک 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 902 53,719,451 Rls. 30,609 $
150 1380 دانمارک 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mm 8,790 53,593,500 Rls. 30,538 $
151 1380 دانمارک 840219 --سايرديگهاي مولدبخار,(همچنين ديگهاي مختلط 2,290 52,729,583 Rls. 30,045 $
152 1380 دانمارک 400299 --سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك كه درجاي د 7,600 52,112,509 Rls. 29,694 $
153 1380 دانمارک 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 248 51,707,164 Rls. 29,463 $
154 1380 دانمارک 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 90 51,673,360 Rls. 29,444 $
155 1380 دانمارک 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ل 6,540 51,201,734 Rls. 29,175 $
156 1380 دانمارک 350219 -- آلبومين تخم پرندگان (باستثناء آلبومين 4,000 49,622,142 Rls. 28,275 $
157 1380 دانمارک 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 179 48,977,732 Rls. 27,907 $
158 1380 دانمارک 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيري 851 45,834,426 Rls. 26,116 $
159 1380 دانمارک 291811 --اسيدلاكتيك , املاح و استرهاي آن 3,000 45,567,451 Rls. 25,964 $
160 1380 دانمارک 681599 --اشياءازسنگ ياسايرموادمعدني ,كه درجاي ديگر 2,032 44,954,023 Rls. 25,615 $
161 1380 دانمارک 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 33 43,782,901 Rls. 24,948 $
162 1380 دانمارک 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آما 8,080 43,501,390 Rls. 24,787 $
163 1380 دانمارک 843610 --ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانواله براي 22,500 43,491,942 Rls. 24,782 $
164 1380 دانمارک 961390 -اجزاءوقطعات فندك (غيرازسنگ وفتيله ), 813 42,609,899 Rls. 24,279 $
165 1380 دانمارک 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل د 167 42,279,067 Rls. 24,090 $
166 1380 دانمارک 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دست 10 42,258,415 Rls. 24,079 $
167 1380 دانمارک 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicud 316 39,940,000 Rls. 22,758 $
168 1380 دانمارک 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 73 39,216,137 Rls. 22,345 $
169 1380 دانمارک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 1,509 37,859,241 Rls. 21,572 $
170 1380 دانمارک 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بو 10,000 37,274,810 Rls. 21,239 $
171 1380 دانمارک 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 53 36,885,978 Rls. 21,018 $
172 1380 دانمارک 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 165 34,150,472 Rls. 19,459 $
173 1380 دانمارک 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, ك 2 33,856,099 Rls. 19,291 $
174 1380 دانمارک 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 2,886 32,827,053 Rls. 18,705 $
175 1380 دانمارک 283529 --فسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها) 10,000 31,485,807 Rls. 17,941 $
176 1380 دانمارک 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 960 30,554,366 Rls. 17,410 $
177 1380 دانمارک 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت 14 30,372,340 Rls. 17,306 $
178 1380 دانمارک 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 6,100 30,082,171 Rls. 17,141 $
179 1380 دانمارک 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي و 1,050 29,917,658 Rls. 17,047 $
180 1380 دانمارک 903031 -- مولتي متر 27 29,883,017 Rls. 17,027 $
181 1380 دانمارک 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودا 90 28,958,668 Rls. 16,501 $
182 1380 دانمارک 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,900 28,689,285 Rls. 16,347 $
183 1380 دانمارک 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 754 27,683,274 Rls. 15,774 $
184 1380 دانمارک 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتر 9,700 27,419,642 Rls. 15,624 $
185 1380 دانمارک 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 604 27,095,445 Rls. 15,439 $
186 1380 دانمارک 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 218 26,009,281 Rls. 14,820 $
187 1380 دانمارک 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 31 25,650,000 Rls. 14,615 $
188 1380 دانمارک 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 97 25,583,158 Rls. 14,577 $
189 1380 دانمارک 852410 - صفحه گرامافون 5 25,242,141 Rls. 14,383 $
190 1380 دانمارک 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا ك 5,100 24,831,392 Rls. 14,149 $
191 1380 دانمارک 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 768 24,659,092 Rls. 14,051 $
192 1380 دانمارک 852530 - دوربين هاي تلويزيوني 69 24,200,000 Rls. 13,789 $
193 1380 دانمارک 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور 110 24,195,914 Rls. 13,787 $
194 1380 دانمارک 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن برا 93 23,531,793 Rls. 13,408 $
195 1380 دانمارک 841382 --بالابرهاي آبگونها 721 23,374,140 Rls. 13,319 $
196 1380 دانمارک 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 27,500 23,371,762 Rls. 13,317 $
197 1380 دانمارک 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شما 20 23,089,097 Rls. 13,156 $
198 1380 دانمارک 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 4 22,816,960 Rls. 13,001 $
199 1380 دانمارک 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 206 22,304,073 Rls. 12,709 $
200 1380 دانمارک 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 10 21,663,122 Rls. 12,343 $
مجموع کل
151,432,947,851 ريال
مجموع کل
86,286,569 دلار