حوزه:  
کشور:  
سئوال:   سلام. آیا امکان صدور کارت بازرگانی برای شعبه شرکتهای خارجی وجود دارد؟
پاسخ:
چنانچه در موضوع فعالیت شرکت در روزنامه رسمی، به صادرات و واردات اشاره شده باشد، صدور کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود.