آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 اتريش 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 1,008,686 34,747,159,512 Rls. 19,798,950 $
2 1380 اتريش 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 25,228,454 23,973,149,775 Rls. 13,659,914 $
3 1380 اتريش 100300 جو 95,146,590 21,077,793,659 Rls. 12,010,138 $
4 1380 اتريش 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 877,729 17,193,691,643 Rls. 9,796,977 $
5 1380 اتريش 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 12,768,104 12,573,964,220 Rls. 7,164,653 $
6 1380 اتريش 840681 --توربينهاي بخار آب غيراز آنهائيكه براي وسايل 36,132 12,309,511,400 Rls. 7,013,968 $
7 1380 اتريش 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلا 107,748 11,639,647,269 Rls. 6,632,276 $
8 1380 اتريش 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 455,411 9,631,236,782 Rls. 5,487,885 $
9 1380 اتريش 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 6,525,587 8,718,966,863 Rls. 4,968,072 $
10 1380 اتريش 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 73,674 7,990,343,863 Rls. 4,552,900 $
11 1380 اتريش 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپ 9,268,632 6,177,301,920 Rls. 3,519,830 $
12 1380 اتريش 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 230,163 6,022,080,856 Rls. 3,431,385 $
13 1380 اتريش 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 6,229,440 5,788,301,682 Rls. 3,298,178 $
14 1380 اتريش 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 48,496 5,526,602,569 Rls. 3,149,060 $
15 1380 اتريش 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 279,275 5,362,934,085 Rls. 3,055,803 $
16 1380 اتريش 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 560,319 5,307,486,874 Rls. 3,024,209 $
17 1380 اتريش 845420 -قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتال 670,470 5,264,266,095 Rls. 2,999,581 $
18 1380 اتريش 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 2,650 5,176,347,249 Rls. 2,949,486 $
19 1380 اتريش 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 828,481 5,122,574,213 Rls. 2,918,846 $
20 1380 اتريش 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 2,410,125 4,866,112,324 Rls. 2,772,712 $
21 1380 اتريش 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني ي 19,830 4,806,689,435 Rls. 2,738,854 $
22 1380 اتريش 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 464,888 4,253,328,104 Rls. 2,423,549 $
23 1380 اتريش 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 15,203 4,245,084,570 Rls. 2,418,851 $
24 1380 اتريش 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 2,147,825 4,207,870,990 Rls. 2,397,647 $
25 1380 اتريش 740313 --شم كوچك ازمس تصفيه شده , 988,517 4,157,171,000 Rls. 2,368,758 $
26 1380 اتريش 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 44,777 4,129,228,821 Rls. 2,352,838 $
27 1380 اتريش 860400 وسائطنقليه تعميرونگهداري ياسرويس راه آهن يات 66,078 4,031,050,366 Rls. 2,296,894 $
28 1380 اتريش 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 90,606 3,998,501,230 Rls. 2,278,348 $
29 1380 اتريش 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده 1,533 3,752,443,463 Rls. 2,138,145 $
30 1380 اتريش 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 9,442 3,135,430,060 Rls. 1,786,571 $
31 1380 اتريش 284030 -پراكسوبرات ها ( پربراتها) 1,934,000 2,963,031,423 Rls. 1,688,336 $
32 1380 اتريش 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 2,606,339 2,931,754,618 Rls. 1,670,516 $
33 1380 اتريش 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 2,216,115 2,795,595,836 Rls. 1,592,931 $
34 1380 اتريش 843991 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساخت 33,175 2,397,848,067 Rls. 1,366,295 $
35 1380 اتريش 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 58,537 2,182,851,264 Rls. 1,243,793 $
36 1380 اتريش 481091 --كاغذومقواي چندلا,اندوده ياقشرزده كه درجاي دي 1,847,777 2,143,240,033 Rls. 1,221,220 $
37 1380 اتريش 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسف 220,212 2,091,710,235 Rls. 1,191,857 $
38 1380 اتريش 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 5,390 2,088,581,332 Rls. 1,190,074 $
39 1380 اتريش 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 6,215 2,070,967,689 Rls. 1,180,038 $
40 1380 اتريش 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 491 2,060,024,438 Rls. 1,173,802 $
41 1380 اتريش 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 159,954 1,980,667,088 Rls. 1,128,584 $
42 1380 اتريش 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 137,655 1,967,825,346 Rls. 1,121,269 $
43 1380 اتريش 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 1,248,371 1,832,927,943 Rls. 1,044,402 $
44 1380 اتريش 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3) 1,170,180 1,768,545,633 Rls. 1,007,718 $
45 1380 اتريش 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 919,510 1,714,181,804 Rls. 976,741 $
46 1380 اتريش 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 26,804 1,672,512,449 Rls. 952,998 $
47 1380 اتريش 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 54,751 1,622,121,662 Rls. 924,286 $
48 1380 اتريش 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 1,062,756 1,604,794,846 Rls. 914,413 $
49 1380 اتريش 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 1,743 1,600,154,333 Rls. 911,768 $
50 1380 اتريش 844120 -ماشين هابراي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقو 45,722 1,591,106,279 Rls. 906,613 $
51 1380 اتريش 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 313,886 1,569,636,121 Rls. 894,380 $
52 1380 اتريش 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچس 1,212,634 1,556,345,978 Rls. 886,806 $
53 1380 اتريش 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 101,791 1,533,033,080 Rls. 873,522 $
54 1380 اتريش 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 21,366 1,530,238,358 Rls. 871,931 $
55 1380 اتريش 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 59,923 1,491,336,528 Rls. 849,764 $
56 1380 اتريش 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 10,641 1,466,103,717 Rls. 835,387 $
57 1380 اتريش 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن يابا 1,069,999 1,441,350,148 Rls. 821,281 $
58 1380 اتريش 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 866,250 1,437,109,925 Rls. 818,866 $
59 1380 اتريش 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 3,915,840 1,409,145,134 Rls. 802,932 $
60 1380 اتريش 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ي 1,971,592 1,392,617,644 Rls. 793,514 $
61 1380 اتريش 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي 157,338 1,384,198,999 Rls. 788,717 $
62 1380 اتريش 470329 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفا 1,457,370 1,360,828,375 Rls. 775,401 $
63 1380 اتريش 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در 3,436 1,348,340,031 Rls. 768,285 $
64 1380 اتريش 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك 20,645 1,298,940,363 Rls. 740,136 $
65 1380 اتريش 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنو 441,126 1,256,150,077 Rls. 715,753 $
66 1380 اتريش 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 2,691 1,238,378,495 Rls. 705,629 $
67 1380 اتريش 750521 --مفتول ازنيكل ,غيرممزوج , 59,480 1,183,608,153 Rls. 674,421 $
68 1380 اتريش 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم , 320,000 1,155,022,442 Rls. 658,133 $
69 1380 اتريش 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 79,307 1,129,539,355 Rls. 643,612 $
70 1380 اتريش 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 11,482 1,120,997,681 Rls. 638,745 $
71 1380 اتريش 320810 - رنگها و ورني ها براساس پلي استرهادر محي 167,470 1,109,683,316 Rls. 632,297 $
72 1380 اتريش 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 82,059 1,102,240,576 Rls. 628,058 $
73 1380 اتريش 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 8,849 1,099,603,768 Rls. 626,555 $
74 1380 اتريش 853400 - مدارهاي چاپي 19,300 1,084,366,630 Rls. 617,871 $
75 1380 اتريش 842860 -نقاله هوائي ,صندلي هاي بالارو,,,,مكانيسم هاي ك 195,300 1,057,779,155 Rls. 602,723 $
76 1380 اتريش 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكودار 49,914 1,031,117,025 Rls. 587,531 $
77 1380 اتريش 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 36,049 1,030,306,696 Rls. 587,069 $
78 1380 اتريش 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 125,220 1,025,455,133 Rls. 584,305 $
79 1380 اتريش 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 26,295 994,105,173 Rls. 566,442 $
80 1380 اتريش 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 182,300 993,237,380 Rls. 565,947 $
81 1380 اتريش 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,633 962,047,477 Rls. 548,177 $
82 1380 اتريش 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 39,500 917,033,225 Rls. 522,526 $
83 1380 اتريش 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 19,110 908,560,678 Rls. 517,698 $
84 1380 اتريش 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديا 60,690 903,746,565 Rls. 514,955 $
85 1380 اتريش 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 893,833 889,394,776 Rls. 506,777 $
86 1380 اتريش 841340 -تلمبه هاي بتون 22,052 879,974,942 Rls. 501,410 $
87 1380 اتريش 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 32,652 874,031,228 Rls. 498,023 $
88 1380 اتريش 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 8,822 869,365,163 Rls. 495,365 $
89 1380 اتريش 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 665,250 848,168,520 Rls. 483,287 $
90 1380 اتريش 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 1,528 845,302,677 Rls. 481,654 $
91 1380 اتريش 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 21,610 841,232,126 Rls. 479,335 $
92 1380 اتريش 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 8,035 838,553,326 Rls. 477,808 $
93 1380 اتريش 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 1,388,254 831,021,984 Rls. 473,517 $
94 1380 اتريش 300510 -لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,ب 620 828,837,840 Rls. 472,272 $
95 1380 اتريش 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 32,450 817,099,093 Rls. 465,583 $
96 1380 اتريش 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 10,810 799,544,714 Rls. 455,581 $
97 1380 اتريش 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 30,983 799,543,217 Rls. 455,580 $
98 1380 اتريش 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 56,480 778,085,446 Rls. 443,354 $
99 1380 اتريش 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 25,241 773,526,985 Rls. 440,757 $
100 1380 اتريش 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 16,646 768,727,881 Rls. 438,021 $
101 1380 اتريش 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 109,921 763,466,283 Rls. 435,024 $
102 1380 اتريش 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 42,217 725,967,998 Rls. 413,657 $
103 1380 اتريش 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لاي 784,252 725,021,158 Rls. 413,117 $
104 1380 اتريش 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 7,456 721,069,209 Rls. 410,865 $
105 1380 اتريش 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 357,981 694,145,541 Rls. 395,525 $
106 1380 اتريش 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 32,560 657,463,802 Rls. 374,623 $
107 1380 اتريش 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 4,500 649,889,382 Rls. 370,307 $
108 1380 اتريش 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 2,480 645,066,367 Rls. 367,559 $
109 1380 اتريش 300431 -- داروهاي حاوي انسولين , آماده شده براي خ 1,480 641,058,356 Rls. 365,276 $
110 1380 اتريش 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 1,173 640,401,126 Rls. 364,900 $
111 1380 اتريش 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 36,220 637,633,116 Rls. 363,323 $
112 1380 اتريش 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 12,767 633,335,682 Rls. 360,876 $
113 1380 اتريش 321000 -سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف 93,360 627,294,626 Rls. 357,433 $
114 1380 اتريش 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 14,402 618,191,895 Rls. 352,246 $
115 1380 اتريش 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 83,982 609,865,965 Rls. 347,501 $
116 1380 اتريش 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 135,018 600,522,776 Rls. 342,178 $
117 1380 اتريش 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 24,300 592,262,766 Rls. 337,472 $
118 1380 اتريش 848130 -شيريكطرفه , 20,264 589,586,995 Rls. 335,946 $
119 1380 اتريش 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 333,030 586,075,021 Rls. 333,946 $
120 1380 اتريش 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي ن 165,629 578,770,192 Rls. 329,784 $
121 1380 اتريش 901790 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و انداز 14,000 578,234,207 Rls. 329,478 $
122 1380 اتريش 820190 -داس ,,,گوه (قلم هيزم شكني )وابزارهاي دستي ديگ 11,221 577,167,296 Rls. 328,871 $
123 1380 اتريش 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم م 672,243 566,017,724 Rls. 322,517 $
124 1380 اتريش 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 75,752 552,830,027 Rls. 315,004 $
125 1380 اتريش 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسل 17,220 535,459,003 Rls. 305,105 $
126 1380 اتريش 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين مواد 96,782 535,185,393 Rls. 304,948 $
127 1380 اتريش 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 50,800 520,168,402 Rls. 296,392 $
128 1380 اتريش 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 3,061 502,113,715 Rls. 286,104 $
129 1380 اتريش 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 688 486,202,985 Rls. 277,039 $
130 1380 اتريش 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 3,094 483,557,100 Rls. 275,531 $
131 1380 اتريش 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 14,932 483,090,239 Rls. 275,265 $
132 1380 اتريش 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 12,920 482,763,551 Rls. 275,079 $
133 1380 اتريش 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )ب 497,358 475,290,448 Rls. 270,821 $
134 1380 اتريش 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغ 20,068 473,470,469 Rls. 269,786 $
135 1380 اتريش 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مو 87,360 471,172,754 Rls. 268,474 $
136 1380 اتريش 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 17,285 463,384,511 Rls. 264,037 $
137 1380 اتريش 844230 -ماشين آلات ودستگاههاوادوات براي ساختن كليشه 2,776 450,323,660 Rls. 256,595 $
138 1380 اتريش 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 606 443,401,882 Rls. 252,650 $
139 1380 اتريش 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 52,224 442,822,921 Rls. 252,321 $
140 1380 اتريش 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 32,767 436,968,629 Rls. 248,985 $
141 1380 اتريش 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپ 64,842 435,221,080 Rls. 247,989 $
142 1380 اتريش 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 58,377 433,361,297 Rls. 246,932 $
143 1380 اتريش 903120 - دستگاههاي آزماي 871 432,442,836 Rls. 246,407 $
144 1380 اتريش 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 36,199 432,293,360 Rls. 246,321 $
145 1380 اتريش 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 12,148 431,261,414 Rls. 245,733 $
146 1380 اتريش 761699 --مصنوعات از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشد 80,045 428,727,223 Rls. 244,289 $
147 1380 اتريش 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بند 11,962 428,176,250 Rls. 243,975 $
148 1380 اتريش 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 105,573 413,884,440 Rls. 235,832 $
149 1380 اتريش 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 1,749 410,564,997 Rls. 233,941 $
150 1380 اتريش 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 3,231 409,918,346 Rls. 233,572 $
151 1380 اتريش 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 36,324 409,672,628 Rls. 233,432 $
152 1380 اتريش 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 38,550 402,395,480 Rls. 229,285 $
153 1380 اتريش 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 7,650 400,316,636 Rls. 228,101 $
154 1380 اتريش 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 197,521 398,121,230 Rls. 226,849 $
155 1380 اتريش 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 19,072 395,785,462 Rls. 225,518 $
156 1380 اتريش 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 42,750 395,071,765 Rls. 225,113 $
157 1380 اتريش 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغ 20,000 379,654,084 Rls. 216,327 $
158 1380 اتريش 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 455 372,223,572 Rls. 212,093 $
159 1380 اتريش 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 1,847 369,179,454 Rls. 210,359 $
160 1380 اتريش 845221 --چرخهاي دوزندگي اتوماتيك 21,399 365,820,918 Rls. 208,445 $
161 1380 اتريش 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 110,200 364,546,016 Rls. 207,718 $
162 1380 اتريش 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 10,677 359,757,871 Rls. 204,991 $
163 1380 اتريش 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكورد 7,675 352,595,182 Rls. 200,909 $
164 1380 اتريش 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به ش 400,716 347,014,500 Rls. 197,729 $
165 1380 اتريش 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد 9,710 345,961,616 Rls. 197,129 $
166 1380 اتريش 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مك 299,712 340,276,025 Rls. 193,889 $
167 1380 اتريش 293500 سولفوناميدها 500 338,937,490 Rls. 193,127 $
168 1380 اتريش 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي 2,619 334,496,683 Rls. 190,597 $
169 1380 اتريش 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 3,952 331,608,975 Rls. 188,951 $
170 1380 اتريش 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه در 17,792 320,327,980 Rls. 182,523 $
171 1380 اتريش 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساخت 1,645 312,685,718 Rls. 178,169 $
172 1380 اتريش 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 3,173 311,759,471 Rls. 177,641 $
173 1380 اتريش 300110 - غدد و ساير اعضاء به حالت خشك كرده حت 6,000 310,051,517 Rls. 176,667 $
174 1380 اتريش 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادس 30,218 306,072,183 Rls. 174,401 $
175 1380 اتريش 701810 منجوق شيشه اي ,مرواريدتقليدي ,سنگهاي گرانبهاي 1,802 303,084,955 Rls. 172,698 $
176 1380 اتريش 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 512,395 298,017,624 Rls. 169,809 $
177 1380 اتريش 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 6,216 291,064,237 Rls. 165,849 $
178 1380 اتريش 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 39,418 279,916,851 Rls. 159,496 $
179 1380 اتريش 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاب 2,889 278,288,139 Rls. 158,568 $
180 1380 اتريش 842840 -پلكان هاي متحرك وراهروهاي متحرك 20,700 275,309,221 Rls. 156,872 $
181 1380 اتريش 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 76,221 274,980,939 Rls. 156,684 $
182 1380 اتريش 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 70,437 274,243,719 Rls. 156,264 $
183 1380 اتريش 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحر 10,575 273,886,837 Rls. 156,060 $
184 1380 اتريش 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سر 81,184 273,210,460 Rls. 155,675 $
185 1380 اتريش 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 3,389 268,033,112 Rls. 152,725 $
186 1380 اتريش 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 584 267,062,336 Rls. 152,173 $
187 1380 اتريش 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 26,530 266,819,664 Rls. 152,034 $
188 1380 اتريش 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پار 12,956 266,426,626 Rls. 151,809 $
189 1380 اتريش 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 4,300 264,566,707 Rls. 150,750 $
190 1380 اتريش 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 362 263,011,916 Rls. 149,864 $
191 1380 اتريش 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 68,500 260,653,232 Rls. 148,520 $
192 1380 اتريش 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 2,250 260,188,600 Rls. 148,255 $
193 1380 اتريش 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 15,400 259,947,069 Rls. 148,118 $
194 1380 اتريش 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي د 8,802 259,210,315 Rls. 147,699 $
195 1380 اتريش 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ا 39,560 258,303,340 Rls. 147,182 $
196 1380 اتريش 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 638 258,115,915 Rls. 147,075 $
197 1380 اتريش 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 2,591 255,359,920 Rls. 145,504 $
198 1380 اتريش 291814 --اسيدسيتريك 102,000 254,915,007 Rls. 145,250 $
199 1380 اتريش 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,106 254,037,561 Rls. 144,752 $
200 1380 اتريش 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 1,876 253,453,331 Rls. 144,417 $
مجموع کل
393,780,331,033 ريال
مجموع کل
224,376,241 دلار