حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام در رابطه با واردات کالا و سرویس از طریق شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران هستند، اطلاعات بازارایران مسلزم است. اطلاعات ذیل در رشته های مختلف در اتاق یا مرجع دیگری موجود هست و به چه طریق، میتوانم آنها را کسب کنم؟ با سپاس و احترام - تحقیقات درباره بازار : بررسی سهم بازار یک محصول یا شرکت در مقایسه با رقبا، بررسی چگونگی بخش‌بندی بازار، بررسی کانال‌های توزیع در مقایسه با رقبا، امکان‌سنجی ورود محصول جدید به بازار و . . . . - تحقیقات درباره مشتری و مصرف‌کننده: بررسی ویژگی‌های جمعیتی مشتریان محصول، بررسی الگوی خرید مشتریان، بررسی الگوی مصرف مشتریان، بررسی میزان وفاداری مشتریان به مارک‌تجاری، بررسی میزان رضایت مشتریان از محصول، بررسی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان از محصول، بررسی ویژگی‌های بازار هدف در فرایند تصمیم‏گیری خرید و . . . . - تحقیقات درباره محصول و خدمت:بررسی ویژگی‌های محصول در مقایسه با رقبا، بررسی جایگاه شرکت در بازار هدف (شناخت، عملکرد، نگرش، رضایت)، بررسی جایگاه محصولات یک شرکت در بازار هدف از نظر محصول، قیمت، توزیع و پیشبرد فروش، پیش‌آزمون محصول جهت دستیابی به سلیقه مصرف‌کنندگان، بررسی شاخص‌های محصول شامل سهم بازار، سهم در اذهان ، نفوذ در مخاطبان، ترجیح محصول، بررسی بسته‌بندی محصول و ..
پاسخ:
شرکت هایی که پروژه های تحقیقات بازار را انجام می دهند می توانند شما را در این زمنیه یاری نمایند. لیست شرکت های عضو انجمن تحقیقات بازاریابی ایران در آدرس http://imra.ir موجود است.