حوزه:  
کشور:  
سئوال:   تفاوت سنديكا با اتحاديه جيست
پاسخ:

خواهشمند است جهت مشاهده پاسخ سئوال خود به بخش مشاوره امور حقوقی وب سایت مراجعه فرمائید
اینجا را کلیک فرمائید
http://www.TCCIM.ir/consultation.aspx?p=1&ctype=6