آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 بوسني وهرزگوين 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 38,508 711,037,244 Rls. 405,149 $
2 1380 بوسني وهرزگوين 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 48,742 496,415,302 Rls. 282,856 $
3 1380 بوسني وهرزگوين 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 7,252 102,773,959 Rls. 58,561 $
4 1380 بوسني وهرزگوين 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 3,090 16,108,170 Rls. 9,178 $
5 1380 بوسني وهرزگوين 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 233 8,339,566 Rls. 4,752 $
6 1380 بوسني وهرزگوين 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 1,420 7,963,219 Rls. 4,537 $
7 1380 بوسني وهرزگوين 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 255 5,261,936 Rls. 2,998 $
مجموع کل
1,347,899,395 ريال
مجموع کل
768,032 دلار
[1]