آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ارمنستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 9,653,503 22,818,728,746 Rls. 13,002,124 $
2 1380 ارمنستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 14,478,130 3,314,767,871 Rls. 1,888,757 $
3 1380 ارمنستان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 730,302 3,244,496,355 Rls. 1,848,716 $
4 1380 ارمنستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 1,163,295 3,014,616,719 Rls. 1,717,736 $
5 1380 ارمنستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 999,914 2,430,803,733 Rls. 1,385,075 $
6 1380 ارمنستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 566,110 1,302,854,604 Rls. 742,367 $
7 1380 ارمنستان 780200 قراضه وضايعات سرب , 1,232,540 1,289,045,810 Rls. 734,499 $
8 1380 ارمنستان 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي 1,504,670 1,182,265,102 Rls. 673,655 $
9 1380 ارمنستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 448,609 1,106,829,158 Rls. 630,671 $
10 1380 ارمنستان 847810 -ماشين آلات براي آماده كردن وتغييرشكل دادن توتو 28,220 1,066,940,940 Rls. 607,944 $
11 1380 ارمنستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 484,454 1,036,189,799 Rls. 590,422 $
12 1380 ارمنستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 291,475 1,019,007,894 Rls. 580,633 $
13 1380 ارمنستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 420,975 1,008,818,054 Rls. 574,824 $
14 1380 ارمنستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 192,670 915,651,977 Rls. 521,739 $
15 1380 ارمنستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 354,225 872,809,069 Rls. 497,329 $
16 1380 ارمنستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 249,000 839,692,110 Rls. 478,457 $
17 1380 ارمنستان 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 47,379 831,602,483 Rls. 473,848 $
18 1380 ارمنستان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 265,490 791,199,318 Rls. 450,826 $
19 1380 ارمنستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 297,120 778,304,683 Rls. 443,481 $
20 1380 ارمنستان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 1,569,380 725,933,338 Rls. 413,638 $
21 1380 ارمنستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 174,476 700,981,043 Rls. 399,419 $
22 1380 ارمنستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پن 399,520 613,688,771 Rls. 349,680 $
23 1380 ارمنستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 265,619 612,962,244 Rls. 349,266 $
24 1380 ارمنستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 175,030 587,545,463 Rls. 334,783 $
25 1380 ارمنستان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 358,636 520,815,433 Rls. 296,760 $
26 1380 ارمنستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي د 167,050 507,471,855 Rls. 289,158 $
27 1380 ارمنستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 182,304 443,198,522 Rls. 252,537 $
28 1380 ارمنستان 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor 104,300 439,858,319 Rls. 250,632 $
29 1380 ارمنستان 240220 -سيگار حاوي توتون 20,350 436,118,650 Rls. 248,501 $
30 1380 ارمنستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 164,610 430,962,947 Rls. 245,562 $
31 1380 ارمنستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 154,770 427,837,615 Rls. 243,782 $
32 1380 ارمنستان 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكو 88,700 414,535,005 Rls. 236,203 $
33 1380 ارمنستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 1,459,980 407,106,676 Rls. 231,970 $
34 1380 ارمنستان 740400 قراضه وضايعات مس , 115,526 378,690,232 Rls. 215,778 $
35 1380 ارمنستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 398,880 371,536,411 Rls. 211,701 $
36 1380 ارمنستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 529,790 370,603,260 Rls. 211,170 $
37 1380 ارمنستان 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 18,650 369,955,051 Rls. 210,801 $
38 1380 ارمنستان 740500 آلياژهاي مادرازمس , 130,540 368,636,488 Rls. 210,049 $
39 1380 ارمنستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 80,400 365,558,136 Rls. 208,295 $
40 1380 ارمنستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي 149,630 353,922,559 Rls. 201,665 $
41 1380 ارمنستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 74,710 347,872,416 Rls. 198,218 $
42 1380 ارمنستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 145,990 339,962,073 Rls. 193,710 $
43 1380 ارمنستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 163,070 318,102,231 Rls. 181,256 $
44 1380 ارمنستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 101,447 287,661,860 Rls. 163,908 $
45 1380 ارمنستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 49,550 285,960,815 Rls. 162,941 $
46 1380 ارمنستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 59,100 283,516,518 Rls. 161,548 $
47 1380 ارمنستان 844512 --ماشين هاي شانه زني senihcam(gnibmoC ) 55,000 264,511,348 Rls. 150,719 $
48 1380 ارمنستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 712,490 259,548,141 Rls. 147,891 $
49 1380 ارمنستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 44,950 253,991,644 Rls. 144,725 $
50 1380 ارمنستان 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 58,355 252,697,397 Rls. 143,988 $
51 1380 ارمنستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 31,990 244,159,211 Rls. 139,122 $
52 1380 ارمنستان 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 47,257 238,748,992 Rls. 136,040 $
53 1380 ارمنستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 344,300 237,684,750 Rls. 135,433 $
54 1380 ارمنستان 844110 -ماشينهاي بر 123,080 233,351,656 Rls. 132,964 $
55 1380 ارمنستان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 73,050 228,887,115 Rls. 130,420 $
56 1380 ارمنستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 98,980 227,785,523 Rls. 129,792 $
57 1380 ارمنستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق بر 107,325 225,971,271 Rls. 128,758 $
58 1380 ارمنستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 67,330 220,729,795 Rls. 125,771 $
59 1380 ارمنستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 671,920 216,041,192 Rls. 123,100 $
60 1380 ارمنستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 53,630 212,546,066 Rls. 121,109 $
61 1380 ارمنستان 282410 -منواكسيدسرب (مردارسنگ lacissaM ,egrahtiL 159,959 203,576,831 Rls. 115,998 $
62 1380 ارمنستان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل د 15,780 200,445,062 Rls. 114,213 $
63 1380 ارمنستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع 691,740 197,521,286 Rls. 112,548 $
64 1380 ارمنستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 124,555 196,100,138 Rls. 111,739 $
65 1380 ارمنستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 60,520 190,198,309 Rls. 108,375 $
66 1380 ارمنستان 846595 --ماشين هاي سوراخ كردن يااسكنه كردن براي كارروي 12,850 178,924,874 Rls. 101,952 $
67 1380 ارمنستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 65,020 177,574,754 Rls. 101,183 $
68 1380 ارمنستان 848210 -بلبرينگ , 44,240 172,773,380 Rls. 98,446 $
69 1380 ارمنستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه 414,780 167,959,360 Rls. 95,703 $
70 1380 ارمنستان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموا 1,116 167,502,067 Rls. 95,443 $
71 1380 ارمنستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 132,940 165,870,210 Rls. 94,513 $
72 1380 ارمنستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 37,880 154,658,840 Rls. 88,125 $
73 1380 ارمنستان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره 56,300 154,103,870 Rls. 87,809 $
74 1380 ارمنستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركرد 49,370 152,827,225 Rls. 87,081 $
75 1380 ارمنستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 27,650 149,112,015 Rls. 84,964 $
76 1380 ارمنستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 47,336 145,230,776 Rls. 82,753 $
77 1380 ارمنستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 54,270 140,474,596 Rls. 80,044 $
78 1380 ارمنستان 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 53,390 135,573,750 Rls. 77,250 $
79 1380 ارمنستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 83,430 134,545,474 Rls. 76,664 $
80 1380 ارمنستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 35,120 133,330,651 Rls. 75,972 $
81 1380 ارمنستان 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكت 43,810 127,075,587 Rls. 72,408 $
82 1380 ارمنستان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 30,240 126,512,355 Rls. 72,087 $
83 1380 ارمنستان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا 68,750 121,466,355 Rls. 69,212 $
84 1380 ارمنستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 40,800 119,152,560 Rls. 67,893 $
85 1380 ارمنستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 70,920 116,216,568 Rls. 66,220 $
86 1380 ارمنستان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 79,130 114,047,439 Rls. 64,984 $
87 1380 ارمنستان 680690 -مخلوطهاواشياءساخته شده ازموادعايق حرارت يا 80,025 110,896,980 Rls. 63,189 $
88 1380 ارمنستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 26,850 110,427,850 Rls. 62,922 $
89 1380 ارمنستان 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 33,730 105,834,815 Rls. 60,305 $
90 1380 ارمنستان 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 27,440 103,544,288 Rls. 59,000 $
91 1380 ارمنستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,290 98,206,465 Rls. 55,958 $
92 1380 ارمنستان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 130,230 97,839,590 Rls. 55,749 $
93 1380 ارمنستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه د 53,090 93,468,626 Rls. 53,259 $
94 1380 ارمنستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 37,450 91,293,599 Rls. 52,019 $
95 1380 ارمنستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 35,700 90,299,559 Rls. 51,452 $
96 1380 ارمنستان 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشد 126,950 87,638,915 Rls. 49,937 $
97 1380 ارمنستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 29,090 87,470,372 Rls. 49,841 $
98 1380 ارمنستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 28,850 85,966,800 Rls. 48,984 $
99 1380 ارمنستان 840219 --سايرديگهاي مولدبخار,(همچنين ديگهاي مختلط 27,280 85,596,612 Rls. 48,773 $
100 1380 ارمنستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 37,319 84,933,218 Rls. 48,395 $
101 1380 ارمنستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk) 30,160 83,750,586 Rls. 47,720 $
102 1380 ارمنستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 17,870 82,672,727 Rls. 47,107 $
103 1380 ارمنستان 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 31,100 82,040,265 Rls. 46,747 $
104 1380 ارمنستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 26,490 81,240,586 Rls. 46,291 $
105 1380 ارمنستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 32,950 80,534,447 Rls. 45,889 $
106 1380 ارمنستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 154 80,136,155 Rls. 45,662 $
107 1380 ارمنستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 37,010 76,347,471 Rls. 43,503 $
108 1380 ارمنستان 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انبار 295,490 74,172,848 Rls. 42,264 $
109 1380 ارمنستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 20,000 73,018,913 Rls. 41,606 $
110 1380 ارمنستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 240,450 70,416,388 Rls. 40,123 $
111 1380 ارمنستان 440110 -هيزم ,بشكل گرده بينه ,كنده ,,,,يابه اشكال همان 401,210 66,275,021 Rls. 37,764 $
112 1380 ارمنستان 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لا 19,680 61,775,176 Rls. 35,200 $
113 1380 ارمنستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 20,800 61,276,275 Rls. 34,915 $
114 1380 ارمنستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 26,300 60,550,563 Rls. 34,502 $
115 1380 ارمنستان 840212 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدحداكثر45تن بخ 18,450 57,890,669 Rls. 32,986 $
116 1380 ارمنستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 35,978 57,776,284 Rls. 32,921 $
117 1380 ارمنستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 11,200 56,501,079 Rls. 32,194 $
118 1380 ارمنستان 400239 -- كائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه 30,000 56,478,703 Rls. 32,182 $
119 1380 ارمنستان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 30,250 55,627,336 Rls. 31,696 $
120 1380 ارمنستان 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سرامي 17,450 53,344,175 Rls. 30,395 $
121 1380 ارمنستان 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,ب 34,576 51,291,773 Rls. 29,226 $
122 1380 ارمنستان 090121 --قهوه بو داده كافئين نگرفته 8,988 50,933,870 Rls. 29,022 $
123 1380 ارمنستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 71,600 49,157,390 Rls. 28,010 $
124 1380 ارمنستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 21,480 45,397,839 Rls. 25,867 $
125 1380 ارمنستان 840590 -اجزاءوقطعات مولدهاي گازهواياگاز آب وغيره 15,460 44,852,135 Rls. 25,557 $
126 1380 ارمنستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 7,350 43,927,880 Rls. 25,030 $
127 1380 ارمنستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 16,010 42,133,137 Rls. 24,007 $
128 1380 ارمنستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 13,350 41,958,953 Rls. 23,908 $
129 1380 ارمنستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 23,435 41,208,124 Rls. 23,480 $
130 1380 ارمنستان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 13,030 41,173,403 Rls. 23,461 $
131 1380 ارمنستان 780199 --سرب بصورت كارنشده (باستثناءسرب تصفيه شده 32,550 40,852,929 Rls. 23,278 $
132 1380 ارمنستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 48,760 39,778,153 Rls. 22,666 $
133 1380 ارمنستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 7,870 39,575,051 Rls. 22,550 $
134 1380 ارمنستان 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن 12,260 38,160,485 Rls. 21,744 $
135 1380 ارمنستان 680423 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسنگ طبيعي , 9,000 37,652,469 Rls. 21,454 $
136 1380 ارمنستان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدك 15,870 37,303,136 Rls. 21,256 $
137 1380 ارمنستان 870510 - كاميونهاي جرثقيل 50,190 37,196,455 Rls. 21,195 $
138 1380 ارمنستان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 50,000 36,606,566 Rls. 20,858 $
139 1380 ارمنستان 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كر 18,900 35,560,665 Rls. 20,262 $
140 1380 ارمنستان 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامق 21,920 33,611,940 Rls. 19,152 $
141 1380 ارمنستان 851020 - ماشين موزني توام شده با موتور برقي 29,800 31,167,877 Rls. 17,759 $
142 1380 ارمنستان 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شد 35,400 30,724,842 Rls. 17,507 $
143 1380 ارمنستان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن , 4,950 28,567,211 Rls. 16,278 $
144 1380 ارمنستان 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي 3,400 25,561,841 Rls. 14,565 $
145 1380 ارمنستان 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 6,073 25,408,768 Rls. 14,478 $
146 1380 ارمنستان 845390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كرد 19,990 25,001,254 Rls. 14,246 $
147 1380 ارمنستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 39,630 24,871,546 Rls. 14,172 $
148 1380 ارمنستان 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص ك 4,878 24,658,807 Rls. 14,051 $
149 1380 ارمنستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 5,460 23,984,623 Rls. 13,666 $
150 1380 ارمنستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراق 6,320 23,051,677 Rls. 13,135 $
151 1380 ارمنستان 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 14,680 22,173,120 Rls. 12,634 $
152 1380 ارمنستان 845610 -ماشين ابزارهاكه بااشعه ليزرياسايراشعه نوري ي 2,576 21,553,947 Rls. 12,281 $
153 1380 ارمنستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 4,114 20,464,184 Rls. 11,661 $
154 1380 ارمنستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 4,390 19,181,844 Rls. 10,930 $
155 1380 ارمنستان 440910 -چوب ازتيره كاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آ 117,430 19,140,003 Rls. 10,906 $
156 1380 ارمنستان 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 110 18,950,932 Rls. 10,798 $
157 1380 ارمنستان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,ب 6,600 18,727,911 Rls. 10,671 $
158 1380 ارمنستان 740321 --برنج ,بصورت كارنشده , 6,500 18,355,577 Rls. 10,459 $
159 1380 ارمنستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 7,256 18,244,524 Rls. 10,396 $
160 1380 ارمنستان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 2,640 17,209,576 Rls. 9,806 $
161 1380 ارمنستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 200 16,971,953 Rls. 9,671 $
162 1380 ارمنستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 4,020 16,873,275 Rls. 9,614 $
163 1380 ارمنستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي 6,000 16,734,430 Rls. 9,536 $
164 1380 ارمنستان 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 2,000 16,262,516 Rls. 9,266 $
165 1380 ارمنستان 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 9,400 15,688,528 Rls. 8,939 $
166 1380 ارمنستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 5,700 15,404,403 Rls. 8,777 $
167 1380 ارمنستان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 15,007 15,397,196 Rls. 8,773 $
168 1380 ارمنستان 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماش 350 15,074,709 Rls. 8,590 $
169 1380 ارمنستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 3,960 14,851,969 Rls. 8,463 $
170 1380 ارمنستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت 3,110 14,807,652 Rls. 8,437 $
171 1380 ارمنستان 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7 6,200 14,705,382 Rls. 8,379 $
172 1380 ارمنستان 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب م 1,600 13,764,069 Rls. 7,843 $
173 1380 ارمنستان 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 2,650 12,744,631 Rls. 7,262 $
174 1380 ارمنستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 3,450 12,559,621 Rls. 7,156 $
175 1380 ارمنستان 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 10,690 12,522,374 Rls. 7,135 $
176 1380 ارمنستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,100 11,797,773 Rls. 6,722 $
177 1380 ارمنستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 5,550 11,600,623 Rls. 6,610 $
178 1380 ارمنستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 2,250 11,393,889 Rls. 6,492 $
179 1380 ارمنستان 842539 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,كه درجاي ديگرمذك 6,000 11,295,740 Rls. 6,436 $
180 1380 ارمنستان 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك 3,320 10,972,495 Rls. 6,252 $
181 1380 ارمنستان 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صن 4,100 10,581,519 Rls. 6,029 $
182 1380 ارمنستان 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراق 2,400 10,542,691 Rls. 6,007 $
183 1380 ارمنستان 721240 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm 20,706 9,748,465 Rls. 5,555 $
184 1380 ارمنستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 8,200 9,340,901 Rls. 5,322 $
185 1380 ارمنستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 1,110 9,036,592 Rls. 5,149 $
186 1380 ارمنستان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي 2,900 8,369,822 Rls. 4,769 $
187 1380 ارمنستان 844329 --ماشين آلات چاپ تيپوگرافيك ,(غيرازماشين آلا 3,800 8,367,215 Rls. 4,768 $
188 1380 ارمنستان 090190 --غلاف و پوست قهوه , بدل قهوه حاوي قهوه 1,080 8,343,680 Rls. 4,754 $
189 1380 ارمنستان 560490 -نخ نسجي ونوارها,غيره آغشته يااندوده , 1,300 8,145,483 Rls. 4,641 $
190 1380 ارمنستان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپه 14,780 7,731,307 Rls. 4,405 $
191 1380 ارمنستان 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 13,880 7,258,558 Rls. 4,136 $
192 1380 ارمنستان 860500 واگن مسافري ,توشه ,پست وسايرواگنهاراه آهن يات 26,810 7,216,721 Rls. 4,112 $
193 1380 ارمنستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 1,200 6,798,821 Rls. 3,874 $
194 1380 ارمنستان 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 7,820 6,643,570 Rls. 3,786 $
195 1380 ارمنستان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 5,000 6,275,411 Rls. 3,576 $
196 1380 ارمنستان 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگ 4,150 6,066,231 Rls. 3,457 $
197 1380 ارمنستان 846820 -ماشين آلات ودستگاههاي گازي ,براي لحيم كاري ,زر 3,200 6,026,487 Rls. 3,434 $
198 1380 ارمنستان 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 3,000 5,836,133 Rls. 3,325 $
199 1380 ارمنستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 2,400 5,385,817 Rls. 3,069 $
200 1380 ارمنستان 841460 -هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافق 2,080 5,229,509 Rls. 2,980 $
مجموع کل
72,359,990,723 ريال
مجموع کل
41,230,774 دلار