حوزه:  
کشور:  
سئوال:   درود در صورت امکان مرحمت بفرمایید اطلاعات کارخانجات کشمش در ایران را چگونه به دست اورم ؟
پاسخ:
جهت کسب اطلاعات لازم به آدرس http://www.irandriedfruits.ir مراجعه نمائید.