حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام و احترام طبق آخرين مقررات و بخش نامه ها ايا ميتوان افت كش درخت سيب و... را وارد نمود مجوز ميدهند و أكر مجوز ميدهند مراحل أخذ مجوز و ديكر مسائل أن را لطفا إرسال نماييد با تشكر عليمددي
پاسخ:
واردات کالاهای موضوع ردیف حشره کش ها (فصل 38 کتاب مقررات صادرات و واردات - ردیف 3808) حسب مورد با اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت جهاد کشاورزی بلامانع است.