حوزه:  
کشور:  
سئوال:   به نام خدا.در مورد واردات نخود فرنگی و ذرت شیرین از شما سوال داشتم.با توجه به اولویت ده بودن این محصولات و قوانین وزارت محترم جهاد کشاورزی آیا در حال حاضر واردات این محصولات به کشور آزاد میباشد ویا ممنوع؟در صورت آزاد بودن نرخ تعرفه چقدر است؟باتشکر
پاسخ:
حقوق ورودی ذرت شیرین با کد تعرفه 07104000 برابر 15 درصد به ازای هر کیلوگرم و حقوق ورودی نخود فرنگی با کد تعرفه 07081000 برابر 55 درصد به ازای هر کیلوگرم می باشد. ذرت شیرین در دو ماهه نخست سال به کشور وارد شده و واردات آن مجاز است. در خصوص امکان واردات نخود فرنگی از سازمان حفظ نباتات وازرت جهاد کشاورزی و یا دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شماره تماس 7-22664016 استعلام نمائید.