آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 تونس 280920 - اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك 57,222,730 38,570,686,893 Rls. 21,977,598 $
2 1380 تونس 310310 - سوپرفسفات ها 151,830,000 38,302,641,733 Rls. 21,824,867 $
3 1380 تونس 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جد 320,056 955,670,410 Rls. 544,541 $
مجموع کل
77,828,999,036 ريال
مجموع کل
44,347,006 دلار
[1]