حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام و عرض ادب اگر اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت مدت دار 360 روزه بین بانک A (گشاینده) و بانک B و طی دو نوبت تنزیل شده باشد و نهایتا ذینفع آخر در سررسید از بانک خود (بانک C) مطالبه وجه نماید ولیکن بانک ایشان بنا بر اعلام بانک گشایند(A) مبنی بر توافق خریدار و فروشنده پرداخت نقدی وجه و ابطال اعتباراسنادی از پرداخت وجه خودداری نماید . ذینفع آخر باید وجه خود را از بانک خود (C) مطالبه نماید یا از بانک گشاینده (A) اعتبار ؟ در واقع کدامیک مسئولیت پرداخت را دارد؟ از پاسخ جنابعالی صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید مقیسه
پاسخ:
پاسخ به این پرسش نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در متن سوال به صراحت به آن اشاره نشده است 1. آیا بانک B بانک فروشنده بوده است؟ 2. ترتیب تنزیل چگونه بوده است؟ اینکه بگوییم اعتبار اسنادی بین بانک های A و B دوبار تنزیل شده است، یعنی چه؟ نقش بانک B دقیقا چه بوده است؟ 3. آیا در نهایت اعتبار اسنادی به نفع بانک C تنزیل شده است؟ اگر پاسخ منفی است، ذینفع آخر اصولا نمی تواند وجه خود را از بانک C مطالبه نماید چرا که بانک C هیچ سمتی در این اعتبار ندارد. اگر پاسخ مثبت است، اعتبار اسنادی تنزیل شده به نفع بانک C، بدون اطلاع و مجوز بانک C قابل ابطال نبوده و حتی بانک C هم نمی توانسته بدون اطلاع ذینفع آخر مجوز ابطال صادر کند. لذا اکنون که اعتبار ابطال شده، ذینفع آخر هم مطلع بوده است. با این تفاسیر، به نظر می رسد پاسخ به این پرسش نیازمند مشاوره حضوری با امور بانکی اتاق تهران می باشد. لطفا در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الي 13 با شماره تلفن 88714472 تماس حاصل و نوبت مراجعه حضوري دريافت فرمائيد.