حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام شرکت تولید کننده پودر دستی و ماشینی هستیم دنبال بازار در کشورهای افغانستان،آذربایجان،ارمنستان،گرجستان و کشورهای sic هستیم در صورت امکان تجار و بازرگانان این کشورها معرفی شود با سپاس طاهری
پاسخ:
برای بازاریابی محصولات خود از طریق مراجعه به وب سایت های خریداران و فروشندگان جهانی (B2Bs) موجود در فایل ضمیمه کد مشاوره 9393، رایزنان بازرگانی و نیز اتاق ها و شوراهای مشترک اقدام نمائید.