حوزه:  
کشور:  
سئوال:   باسلام پیرو صحبت انجام شده با واحد مشاوره شما،درخواست اطلاعات وارد کنندگان تیتان را دارم.لذا خواهشمند است در صورت امکان راهنمایی یا انجام هر گونه اقدامی از سمت بنده را مبذول فرمایید.
پاسخ:
اطلاعات واردکنندگان کالاها صرفا در اختیار سازمان ثبت سفارش و گمرک جمهوری اسلامی ایران است.