آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 اروگوئه 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برن 91,500,000 43,157,043,759 Rls. 24,590,909 $
2 1380 اروگوئه 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 377,179 2,430,956,492 Rls. 1,385,161 $
3 1380 اروگوئه 510510 -پشم ح-لاجي شده , 267,432 1,866,464,868 Rls. 1,063,512 $
4 1380 اروگوئه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادط 273,000 323,841,627 Rls. 184,526 $
5 1380 اروگوئه 510529 --فتيله پشم SPOT() و پشم شانه زده (باستث 16,560 98,650,754 Rls. 56,211 $
مجموع کل
47,876,957,500 ريال
مجموع کل
27,280,319 دلار
[1]