آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي )" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 58,772 1,186,907,820 Rls. 676,301 $
2 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 43,348 364,720,639 Rls. 207,818 $
3 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 25,414 340,210,186 Rls. 193,852 $
4 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 14,880 74,104,943 Rls. 42,225 $
5 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 380 5,698,162 Rls. 3,247 $
6 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده اف 230 673,852 Rls. 384 $
7 1380 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 250 167,986 Rls. 96 $
مجموع کل
1,972,483,588 ريال
مجموع کل
1,123,923 دلار
[1]