حوزه:  
کشور:  
سئوال:   شرایط ورود گوشت وکیوم شده در بسته های 250 گرمی و 500 گرمی و یک کیلویی با در در نظر گرفتن ذبح اسلامی و حلال گوسفند و گاو و شتر با تشکر البته نمونه موجود میباشد ضمنا از کشو مغولستان به تهران و شرکت ثبت شده ایرانی مغولستان تشکر
پاسخ:
جهت واردات انواع گوشت موکول به اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور است.