حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام لطفاً لیست نمایشگاههایی(اعم از اختصاصی و بین المللی) که طی سالجاری در مسکو برگزار میگردد را اعلام فرمایید
پاسخ:
لیست کلیه نمایشگاه های بین المللی از طریق http://www.auma.de/en/Messedatenbank/Weltweit/Seiten/Default.aspx در دسترس است.