حوزه:  
کشور:  
سئوال:   سلام شرکت سامانه گستر برنا بطور توافقی با یک شرکت تایوانی قرارداد نمایندگی فروش در ایران را دارامیباشد سوال بنده در خصوص ثبت این نمایندگی در مراجع رسمی ایران می باشد که سازمان مربوطه و شرایط این مورد چگونه می باشد ؟ هدف : ثبت نمایندگی برند خارجی برای شرکت سامانه گستر به عنوان نمایندگی رسمی در ایران و همینطور در مبادی ورودی کشور جهت نظارت در مورد واردات این کالا به کشور و همینطور ارائه خدمات فنی باتشکر
پاسخ:
جهت ثبت نمایندگی خارجی از طریق سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx اقدام فرمائید. همچنین فایل راهنمای این امر در آدرس http://sherkat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=5006 قابل دسترس است.