آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 بنگلادش 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پ 26,124,932 37,036,843,937 Rls. 21,103,619 $
2 1380 بنگلادش 530710 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نبات 17,040,945 18,493,376,615 Rls. 10,537,537 $
3 1380 بنگلادش 530720 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نبات 5,324,440 7,821,355,686 Rls. 4,456,616 $
4 1380 بنگلادش 530310 -كنف ,غيره (باستثناءكتان ,شاهدانه ورامي ),خا 5,930,443 4,236,625,090 Rls. 2,414,032 $
5 1380 بنگلادش 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازا 21,772 1,005,694,797 Rls. 573,046 $
6 1380 بنگلادش 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص ك 19,009 34,745,414 Rls. 19,798 $
مجموع کل
68,628,641,539 ريال
مجموع کل
39,104,648 دلار
[1]