آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 آذربايجان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 25,791,098 10,560,869,406 Rls. 6,017,589 $
2 1380 آذربايجان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 2,157,240 6,509,434,770 Rls. 3,709,077 $
3 1380 آذربايجان 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته هما 982,204 2,603,150,736 Rls. 1,483,276 $
4 1380 آذربايجان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 876,680 1,965,215,494 Rls. 1,119,781 $
5 1380 آذربايجان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 8,653,759 1,657,333,738 Rls. 944,350 $
6 1380 آذربايجان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 2,309,520 628,638,349 Rls. 358,198 $
7 1380 آذربايجان 740321 --برنج ,بصورت كارنشده , 169,570 537,940,670 Rls. 306,518 $
8 1380 آذربايجان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه 1,131,054 535,219,471 Rls. 304,968 $
9 1380 آذربايجان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 2,293,930 476,455,716 Rls. 271,484 $
10 1380 آذربايجان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 862,930 420,244,189 Rls. 239,456 $
11 1380 آذربايجان 240220 -سيگار حاوي توتون 29,133 419,588,190 Rls. 239,082 $
12 1380 آذربايجان 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 318,670 339,816,208 Rls. 193,628 $
13 1380 آذربايجان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 1,234,000 332,301,171 Rls. 189,346 $
14 1380 آذربايجان 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 613,740 324,319,238 Rls. 184,797 $
15 1380 آذربايجان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 1,626,490 319,846,607 Rls. 182,250 $
16 1380 آذربايجان 090240 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده , حتي خوشب 80,000 309,586,970 Rls. 176,403 $
17 1380 آذربايجان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 139,610 307,905,155 Rls. 175,445 $
18 1380 آذربايجان 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 565,700 299,299,794 Rls. 170,541 $
19 1380 آذربايجان 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 112,297 274,519,398 Rls. 156,421 $
20 1380 آذربايجان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 811,190 249,257,667 Rls. 142,028 $
21 1380 آذربايجان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 63,777 229,574,420 Rls. 130,812 $
22 1380 آذربايجان 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 58,832 220,928,582 Rls. 125,885 $
23 1380 آذربايجان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 552,000 219,623,975 Rls. 125,142 $
24 1380 آذربايجان 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 236,400 172,661,581 Rls. 98,383 $
25 1380 آذربايجان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 192,870 148,994,879 Rls. 84,898 $
26 1380 آذربايجان 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي 354,600 143,866,774 Rls. 81,975 $
27 1380 آذربايجان 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 32,619 136,490,961 Rls. 77,773 $
28 1380 آذربايجان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 32,330 135,316,126 Rls. 77,103 $
29 1380 آذربايجان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 112,914 133,814,474 Rls. 76,248 $
30 1380 آذربايجان 390421 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به اش 96,692 125,401,629 Rls. 71,454 $
31 1380 آذربايجان 730650 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازسايرفولادهاي ممزو 55,300 115,534,846 Rls. 65,832 $
32 1380 آذربايجان 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (از 47,140 113,624,381 Rls. 64,743 $
33 1380 آذربايجان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 20,510 108,215,873 Rls. 61,662 $
34 1380 آذربايجان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 66,110 103,163,227 Rls. 58,782 $
35 1380 آذربايجان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 219,670 102,955,195 Rls. 58,664 $
36 1380 آذربايجان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 380,850 99,898,288 Rls. 56,921 $
37 1380 آذربايجان 722840 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,فق 99,280 99,694,564 Rls. 56,806 $
38 1380 آذربايجان 740929 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنج ,بصورت غيرطومار,به 24,911 97,509,677 Rls. 55,561 $
39 1380 آذربايجان 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگ 162,370 97,360,184 Rls. 55,476 $
40 1380 آذربايجان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 106,370 97,177,511 Rls. 55,372 $
41 1380 آذربايجان 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور 48,972 96,984,528 Rls. 55,262 $
42 1380 آذربايجان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 47,160 96,767,384 Rls. 55,138 $
43 1380 آذربايجان 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, 25,545 96,208,385 Rls. 54,820 $
44 1380 آذربايجان 720421 --قراضه وضايعات ازفولادزنگ نزن , 41,550 95,605,893 Rls. 54,476 $
45 1380 آذربايجان 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تر 200,000 90,427,690 Rls. 51,526 $
46 1380 آذربايجان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 16,565 88,637,880 Rls. 50,506 $
47 1380 آذربايجان 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپ 201,500 88,514,730 Rls. 50,436 $
48 1380 آذربايجان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 24,730 86,561,613 Rls. 49,323 $
49 1380 آذربايجان 790112 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%ياكمتر, 40,300 85,991,510 Rls. 48,998 $
50 1380 آذربايجان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 53,010 85,454,167 Rls. 48,692 $
51 1380 آذربايجان 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 20,210 84,550,708 Rls. 48,177 $
52 1380 آذربايجان 370130 -سايرصفحه هاوفيلم هاي لوله نشده ,كه هرضلع آن بي 20,054 83,898,072 Rls. 47,805 $
53 1380 آذربايجان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 40,300 82,883,464 Rls. 47,227 $
54 1380 آذربايجان 370220 -فيلم عكاسي باخصوصيت ظهوروچاپ فوري ,به صورت 1,889 79,923,817 Rls. 45,541 $
55 1380 آذربايجان 370231 -- فيلم پلي كروم (رنگي ), بصورت رول ,سورا 1,316 74,773,889 Rls. 42,606 $
56 1380 آذربايجان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 16,710 69,907,204 Rls. 39,833 $
57 1380 آذربايجان 848210 -بلبرينگ , 20,853 67,969,432 Rls. 38,729 $
58 1380 آذربايجان 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 20,480 67,786,660 Rls. 38,625 $
59 1380 آذربايجان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 7,990 66,853,208 Rls. 38,093 $
60 1380 آذربايجان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,255 66,418,949 Rls. 37,846 $
61 1380 آذربايجان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 20,180 65,107,937 Rls. 37,099 $
62 1380 آذربايجان 741129 --لوله از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 6,000 62,754,114 Rls. 35,757 $
63 1380 آذربايجان 740400 قراضه وضايعات مس , 19,025 61,596,035 Rls. 35,098 $
64 1380 آذربايجان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 15,285 61,518,992 Rls. 35,054 $
65 1380 آذربايجان 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 120,100 60,293,394 Rls. 34,355 $
66 1380 آذربايجان 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 68,360 60,101,230 Rls. 34,245 $
67 1380 آذربايجان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 29,830 57,962,153 Rls. 33,027 $
68 1380 آذربايجان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 117,320 53,990,292 Rls. 30,764 $
69 1380 آذربايجان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 7,385 53,652,132 Rls. 30,571 $
70 1380 آذربايجان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 30,200 53,497,020 Rls. 30,483 $
71 1380 آذربايجان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 50,000 53,100,909 Rls. 30,257 $
72 1380 آذربايجان 720230 -فروسيليكومنگنز, 57,640 52,600,000 Rls. 29,972 $
73 1380 آذربايجان 121291 --چغندر قند, تازه , خشك كرده , سردكرده يا 903,966 49,454,725 Rls. 28,179 $
74 1380 آذربايجان 852110 -دستگاه ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئ 4,995 49,164,570 Rls. 28,014 $
75 1380 آذربايجان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,ب 37,670 49,011,477 Rls. 27,927 $
76 1380 آذربايجان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 46,590 48,772,863 Rls. 27,791 $
77 1380 آذربايجان 290531 -- اتيلن گليكول (اتان دي يول ) 25,000 48,111,488 Rls. 27,414 $
78 1380 آذربايجان 481420 -كاغذديواري وپوش هاي ديواري همانندمتشكل ازك 14,370 48,098,010 Rls. 27,406 $
79 1380 آذربايجان 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 91,870 48,043,505 Rls. 27,375 $
80 1380 آذربايجان 370320 - كاغذ,مقواوموادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكس 3,351 47,698,437 Rls. 27,179 $
81 1380 آذربايجان 900652 --ساير دوربينهاي عكاسي (غيرمذكور)بافيلمه 1,358 43,689,469 Rls. 24,894 $
82 1380 آذربايجان 820240 -تيفه اره زنجيري , 10,110 43,682,991 Rls. 24,891 $
83 1380 آذربايجان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 84,200 41,822,886 Rls. 23,831 $
84 1380 آذربايجان 842620 -جرثقيل هاي برجي 25,740 40,930,323 Rls. 23,322 $
85 1380 آذربايجان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 7,766 39,009,166 Rls. 22,227 $
86 1380 آذربايجان 900711 --دوربين براي فيلمبرداري بافيلم به پهناي كمترا 8,600 37,568,796 Rls. 21,407 $
87 1380 آذربايجان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 44,170 36,957,988 Rls. 21,059 $
88 1380 آذربايجان 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شست 11,650 35,874,437 Rls. 20,442 $
89 1380 آذربايجان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 1,860 35,072,756 Rls. 19,984 $
90 1380 آذربايجان 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازابا 173,540 32,667,699 Rls. 18,614 $
91 1380 آذربايجان 960340 -بروس وقلم موبراي نقاشي كردن ,رنگ كردن ,ورني ز 8,750 32,632,139 Rls. 18,594 $
92 1380 آذربايجان 470790 - آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقو 53,240 31,098,790 Rls. 17,720 $
93 1380 آذربايجان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 8,000 30,749,516 Rls. 17,521 $
94 1380 آذربايجان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 2,997 29,760,999 Rls. 16,958 $
95 1380 آذربايجان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 5,760 29,553,338 Rls. 16,840 $
96 1380 آذربايجان 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل اس 13,650 27,193,449 Rls. 15,495 $
97 1380 آذربايجان 843590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ش 25,802 26,986,370 Rls. 15,377 $
98 1380 آذربايجان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل د 17,020 26,356,728 Rls. 15,018 $
99 1380 آذربايجان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 20,480 26,149,640 Rls. 14,900 $
100 1380 آذربايجان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 21,800 26,132,602 Rls. 14,890 $
101 1380 آذربايجان 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 90,000 25,319,752 Rls. 14,427 $
102 1380 آذربايجان 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 24,000 25,103,345 Rls. 14,304 $
103 1380 آذربايجان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 42,850 23,691,773 Rls. 13,500 $
104 1380 آذربايجان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 2,300 23,009,844 Rls. 13,111 $
105 1380 آذربايجان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 5,780 22,896,313 Rls. 13,047 $
106 1380 آذربايجان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات هم 20,590 22,685,750 Rls. 12,926 $
107 1380 آذربايجان 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپي 66,530 22,082,546 Rls. 12,582 $
108 1380 آذربايجان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 10,080 21,861,799 Rls. 12,457 $
109 1380 آذربايجان 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 5,500 21,547,038 Rls. 12,278 $
110 1380 آذربايجان 370291 --فيلم ,بصورت رول ,باپهنائي كه ازmm16بيشترنب 386 19,955,809 Rls. 11,371 $
111 1380 آذربايجان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 1,560 19,872,136 Rls. 11,323 $
112 1380 آذربايجان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 9,700 18,733,212 Rls. 10,674 $
113 1380 آذربايجان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,440 18,712,572 Rls. 10,662 $
114 1380 آذربايجان 701959 --پارچه هاي تاروپودباف ازالياف شيشه ,كه درجا 13,735 18,677,694 Rls. 10,643 $
115 1380 آذربايجان 150420 -چربي , روغن و اجزاء آن ها از ماهي باستث 33,872 17,713,768 Rls. 10,093 $
116 1380 آذربايجان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 14,225 17,387,011 Rls. 9,908 $
117 1380 آذربايجان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع 65,030 17,003,336 Rls. 9,689 $
118 1380 آذربايجان 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 10,500 16,473,095 Rls. 9,386 $
119 1380 آذربايجان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 13,800 16,457,263 Rls. 9,377 $
120 1380 آذربايجان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 4,656 16,142,762 Rls. 9,198 $
121 1380 آذربايجان 282739 --سايركلرورهاغيرازمواردمشمول شماره هاي 2710 63,600 15,964,650 Rls. 9,097 $
122 1380 آذربايجان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پ 6,000 15,837,556 Rls. 9,024 $
123 1380 آذربايجان 841410 -تلمبه هاي خلاء 7,270 15,823,835 Rls. 9,016 $
124 1380 آذربايجان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 12,290 15,613,790 Rls. 8,897 $
125 1380 آذربايجان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 23,135 15,568,914 Rls. 8,871 $
126 1380 آذربايجان 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 8,820 15,498,100 Rls. 8,831 $
127 1380 آذربايجان 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و 3,000 15,191,852 Rls. 8,656 $
128 1380 آذربايجان 900510 - دوربين دوچشمي 997 14,987,698 Rls. 8,540 $
129 1380 آذربايجان 720810 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده ,بشكل طو 77,970 14,680,044 Rls. 8,365 $
130 1380 آذربايجان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 2,700 14,649,286 Rls. 8,347 $
131 1380 آذربايجان 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 5,000 14,642,627 Rls. 8,343 $
132 1380 آذربايجان 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در 22,280 14,447,671 Rls. 8,232 $
133 1380 آذربايجان 940380 -مبلهاي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنب 23,920 14,350,875 Rls. 8,177 $
134 1380 آذربايجان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 9,700 13,931,415 Rls. 7,938 $
135 1380 آذربايجان 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 595 13,910,495 Rls. 7,926 $
136 1380 آذربايجان 681310 -لنت وبالشتك ترمزازپنبه نسوزياازسايرموادم 10,300 13,910,098 Rls. 7,926 $
137 1380 آذربايجان 841981 --دستگاههاي غيرخانگي ,براي پختن ياگرم كردن غذا 4,700 13,889,355 Rls. 7,914 $
138 1380 آذربايجان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 5,950 13,567,855 Rls. 7,731 $
139 1380 آذربايجان 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلز 12,622 13,078,634 Rls. 7,452 $
140 1380 آذربايجان 720712 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولاد,داراي كمتراز 42,000 12,913,074 Rls. 7,358 $
141 1380 آذربايجان 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه د 365 12,864,592 Rls. 7,330 $
142 1380 آذربايجان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 1,400 12,612,345 Rls. 7,187 $
143 1380 آذربايجان 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سر 12,500 12,550,823 Rls. 7,151 $
144 1380 آذربايجان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 920 12,479,021 Rls. 7,111 $
145 1380 آذربايجان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 11,450 12,320,723 Rls. 7,020 $
146 1380 آذربايجان 391722 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پلي 4,600 11,809,359 Rls. 6,729 $
147 1380 آذربايجان 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 2,071 10,943,873 Rls. 6,236 $
148 1380 آذربايجان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 10,440 10,919,215 Rls. 6,222 $
149 1380 آذربايجان 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر م 1,929 10,542,060 Rls. 6,007 $
150 1380 آذربايجان 730820 -برج ودكل ستوني از آهن ياازفولاد, 54,500 10,462,897 Rls. 5,962 $
151 1380 آذربايجان 853230 - خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (tes 13,250 10,249,839 Rls. 5,840 $
152 1380 آذربايجان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 2,500 10,041,337 Rls. 5,722 $
153 1380 آذربايجان 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تا 1,600 10,040,658 Rls. 5,721 $
154 1380 آذربايجان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 3,936 10,007,629 Rls. 5,702 $
155 1380 آذربايجان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 4,650 9,981,595 Rls. 5,688 $
156 1380 آذربايجان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 7,500 9,727,207 Rls. 5,543 $
157 1380 آذربايجان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 5,300 9,664,134 Rls. 5,507 $
158 1380 آذربايجان 790500 صفحه ,ورق ,نواروورقه نازك ازروي , 3,000 9,413,754 Rls. 5,364 $
159 1380 آذربايجان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 8,300 9,231,259 Rls. 5,260 $
160 1380 آذربايجان 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت 540 8,954,975 Rls. 5,103 $
161 1380 آذربايجان 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 4,960 8,701,904 Rls. 4,958 $
162 1380 آذربايجان 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لاي 14,860 8,471,804 Rls. 4,827 $
163 1380 آذربايجان 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 640 8,464,032 Rls. 4,823 $
164 1380 آذربايجان 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 2,670 8,427,859 Rls. 4,802 $
165 1380 آذربايجان 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن ) 632 8,333,815 Rls. 4,749 $
166 1380 آذربايجان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهن 19,600 8,224,973 Rls. 4,687 $
167 1380 آذربايجان 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 500 7,686,353 Rls. 4,380 $
168 1380 آذربايجان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 2,540 7,674,542 Rls. 4,373 $
169 1380 آذربايجان 392490 - لوازم خانه داري و پاكيزگي كه درجاي ديگر 2,200 7,363,149 Rls. 4,196 $
170 1380 آذربايجان 900691 --اجزاء وقطعات و متفرعات , براي دوربين 260 7,234,216 Rls. 4,122 $
171 1380 آذربايجان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 3,900 7,208,296 Rls. 4,108 $
172 1380 آذربايجان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دا 110,000 6,902,953 Rls. 3,933 $
173 1380 آذربايجان 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور 1,871 6,747,022 Rls. 3,844 $
174 1380 آذربايجان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 640 6,693,773 Rls. 3,814 $
175 1380 آذربايجان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 4,500 6,693,772 Rls. 3,814 $
176 1380 آذربايجان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 2,720 6,616,909 Rls. 3,770 $
177 1380 آذربايجان 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نوا 108 6,526,870 Rls. 3,719 $
178 1380 آذربايجان 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 15,970 6,510,000 Rls. 3,709 $
179 1380 آذربايجان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 3,890 6,435,598 Rls. 3,667 $
180 1380 آذربايجان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,180 6,402,281 Rls. 3,648 $
181 1380 آذربايجان 320820 - رنگها و ورني ها براساس پليمرهاي آكريلي 1,112 6,401,768 Rls. 3,648 $
182 1380 آذربايجان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 2,630 6,310,497 Rls. 3,596 $
183 1380 آذربايجان 730660 -لوله هاوپروفيل ,جو داده شده ,از آهن ياازفولاد 6,000 6,275,412 Rls. 3,576 $
184 1380 آذربايجان 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور 195 5,877,800 Rls. 3,349 $
185 1380 آذربايجان 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 5,500 5,752,461 Rls. 3,278 $
186 1380 آذربايجان 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 300 5,648,253 Rls. 3,218 $
187 1380 آذربايجان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 5,100 5,547,461 Rls. 3,161 $
188 1380 آذربايجان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي 3,000 5,425,661 Rls. 3,092 $
189 1380 آذربايجان 321100 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 816 5,415,895 Rls. 3,086 $
190 1380 آذربايجان 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخام 1,185 5,400,350 Rls. 3,077 $
191 1380 آذربايجان 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكوروم 1,029 5,382,210 Rls. 3,067 $
192 1380 آذربايجان 740500 آلياژهاي مادرازمس , 2,050 5,329,300 Rls. 3,037 $
193 1380 آذربايجان 841382 --بالابرهاي آبگونها 1,930 5,297,507 Rls. 3,019 $
194 1380 آذربايجان 830260 -دربندهاي خودكارازفلزمعمولي , 400 5,229,509 Rls. 2,980 $
195 1380 آذربايجان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 4,130 5,064,369 Rls. 2,886 $
196 1380 آذربايجان 740610 -پودرمس باساختارغيرلايه اي , 700 5,063,950 Rls. 2,885 $
197 1380 آذربايجان 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ا 4,880 4,993,572 Rls. 2,845 $
198 1380 آذربايجان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 3,270 4,919,264 Rls. 2,803 $
199 1380 آذربايجان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 1,900 4,769,635 Rls. 2,718 $
200 1380 آذربايجان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 4,500 4,706,878 Rls. 2,682 $
مجموع کل
36,356,022,442 ريال
مجموع کل
20,715,680 دلار