آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 اسلووني 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 2,442,079 15,701,580,741 Rls. 8,946,764 $
2 1380 اسلووني 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي د 476,275 6,800,782,267 Rls. 3,875,087 $
3 1380 اسلووني 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 78,773 6,025,195,224 Rls. 3,433,158 $
4 1380 اسلووني 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 393,394 5,014,991,948 Rls. 2,857,541 $
5 1380 اسلووني 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 1,261,348 4,871,605,191 Rls. 2,775,844 $
6 1380 اسلووني 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي 80,630 1,226,135,875 Rls. 698,653 $
7 1380 اسلووني 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 14,721 1,127,276,524 Rls. 642,323 $
8 1380 اسلووني 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 258,400 948,107,186 Rls. 540,232 $
9 1380 اسلووني 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 981,847 889,081,997 Rls. 506,599 $
10 1380 اسلووني 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 114,735 780,343,199 Rls. 444,641 $
11 1380 اسلووني 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 111,391 625,881,207 Rls. 356,627 $
12 1380 اسلووني 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 101,873 613,344,621 Rls. 349,484 $
13 1380 اسلووني 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 91,539 596,448,736 Rls. 339,856 $
14 1380 اسلووني 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نو 452,055 577,688,493 Rls. 329,168 $
15 1380 اسلووني 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 69,304 544,732,261 Rls. 310,390 $
16 1380 اسلووني 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 41 540,300,012 Rls. 307,863 $
17 1380 اسلووني 830210 -لولاازفلزمعمولي , 93,139 521,889,770 Rls. 297,372 $
18 1380 اسلووني 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 220,319 497,107,029 Rls. 283,252 $
19 1380 اسلووني 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 270 476,129,661 Rls. 271,298 $
20 1380 اسلووني 284030 -پراكسوبرات ها ( پربراتها) 506,000 463,776,372 Rls. 264,260 $
21 1380 اسلووني 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه در 100,000 415,319,163 Rls. 236,650 $
22 1380 اسلووني 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 10,248 400,862,401 Rls. 228,412 $
23 1380 اسلووني 841410 -تلمبه هاي خلاء 36,178 378,117,683 Rls. 215,452 $
24 1380 اسلووني 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 22,372 365,963,959 Rls. 208,526 $
25 1380 اسلووني 870210 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفريابي 19,800 356,799,356 Rls. 203,304 $
26 1380 اسلووني 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مو 52,416 322,872,362 Rls. 183,973 $
27 1380 اسلووني 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 199,891 300,990,489 Rls. 171,505 $
28 1380 اسلووني 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 217,235 293,113,309 Rls. 167,016 $
29 1380 اسلووني 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 40,950 253,313,010 Rls. 144,338 $
30 1380 اسلووني 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (ه 37,308 247,929,777 Rls. 141,271 $
31 1380 اسلووني 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك 38,419 247,836,988 Rls. 141,218 $
32 1380 اسلووني 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 50,000 214,441,372 Rls. 122,189 $
33 1380 اسلووني 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 5,568 187,262,742 Rls. 106,702 $
34 1380 اسلووني 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 56,500 183,693,745 Rls. 104,668 $
35 1380 اسلووني 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 26,500 182,979,395 Rls. 104,262 $
36 1380 اسلووني 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 32,860 173,894,055 Rls. 99,085 $
37 1380 اسلووني 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 62,610 165,905,129 Rls. 94,533 $
38 1380 اسلووني 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده ب 44,119 163,261,790 Rls. 93,027 $
39 1380 اسلووني 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي 15,200 159,912,977 Rls. 91,119 $
40 1380 اسلووني 851110 - شمعهاي جرقه زن 9,069 143,999,367 Rls. 82,051 $
41 1380 اسلووني 722550 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادس 84,505 123,417,270 Rls. 70,323 $
42 1380 اسلووني 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 2,183 122,211,926 Rls. 69,636 $
43 1380 اسلووني 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ي 57,913 118,612,619 Rls. 67,585 $
44 1380 اسلووني 480220 -كاغذومقوا ازانواعي كه بعنوان پايه جهت تهيه 66,642 115,043,288 Rls. 65,552 $
45 1380 اسلووني 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 76,450 108,564,822 Rls. 61,860 $
46 1380 اسلووني 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 19,604 105,837,985 Rls. 60,306 $
47 1380 اسلووني 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 470 103,484,621 Rls. 58,966 $
48 1380 اسلووني 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور 1,525 102,281,088 Rls. 58,280 $
49 1380 اسلووني 560311 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوع 4,556 100,497,528 Rls. 57,264 $
50 1380 اسلووني 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 247,210 98,250,579 Rls. 55,983 $
51 1380 اسلووني 722840 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,فق 80,165 96,994,371 Rls. 55,267 $
52 1380 اسلووني 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه د 3,077 90,702,370 Rls. 51,682 $
53 1380 اسلووني 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 2,294 87,190,000 Rls. 49,681 $
54 1380 اسلووني 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 574 86,539,658 Rls. 49,310 $
55 1380 اسلووني 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 25,200 85,571,125 Rls. 48,758 $
56 1380 اسلووني 900830 - پروژكتورهاي نشان دادن تصويرثابت كه در 2,425 82,873,749 Rls. 47,222 $
57 1380 اسلووني 848130 -شيريكطرفه , 3,294 79,961,520 Rls. 45,563 $
58 1380 اسلووني 481129 --كاغذومقواي صمغزده (به استثناءخودچسب ) 43,910 78,024,070 Rls. 44,458 $
59 1380 اسلووني 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 933 74,204,964 Rls. 42,282 $
60 1380 اسلووني 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم , 10,000 73,871,600 Rls. 42,092 $
61 1380 اسلووني 722810 -ميله هاازفولادتندبر, 28,155 73,671,202 Rls. 41,978 $
62 1380 اسلووني 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 23,666 71,342,116 Rls. 40,651 $
63 1380 اسلووني 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 162 70,352,902 Rls. 40,087 $
64 1380 اسلووني 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 245 67,393,408 Rls. 38,401 $
65 1380 اسلووني 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 1,290 65,743,640 Rls. 37,461 $
66 1380 اسلووني 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 858 63,453,108 Rls. 36,156 $
67 1380 اسلووني 701951 --پارچه هاي ازالياف شيشه به پهناي برابرياكمتر 840 53,011,900 Rls. 30,206 $
68 1380 اسلووني 293961 -- ارگومترين NNI() و املاح آن 10 48,611,011 Rls. 27,699 $
69 1380 اسلووني 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 3,550 47,534,130 Rls. 27,085 $
70 1380 اسلووني 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 38,791 47,410,804 Rls. 27,015 $
71 1380 اسلووني 284910 -كربورهاي كلسيم 99,000 42,321,290 Rls. 24,115 $
72 1380 اسلووني 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 21,560 42,149,583 Rls. 24,017 $
73 1380 اسلووني 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپ 21,760 40,645,150 Rls. 23,160 $
74 1380 اسلووني 721399 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بص 19,006 38,829,592 Rls. 22,125 $
75 1380 اسلووني 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 21,792 38,781,836 Rls. 22,098 $
76 1380 اسلووني 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 7,069 38,172,956 Rls. 21,751 $
77 1380 اسلووني 720229 --فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم , 20,000 37,769,298 Rls. 21,521 $
78 1380 اسلووني 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 920 37,411,510 Rls. 21,317 $
79 1380 اسلووني 730300 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ,ازچدن , 19,940 27,300,253 Rls. 15,556 $
80 1380 اسلووني 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 11,978 24,499,407 Rls. 13,960 $
81 1380 اسلووني 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 490 23,084,320 Rls. 13,153 $
82 1380 اسلووني 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 880 21,381,916 Rls. 12,184 $
83 1380 اسلووني 851610 - آبگرم كن هاي فوري يامخزني برقي و گرم كن هاي 1,103 18,266,747 Rls. 10,408 $
84 1380 اسلووني 900840 - دستگاه بزرگ يا كوچك كردن عكس (غيرازد 250 17,864,368 Rls. 10,179 $
85 1380 اسلووني 848210 -بلبرينگ , 200 16,679,479 Rls. 9,504 $
86 1380 اسلووني 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,ب 255 16,346,277 Rls. 9,314 $
87 1380 اسلووني 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلز 2,609 16,338,661 Rls. 9,310 $
88 1380 اسلووني 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 1,200 16,296,630 Rls. 9,286 $
89 1380 اسلووني 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص 2,627 14,763,040 Rls. 8,412 $
90 1380 اسلووني 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 530 12,839,060 Rls. 7,316 $
91 1380 اسلووني 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 80 10,810,230 Rls. 6,160 $
92 1380 اسلووني 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثنا 4,900 10,551,050 Rls. 6,012 $
93 1380 اسلووني 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 440 9,944,333 Rls. 5,666 $
94 1380 اسلووني 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 14 8,906,418 Rls. 5,075 $
95 1380 اسلووني 841829 --يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 660 6,698,618 Rls. 3,817 $
96 1380 اسلووني 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حد 670 6,155,548 Rls. 3,507 $
97 1380 اسلووني 760519 --مفتول از آلومييوم ,غيرممزوج باحداكثربعدسطح 500 5,278,475 Rls. 3,008 $
98 1380 اسلووني 901060 - پرده براي پروژكسيون 207 4,679,334 Rls. 2,666 $
99 1380 اسلووني 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 274 3,346,651 Rls. 1,907 $
100 1380 اسلووني 830150 -چفت وبست ويراق هاي چفت وبست دار,داراي قفل ا 45 2,199,700 Rls. 1,253 $
101 1380 اسلووني 732111 --وسائل خوراك پزي ,خوراك گرم كن ,باسوخت گازي 120 1,429,007 Rls. 814 $
مجموع کل
57,155,267,494 ريال
مجموع کل
32,567,093 دلار
[1]