آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 جمهوري متحده تانزانيا 560729 --ريسمان ,طناب وكابل ,ازسيزال ,غيره ,ازگونه آ 29,730 72,131,000 Rls. 41,100 $
2 1380 جمهوري متحده تانزانيا 320120 - عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 59,250 60,512,746 Rls. 34,481 $
مجموع کل
132,643,746 ريال
مجموع کل
75,581 دلار
[1]